A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Beelden van Kwaliteit kwaliteitsverbetering

Viattence is op zoek gegaan naar een andere manier om de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken. De tot op heden gebruikte manier vertelde ons weinig  over wat er werkelijk gebeurt in de dagelijkse praktijk. We hebben de keuze gemaakt voor  ‘Beelden van Kwaliteit’, een wetenschappelijk verantwoorde methode ontwikkeld aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Observaties in het dagelijks werk als basis voor kwaliteitsverbetering
In het voorjaar heeft er een pilot van Beelden van Kwaliteit plaatsgevonden waaraan 6 teams hebben deelgenomen. Gedurende drie weken werden de teams geobserveerd door medewerkers van Viattence die daarvoor werden opgeleid tot ‘onderzoeker’ en als opdracht hebben een (op feiten gebaseerd) observatieverslag te maken waarin het geobserveerde team zichzelf aan het werk ziet.

De uitkomst van hun observaties bestaan uit beschreven beelden, die zichtbaar maken hoe professionals zorg en ondersteuning dagelijks vormgeven. De observatoren trekken geen conclusies, dat is de taak van het team. Om hen daartoe uit te dagen vindt er een gesprek plaats met het kwaliteitspanel. Bij Viattence bestond het panel uit interne en externe mensen, die vragen stellen naar aanleiding van het verslag, maar ook ‘pluimen’ uitdelen  voor goede voorbeelden. Wat doen zorgverleners voor hun cliënten? Hoe stimuleren ze die cliënten om dingen zelf te doen? Hoe komen ze over?

Medewerkers leren van zichzelf en van elkaar
Inmiddels is de pilot afgerond en geëvalueerd. Hieruit komt naar voren dat medewerkers door Beelden van Kwaliteit inzicht hebben gekregen in eigen handelen. Ze waarderen de kans om van zichzelf en van elkaar te leren. Men vond het verfrissend en goed voor de zelfontwikkeling. Voor het kwaliteitspanel was het interessant om de verschillen tussen de teams te zien. Beelden van Kwaliteit maakt het verband tussen de cultuur van een locatie en de kwaliteit van zorg goed zichtbaar. Wat vindt het team belangrijk in de onderlinge samenwerking? Hoe zien medewerkers individuele cliënten? Wie heeft het voor het zeggen?

Kwaliteitspanel houdt spiegel voor en zet aan tot reflecteren
Het gesprek met het kwaliteitspanel leidt voor deelnemende teams tot aandachtspunten waaraan verder gewerkt kan worden. In een vervolgtraject worden teams uitgedaagd hun eigen bevindingen te formuleren als eerste stap in een proces van leren en ontwikkelen. Teams geven zelf aan wat de leerbehoefte is en welke ondersteuning zij vanuit de organisatie nodig hebben.

Voor Viattence een zeer geslaagde pilot. Daarom is Viattence de pilot uit gaan rollen over de gehele organisatie.

Beelden van kwaliteit is ook onderdeel geweest van een onderzoek.

beelden van kwaliteit

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat