A A A

Mantelzorgers

Veel familieleden zijn mantelzorgers voor cliënten van Viattence, zowel thuis als binnen de Viattence locaties. Mantelzorgers, dat zijn soms ook buren of vrienden, kennen onze cliënten vaak het beste en zijn daarom heel belangrijk. Zij geven ons meer inzicht in het leven van cliënten en bewoners en dragen daarmee bij aan het leveren van maatwerk aan iedere unieke cliënt. Viattence betrekt mantelzorgers dan ook actief bij de zorg en ondersteuning.

Het mantelzorgbeleid van Viattence treft u aan in onderstaand document:

MANTELZORGBELEID Viattence

Mevrouw Wolf en mevrouw Lans-Wolf op de duofiets

 

Schroomt u niet uw wensen, gedachten en suggesties te delen met onze medewerkers. Zij hebben een luisterend oor voor mantelzorgers en proberen ook u zo goed mogelijk te ondersteunen. Soms is een verandering, zoals een verhuizing naar een van onze woonzorglocaties best emotioneel, maak dat gerust bespreekbaar en geef aan hoe u zaken graag geregeld zou willen hebben voor uw naaste. Tenslotte kent u hem of haar het beste.

Ode aan de mantelzorger

In juli 2017 heeft Viattence als kado aan alle mantelzorgers van cliënten van Viattence het magazine “Ode aan de mantelzorger” verstuurd en verstrekt. Wilt u het digitaal lezen, klik dan hier:

foto-mantelzorgmagazine Viattence

 Mezzo

Mantelzorgorganisatie heeft een brochure voor u beschikbaar over mantelzorg.

 

Het cliëntenportaal

Viattence biedt cliënten en hun mantelzorgers de mogelijkheid om inzage te verkrijgen in het electronisch cliëntendossier en contact te onderhouden met de zorgmedewerkers van uw naaste via het cliëntenportaal. Inmiddels hebben mantelzorgers in Wezep al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en Viattence gaat in 2017 uiteindelijk in alle dorpskernen mantelzorger de mogelijkheid bieden gebruik te maken van het cliëntenportaal. U ontvangt van ons inlogcodes en kunt vervolgens op ieder gewenst moment van de dag vanuit huis met een computer, laptop, tablet of smartphone via het cliëntenportaal nog nauwer betrokken zijn bij de zorg voor uw naaste.

Wilt u hiervan gebruik maken, vult u dan deze aanvraag in:
toestemmingsformulier-clientportaal-qic-viattence-def
Onderstaand treft u meer informatie aan over het gebruik van het cliëntportaal van Viattence:
gebruikersvoorwaarden-clientportaal-qic-viattence-versie-aug-2017

Wilt u eerst meer weten over het cliëntportaal? Neem dan contact op met onze zorgmedewerkers of met de teamleider of bel Uw Viattence Consulent op 0578 – 668 449.

Informatie voor mantelzorgers over dementie

Meer informatie over dementie en de dilemma’s waar u als mantelzorger mee te maken kunt krijgen treft u aan op de websitepagina over dementie.Tips om u en uw familie voor te bereiden op het wonen in een verpleeghuis treft u aan op: Voorbereiding op opname in het verpleeghuis

Gemeenten bieden ook vaak ondersteuning voor mantelzorgers, u kunt op de website van uw gemeente bekijken hoe zij u als mantelzorger ondersteunen. De Gemeente Oldebroek heeft een speciale pagina voor mantelzorgers.

In onderstaande infographic staat uiteengezet op welke manier u als mantelzorger even vrijaf van uw mantelzorgtaken kunt nemen en weer kunt opladen om ook in de toekomst mantelzorg op een verantwoorde wijze te kunnen blijven verrichten.

 

Respijtzorg afbeelding

ZK-kennisbank-Infographic–Voorbeelden-en-regelingen-respijtzorg-3650

Spreek op tijd over het levenseinde

Ga ook het moeilijke gesprek met ons aan. Wonen in het verpleeghuis komt vaak pas aan de orde als het thuis echt niet meer gaat. Dan komt er ook een periode aan waarin wordt nagedacht over afscheid nemen van elkaar en van het leven. Wij hebben professionals in huis die uitstekend met u over dit soort onderwerpen kunnen spreken. Schroom niet om het gesprek met ons aan te gaan, ook al is dat soms nog zo ingewikkeld. Samen zoeken we naar de beste manieren om u en uw familie bij te staan in deze lastige tijd.

Wellicht dat deze brochure u verder kan helpen:

← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat