A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Stichting Vrienden van De Klaarbeek

Naam:
Stichting Vrienden van De Klaarbeek

RSIN:
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer van de Stichting Vrienden van De Klaarbeek is: 818850292

Contactgegevens:
Emailadres Stichting Vrienden van De Klaarbeek: vriendenklaarbeek@gmail.com

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Mw. M.F.W. aan de Stegge vanaf 10 maart 2017
Secretaris: nog vacant
Penningmeester: Hr. P.C. Jongens

Beleidsplan:
Het beleid is er op gericht om op optimale wijze de “Doelstelling (zie hieronder)” te verwezenlijken. Dit gebeurt door middel van publiciteit en het voeren van acties onder cliënten en familieleden van de cliënten en het ondersteunen van activiteiten voor de doelgroep.

Beloningbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling:
Het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de meest ruime zin, voor degenen die gebruik maken van de diensten van de Stichting Viattence, doch enkel voor zover dit betreft locatie De Klaarbeek te Epe. Het gaat om uitgaven die buiten het normale budget van de locatie Klaarbeek vallen.
De Stichting Vrienden van De Klaarbeek heeft geen winstoogmerk.

Fondswerving:
De Stichting heeft een beperkt eigen vermogen. De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente op de spaarrekening, jaarlijkse donaties en eenmalige giften en legaten. Het beleid is er op gericht dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in principe met elkaar in evenwicht zijn.

Activiteiten van de Stichting:

  • Het financieren van een duo-fiets voor bewoners en mantelzorgers
  • Het bekostigen van uitjes en optredens
  • Het financieren van audio-apparatuur, geheugentrainer, meubilair.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2017:
Aangeschaft/ uitgegeven in 2017:

Beeldje voor Het Praathuis in De Klaarbeek
Donatie voor barbecues

Financiële verantwoording:
Totaal financiële middelen per 31/12/2016: € 64.002

Inkomsten en uitgaven 2017:
Inkomsten €272,

Onder andere uit rente van 2016

Uitgaven 2017, € 5511,-

Onder andere voor:
Aanschaf beeldje voor Praathuis De Klaarbeek
Kosten Rabobank
Donatie voor barbecues

Totaal financiële middelen per 31/12/2017: € 58.763

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat