A A A

Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR)

Bij Viattence hechten we groot belang aan de zienswijze van de verpleegkundigen en verzorgenden van Viattence bij het opstellen van beleid. Zij zijn het immers die binnen Viattence de warme en respectvolle zorg voor onze cliënten en bewoners vormgeven. Door middel van een VVAR kunnen deze beroepsgroepen gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur over zorginhoudelijke en beroepsinhoudelijke onderwerpen binnen Viattence.

Op dit moment beschikken we binnen Viattence over een VVAR in oprichting (VVAR i.o.) die uiteindelijk over gaat in een VVAR.

Maar wie zijn zij en wat gaan ze de komende maanden doen?

De VVAR i.o. bestaat uit (van links naar rechts, van beneden naar boven)…

  • Margreet Brem – verpleegkundige bij de verpleegkundige dienst
  • Hetty Bakker – EVV/VIG op woongroep Kraayenberg, locatie Wendhorst in Heerde.
  • Birçan Gedik – EVV/VIG op team 2, locatie De Speulbrink in Vaassen.
  • Heidi van Dorresteijn – VIG op woongroep Schotse Hooglander, locatie Veldheem in Wezep.
  • Marco Huige, wijkverpleegkundige Thuiszorg Heerde en verpleegkundige bij de verpleegkundige dienst.

vvar-i-o-2017-webformaat
Maar wat is een VVAR?

Een VVAR is een Verpleegkundige en Verzorgende AdviesRaad. De Viattence VVAR adviseert de Raad van Bestuur vanuit het oogpunt van verpleegkundigen en verzorgenden, over zorginhoudelijke en beroeps gerelateerde onderwerpen. Dit doen zij gevraagd en ongevraagd. Op deze manier hebben de verpleegkundigen en verzorgenden (de grootste beroepsgroepen binnen Viattence) direct een stem in de beleidsontwikkeling van Viattence en dragen zij bij aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarnaast maakt de VVAR zich sterk voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de beroepen van verpleegkundige en verzorgende binnen Viattence. Naast deze adviserende rol zet de VVAR zich in voor het centraal zetten van de verlangens, behoeften en het levensverhaal van de cliënten en bewoners van Viattence.

En wat is onze taak de komende maanden?

De komende maanden gaan wij, de VVAR i.o., ons inzetten om de VVAR binnen Viattence vorm te geven. Daarvoor gaan we op bezoek bij organisaties die al een VVAR hebben, want we kunnen veel van elkaar leren. Daarnaast moeten er natuurlijk afspraken gemaakt worden over hoe de Viattence VVAR er straks uit gaat zien: wat is de missie en visie van de VVAR? Wat zijn de taken en bevoegdheden van de VVAR? Uit hoeveel mensen bestaat de Viattence VVAR straks? Hoe vaak gaan we vergaderen? Wat zijn onze kaders, waar gaan we wel en waar we niet over adviseren? En nog veel meer.

Als we deze afspraken met elkaar op papier hebben staan, gaan we collega VVAR leden werven en gaan we van start!

← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat