A A A

Beelden van Kwaliteit

Viattence biedt zorg van goede kwaliteit. Deze goede zorg bieden onze medewerkers die direct contact hebben met de cliënt. Maar, zoals voor ieder mens geldt, we willen ons blijven ontwikkelen en verbeteren. Dus investeren we in onszelf, als mens. We volgen een cursus, lezen een boek, praten met collega’s en leren van elkaar. Een ander belangrijk onderdeel van zelfontwikkeling, is je bewust te zijn van je eigen kwaliteiten, je eigen gedrag en hoe je over komt op anderen.

beelden van kwaliteit

Logo Waardigheid en trots

 

 

 

 

Leren en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg verbeteren
Het belang van zelf ontwikkeling en het verbeteren van de kwaliteit van zorg combineren we bij Viattence door deel te nemen aan de studie ‘Beelden van Kwaliteit’ van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het idee van deze studie is om de kwaliteit van zorg aan te tonen door middel van ‘kijken, voelen, luisteren, waarnemen’, kortom: observeren. We meten kwaliteit dus niet alleen door gebruik te maken van cijfers. Want wat zegt het nou dat 80% van de cliënten een volledig ingevuld Zorgleefplan heeft? De kwaliteit van zorg wordt immers bepaald in de relatie tussen de Viattence medewerker en de cliënt!

Wat brengt Beelden van Kwaliteit ons?
Beelden van Kwaliteit kijkt naar deze relatie en houdt ons een spiegel voor. Hoe gedraag ik mij als zorgverlener tegenover een cliënt, hoe praat ik met mijn collega’s, hoe kom ik over? Deze ‘spiegel’ geeft medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen, om zich bewust te worden van de eigen kwaliteiten en de punten waarop men nog kan groeien. Dit alles doen we om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten nog verder te verbeteren.

Ervaringen van medewerkers met Beelden van Kwaliteit en welk inzicht geeft het Viattence Medewerkers geven aan dat ze door Beelden van Kwaliteit inzicht hebben gekregen in hun eigen handelen. Ze waarderen de kans om van zichzelf en van elkaar te mogen leren. Beelden van Kwaliteit wordt als waardevol en leerzaam ervaren. Medewerkers vinden het verfrissend, uitdagend en goed voor de zelfontwikkeling.

Hoe gaat Beelden van Kwaliteit in zijn werk?
Beelden van Kwaliteit werkt met observanten. Dit zijn medewerkers van Viattence die gedurende een driedaagse training leren wat het observeren precies inhoudt en hoe ze datgene wat ze observeren het beste kunnen vastleggen. Beelden van Kwaliteit is onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem van Viattence.

 

Wat doen we met de uitkomsten van de observaties?
De observanten gaan gedurende een periode van drie weken een team observeren. Van deze drie weken maken zij een feitelijk observatieverslag, wat dient als ‘de spiegel’ voor het team. Dit observatieverslag wordt aan het team voorgelegd en zij bespreken dit samen met het Kwaliteitspanel. Het Kwaliteitspanel bestaat uit mensen die werkzaam zijn voor Viattence, vertegenwoordiging van de cliëntenraad en mensen van buiten de organisatie.

Gedurende het jaar krijgen alle teams op deze manier de kans zichzelf en de zorg en ondersteuning die zij aan de cliënten en bewoners verlenen verder te ontwikkelen.

Met het project Beelden van Kwaliteit neemt Viattence deel aan Waardigheid en trots.

Wilt u meer weten over Beelden van kwaliteit?
In het Viattence Magazine van maart 2016 is ook geschreven over Beelden van Kwaliteit bij Viattence.
Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de website van Beelden van Kwaliteit, www.beeldenvankwaliteit.nl

In zorgvisie van februari 2017 staat een artikel over Beelden van kwaliteit:
artikel-zorgvisie-beelden-van-kwaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat