A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Cliëntenraad

Bij Viattence hechten we veel waarde aan de mening van onze cliënten en hun familieleden. Viattence laat haar bewoners van de woonzorglocaties graag ‘wonen net als thuis’: we werken volgens het principe van kleinschalig wonen. Daarnaast doet Viattence er alles aan uitstekende zorg te  leveren in de vorm van thuiszorg én zorg op de dagbestedingslocaties. Om deze zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de cliënt is het erg belangrijk om te weten wat er onder de cliënten leeft. Daarom zijn de leden van de lokale cliëntenraad de ogen, oren en de stem van de cliënten van Viattence. Vanuit die invalshoek hebben zij een adviserende rol en zijn ze en belangrijke bron van informatie.

Bekijk de flyer van de cliëntenraad Bekijk de vacature voor cliëntenraadslid Heerde

De cliëntenraad van Viattence

Een cliënt en/of een familielid kan meepraten over het beleid van een instelling. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en geldt dus ook voor Viattence. Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten in de verschillende locaties van Viattence en heeft een toetsende rol met betrekking tot de zorg- en dienstverlening van Viattence. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en heeft de Cliëntenraad inspraak bij benoemingen van leidinggevenden in de zorg. De cliëntenraad geeft advies over onderwerpen als:

  • Kwaliteit van zorg
  • Voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne
  • Geestelijke verzorging
  • Reorganisatie of samenwerkingen met andere instellingen
  • Ingrijpende verbouwingen
  • De benoeming van Raad van Bestuur, managers en teamleiders

Samenstelling en overlegstructuur

Viattence beschikt over vier cliëntenraden, te weten:

  • Cliëntenraad Viattence Epe
  • Cliëntenraad Viattence Vaassen
  • Cliëntenraad Viattence Heerde
  • Cliëntenraad Viattence Wezep

Alle cliëntenraden hebben een verschillend aantal leden, die samen een vertegenwoordiging vormen van de cliënten. De cliëntenraden worden bij hun werkzaamheden ondersteund door de ambtelijk secretaris. De raden vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. Naast de inhoudelijke vergaderingen, organiseren de raden ook algemene vergaderingen. Hiervoor worden cliënten en familieleden uitgenodigd. De Cliëntenraad deelt informatie over de actuele onderwerpen.

Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) die 10 keer per jaar overlegt met de Raad van Bestuur van Viattence. Hierin worden de locatie overstijgende zaken besproken. De CCR bestaat uit de 4 voorzitters van de lokale raden en een onafhankelijk voorzitter in de persoon van de heer H.C. Geuze.

Bekijk hieronder de jaarverslagen over 2020 van de cliëntenraden en de centrale cliëntenraad:

Jaarverslag 2020 – Cliëntenraad Wezep

Jaarverslag 2020 – Cliëntenraad Wezep Jaarverslag 2020 – Cliëntenraad Heerde

Jaarverslag 2020 – Cliëntenraad Epe Jaarverslag 2020 – Cliëntenraad Vaassen

Deelnemen aan de Cliëntenraad?

U kunt als cliënt of familielid meepraten over het woon- en zorgklimaat in de locaties van Viattence. Iedereen die zich bij de zorg en welzijn van onze cliënten betrokken voelt, kan zich kandidaat stellen. Er zijn regelmatig vacatures, waarbij u via een brief en/of een oproep in de CliVia wordt uitgenodigd zich kandidaat te stellen of kandidaten voor te dragen. Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat ze zich kunnen inleven in de belangen van cliënten. Ook moeten ze voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen

Bekijk de vacature

 


Contact Cliëntenraden

Heeft u opmerkingen, vragen, wensen of aanbevelingen? Neem dan contact op met de cliëntenraad. De Cliëntenraad neemt geen individuele klachten in behandeling, daar hebben we een Klachtencommissie voor.

Voorzitter CCR
Anneke Burger
06 – 1341 6162
Stuur Anneke een e-mail

 

Voorzitter CR Heerde
Albert Mulder
0578 – 662 046

Stuur Albert een e-mail

Voorzitter CR Wezep
Harm Uitslag
06 – 2725 2824

Stuur Harm een e-mail

Voorzitter CR Vaassen
Marlies Nijkamp
0578 – 700 261

Stuur Marlies een e-mail

Voorzitter CR Epe
Ria Franke
0578 – 628 462

Stuur Ria een e-mail

 

Ambtelijk Secretaris van alle Cliëntenraden
Eipie van den Bosch
06 – 3963 3735

Stuur Eipie een e-mail

 

Cliëntenfolder WGBO Privacyverklaring voor cliënten

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat