A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Cliëntenraad

Viattence heeft een cliëntenraad omdat de cliënt centraal staat. Wij willen met ons zorgaanbod zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie en belevingswereld van onze cliënten. Om de zorg te optimaliseren en als organisatie beter te worden, vinden wij het belangrijk om te weten wat er bij onze cliënten leeft. De Cliëntenraad heeft daarbij een adviserende rol en is een belangrijke bron van informatie.

Belangenbehartiging door de cliëntenraad

Het is bij wet geregeld dat een cliënt en/of een familielid kan meepraten over het beleid van een instelling. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) en geldt dus ook voor Viattence. Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten in de verschillende locaties van Viattence en heeft een toetsende rol met betrekking tot de zorg- en dienstverlening van Viattence. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en heeft de Cliëntenraad inspraak bij benoemingen van leidinggevenden in de zorg. Hun advies is belangrijk als het gaat om:

  • kwaliteit van zorg
  • voeding
  • veiligheid, gezondheid, hygiëne
  • geestelijke verzorging
  • inventariseren van algemene klachten
  • reorganisatie
  • samenwerking met andere instellingen
  • ingrijpende verbouwingen
  • benoeming van Raad van Bestuur, managers en teamleiders

Overlegstructuur en samenstelling

Binnen Viattence beschikken we over vier cliëntenraden, namelijk Cliëntenraad Viattence locatie Epe, Cliëntenraad Viattence locatie Vaassen, Cliëntenraad Viattence locatie Heerde en Cliëntenraad Viattence locatie Wezep. Alle vier de cliëntenraden bestaan uit maximaal 7 leden, die een vertegenwoordiging vormen van de cliënten. De cliëntenraden worden bij hun werkzaamheden ondersteund door de ambtelijk secretaris.De raden vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. Naast de inhoudelijke vergaderingen, organiseren de raden ook algemene vergaderingen. Hiervoor worden cliënten en familieleden uitgenodigd en geeft de Cliëntenraad informatie over de onderwerpen waar hij zich op dat moment mee bezig houdt.

Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) die 10 keer per jaar overleg heeft met de Raad van Bestuur van Viattence. Hierin worden de locatie overstijgende zaken besproken. De CCR bestaat uit de 4 voorzitters van de lokale raden en een onafhankelijk voorzitter in de persoon van de heer H.C. Geuze.

Hieronder treft u de jaarverslagen 2018 aan van de vier cliëntenraden en de centrale cliëntenraad:

Jaarverslag CCR 2018

Jaarverslag 2018 CR Vaassen

Jaarverslag 2018 CR Heerde

Jaarverslag 2018 CR Epe

Jaarverslag 2018 CR Wezep

Interesse in deelname aan de Cliëntenraad?

U kunt als cliënt of familielid meepraten over het woon- en zorgklimaat in de locaties van Viattence. Er zijn regelmatig vacatures, waarbij u via een brief en/of een oproep in CliVia wordt uitgenodigd zich kandidaat te stellen of kandidaten voor te dragen. Iedereen die zich bij de zorg en welzijn van de cliënten betrokken voelt en niet op ziet tegen een keer vergaderen, kan zich kandidaat stellen. Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij zich kunnen inleven in de belangen van cliënten. Ook moeten zij voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen. Lees voor meer informatie ook het interview met de voorzitter van de Cliëntenraad, de heer Bert Geuze.

Actuele vacatures in Heerde en in Wezep.

Contact Cliëntenraden

Heeft u opmerkingen, vragen, wensen of aanbevelingen? Neem dan contact op met de cliëntenraad. De Cliëntenraad neemt geen individuele klachten in behandeling, daar hebben we een Klachtencommissie voor.

Contactgegevens per cliëntenraad:
Voorzitter CCR
Bert Geuze
06- 51 16 17 44
h.geuze@viattence.nl

Voorzitter CR Heerde
Birgitta Dolfing
06 – 50 54 37 17
b.dolfing@viattence.nl

Voorzitter CR Wezep
Harm Uitslag
06 – 27 25 28 24
h.uitslag@viattence.nl

Voorzitter CR Vaassen
Marlies Nijkamp
06 – 83 10 93 32
m.nijkamp@viattence.nl

Voorzitter CR Epe
Ria Franke
0578 – 62 84 62
r.franke@viattence.nl

Ambtelijk Secretaris van alle Cliëntenraden
Eipie van den Bosch
06  -39 63 37 35
e.vandenbosch@viattence.nl

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat