A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Inzet van dieren in de zorg

 

Honden, ezels, cavia’s, konijnen en zelfs papegaaien zijn te vinden op onze locaties. De dieren worden onder begeleiding van professionals ingezet om het welzijn van onze bewoners en cliënten te bevorderen. Voor mensen met dementie zijn ze van grote betekenis. Al was het soms alleen maar om contact te maken.

De dieren worden niet zomaar ingezet. Dat gebeurt altijd in afstemming met de betrokkenen en onder begeleiding van professionals. Dat is om verschillende redenen belangrijk. Niet alleen is er een grote verantwoordelijkheid voor onze bewoners en cliënten, maar ook voor de dieren. Zowel het welzijn van de bewoners en cliënten als van de dieren moet gewaarborgd zijn. Dat legt een grote druk op de eigenaren van de dieren. Ze moeten er veel over weten, hun dier goed kunnen ‘lezen’, de cliënt goed kennen en weten waar interactie (emotie) tussen mensen en dieren toe kan leiden en hierop in kunnen spelen.

Eigenaren hebben daarin een grote verantwoordelijkheid. Zij zorgen bijvoorbeeld dat de voorzieningen voor hun dieren zo zijn geregeld dat de dieren zich prettig voelen en geen gezondheidsrisico vormen. De dieren dienen dan ook regelmatig door de dierenarts te worden gecheckt, geënt en vrij van ziektes en zoönose zijn. Degenen die de dieren en hun baasjes uitnodigen moeten zich realiseren dat ook zij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben, zeker als het geen professionele inzet betreft.

Monique Crediet is als Dog Assisted Coach als professional verbonden aan Viattence en legt uit waarom het zorgvuldig inzetten van dieren zo belangrijk is. “Bij het inzetten van dieren staat het welbevinden van de mens en het bevorderen daarvan centraal, ook het welzijn van het dier dient centraal te staan. Risico’s die kunnen voortvloeien uit interactie met het dier, zoals bijtincidenten of zoönose, moeten vermeden worden. Zeker als de doelgroep kwetsbaar is, bijvoorbeeld door ziekte, is oog voor dergelijke risico’s essentieel. Dieren die zich niet goed voelen of niet op hun gemak zijn in een bezoekactiviteit, vormen een risico voor mens en dier. Los van de positieve effecten voor de mens is dierenwelzijn een nastrevenswaardig doel. Het is de mens – niet het dier zelf – die ervoor kiest het dier in een dergelijke rol in te zetten. Deze keuze brengt verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige inzet met zich mee.”

Ze nodigt mensen die vragen hebben over de inzet van dieren voor het welzijn van cliënten van harte uit contact met haar op te nemen: m.crediet@viattence.nl

Wie doet wat bij het begeleiden van dieren in de zorg?

De Dog Assisted Coach

De Dog Assisted Coach biedt dier-ondersteunde interventie, met ondersteuning van dieren en is doelgericht en gestructureerd waarbij dieren bewust worden ingezet als ondersteuning op het gebied van gezondheid. Doel is een positief therapeutisch effect op mensen te bewerkstelligen. De dierondersteunende interventies bestaan uit een mens-dier team dat formeel wordt aangevraagd en ingezet door psycholoog en/of arts met een achterliggend doel. De interventies zijn individueel gericht en worden structureel ingezet waarna bevindingen en verloop worden gerapporteerd.

Aaihondenteams

Aaihondenteams worden vooraf geselecteerd en ingezet voor dierondersteunende activiteiten. Dit gaat om informele interacties, bezoeken, die meestal worden uitgevoerd door een vrijwilliger met als doel motiverende, educatieve en recreatieve activiteiten aan te bieden. De aaihondenteams bezoeken bewoners op de groepen. Er zijn geen behandeldoelen bij deze interacties. De aaihondenteams zijn mens-diercombinaties die een opleiding gevolgd hebben zodat zij professioneel ingezet worden bij informele bezoeken bij bewoners. De aaihondenteams werken formeel en rechtstreeks samen met de Dog Assisted Coach. Tijdens het bezoeken van bewoners worden zij gekoppeld aan een vast contactpersoon van de desbetreffende locatie waar zij regelmatig contacten mee kunnen onderhouden. Voorbeelden van het inzetten van een aaihondenteam kunnen gericht zijn op gezelligheid, algemeen praatje, bieden van troost en/of steun, eenzaamheid, wandeling, of sociale interactie.

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat