A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Klachtenregeling

Heeft u een klacht, opmerking of suggestie, laat het ons weten!

Wij vinden een goede relatie met onze cliënten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden over ons bent. Wij horen dat dan graag, zodat wij het kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen. Als u niet zelf uw klacht kunt indienen, kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Viattence indienen. U kunt uw klacht bespreken met de betrokken zorgverlener. Meestal wordt in zo’n gesprek het probleem opgelost. Soms lukt dat niet of voelt het ongemakkelijk, dan kunt u ook uw klacht bespreken met de teamleider.

Heeft het gesprek met de zorgverlener en of teamleider niet geleid tot een oplossing, dan kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze kan samen met u zoeken naar een oplossing van het probleem. Dit kan per mail naar bemiddeling@quasir.nl

 

 

 

 

Mocht u na deze gesprekken met Quasir niet tevreden zijn, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij een externe klachtencommissie Signalis. Meer informatie vindt u hier: http://klachtencommissiedzv.nl.

Als een klacht uiteindelijk (maar binnen een termijn van zes weken) niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u een geschil aanhangig maken door u te wenden tot de geschillencommissie. Meer informatie hierover treft u aan in onze Algemene Voorwaarden onder punt 8.

Via deze stappen heeft Viattence haar klachtenregeling voor u toegankelijk gemaakt.

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat