Contrast
Contact

Kwaliteit bij Viattence

Zorginstellingen kunnen werken met een kwaliteitskeurmerk. Een keurmerk geeft vooral weer of een organisatie op de juiste manier werkt en de juiste spullen in huis heeft. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de zorg inhoudelijk ook beter is. Een keurmerk geeft dus geen garantie voor goede zorg. Bij Viattence vinden we het belangrijker dat een organisatie gericht bezig is met kwaliteitszorg. Een keurmerk is dan ook geen verplichting voor een zorginstelling.

Verbindend Kwaliteit Versterken

Viattence heeft er al in 2018 bewust voor gekozen niet te werken met het kwaliteitskeurmerk (destijds HKZ). Bij Viattence willen we namelijk de mens zien. Wat kwaliteit van zorg is, wordt immers bepaald door de cliënt/bewoner. Kwaliteit van zorg komt tot stand in de relatie tussen zorgprofessional en de cliënt/bewoner. Het kwaliteitsmanagementsysteem dat we gebruikten, gaf hier onvoldoende inzicht in. We hebben daarom het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem terzijde geschoven en ons eigen kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld.

Binnen Viattence noemen wij het kwaliteitsmanagementsysteem 'Verbindend Kwaliteit Versterken'. Kwaliteit is namelijk niet van één of twee personen of van de afdeling Kwaliteit, maar iets waar iedereen elke dag mee bezig is. Dit doen we samen, in verbinding met elkaar. Viattence werkt dus met een breed Kwaliteitsmanagementsysteem, dat voldoet aan de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Bekijk hier de infographic van 'Verbindend Kwaliteit Versterken'


Ontwikkellijnen als basis

In dit kwaliteitsmanagementsysteem zijn de visie van Viattence en de onderstaande vijf ontwikkellijnen als basis genomen.

  • De basis op orde
  • Waardevol leven voor de oudere in het dorp
  • Goed werken bij Viattence
  • Samenwerken in het dorp en de regio
  • (In)formele zorg

Door gebruik te maken van verschillende kwaliteitsinstrumenten toetsen we wat de stand van zaken is omtrent de visie, de vijf ontwikkellijnen en het Kwaliteitskader wijkverpleging

Leren en verbeteren

Onze medewerkers maken in hun werk samen met cliënten/bewoners en naasten telkens de afweging: wat draagt bij aan kwaliteit van leven voor mensen met een zorg- en/of ondersteuningsvraag? We leren elke dag, door naar elkaar te luisteren. Alleen dan kunnen we verbeteren en van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast kijken we of onze zorg- en dienstverlening aansluit bij de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen. Dat doen we op verschillende manieren. Zoals door te kijken naar feiten en cijfers, denk hierbij aan de waarderingen op Zorgkaartnederland.

Maar niet alles wat telt, kun je tellen. Daarom maakt Viattence ook gebruik van kwaliteitsinstrumenten die narratieve informatie opleveren. Deze combinatie geeft ons een zo volledig mogelijk beeld van de kwaliteit van de geleverde zorg. Eén belangrijk voorbeeld van een kwaliteitsinstrument die narratieve informatie oplevert is Beelden van Kwaliteit. Daarnaast meten we de kwaliteit van zorg op andere manieren, zoals door middel van interne audits en cliënttevredenheidsonderzoeken.

Meer informatie over Beelden van Kwaliteit bij Viattence

Samenwerken aan kwaliteit

Vanuit verbinding werken we samen aan kwaliteit. Deze verbinding wordt, naast dat het spontaan kan plaatsvinden, georganiseerd tot stand gebracht door het instellen van de volgende groepen/commissies;

  • Een regiegroep kwaliteit (op strategisch niveau)
  • Kwaliteitsteams per dorpskern, waarin onder andere een kwaliteitsverpleegkundige zitting heeft
  • Kwaliteitscommissies
  • Werkgroepen kwaliteit
  • Aandachtsvelders kwaliteit

Door deze verbinding tot stand te brengen, wordt op alle niveaus in de organisatie samengewerkt aan kwaliteit van zorg voor bewoners/cliënten. Methodisch werken staat hierbij voorop, waardoor de PDCA cyclus geborgd is.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.