Contrast

Kwaliteit bij Viattence

Kwaliteit van zorg wordt gevormd door de relatie tussen de cliënt of bewoner, zijn of haar naasten en onze zorgprofessionals. Dat is de basis van het kwaliteitsmanagement van Viattence. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Viattence is gevormd vanuit visie, vakkundigheid en vindingrijkheid van de medewerkers van Viattence.

Beelden van Kwaliteit is daarin een belangrijk wetenschappelijk onderbouwd instrument. Daarnaast hebben we verschillende andere instrumenten die de kwaliteit van zorg meten. We maken de resultaten van onze zorgverlening daarmee inzichtelijk en we werken voortdurend aan verbeteren, zoals dat bij een lerende organisatie als Viattence hoort.

Viattence voldoet hiermee aan de eisen die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader wijkverpleging aan ons stellen. Viattence maakt ieder jaar een Jaar- kwaliteitsplan en na afloop van dat jaar een Jaar- kwaliteitsverslag om te laten zien hoe wij hebben gewerkt aan de kwaliteit van zorg.

Externe toetsing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geregeld inspecties uit. Dit doet ze om de kwaliteit van zorg die geboden wordt, op het allerhoogste niveau te houden. Ook bij Viattence hebben inspecties plaats gevonden:

In 2019 bracht de Inspectie een bezoek aan Viattence, met als onderwerp: de inzet van ICT in de zorg. Dit heet ook wel ‘e-health’ of ‘digitale zorg’. De inspectie toetste of Viattence bij het gebruik van e- health zorgt voor de nodige voorwaarden voor goede en veilige zorg, die volgen uit wetten, (veld)normen en richtlijnen op dit gebied.In 2019 bracht de Inspectie een bezoek aan Viattence met als doel: het toetsen van een selectie van de verbetermaatregelen zoals vastgelegd in het plan van aanpak van Viattence van augustus 2019.


Bekijk het e-health inspectierapport

WMO Toezicht Dagbesteding

Viattence heeft overeenkomsten op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met de gemeenten Oldebroek, Epe en Heerde. In dat kader wordt Viattence ook getoetst door de gemeente. Onderstaande link biedt inzicht in de rapportage van een dergelijke toets, zoals deze in 2017 heeft plaatsgevonden bij Dagbesteding De Samenhof in locatie Weidebeek in Wezep.


Bekijk het rapport

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.