Contrast
Contact

Beelden van Kwaliteit

Viattence werkt sinds 2016 met Beelden van Kwaliteit: een wetenschappelijk verantwoorde methode, ontwikkeld aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Beelden van Kwaliteit gaat over kwaliteitsontwikkeling in de zorg met als doel: het vergroten van de ervaring van kwaliteit van leven van de bewoner/cliënt en van kwaliteit van werken voor de professional.

Observaties in het dagelijks werk als basis voor kwaliteitsverbetering

Beelden van Kwaliteit is gebaseerd op observaties in de alledaagse zorgpraktijk, omdat kwaliteit van zorg voor een groot deel ontstaat in de interactie tussen mensen. Speciaal hiervoor opgeleide medewerkers van Viattence observeren gedurende een bepaalde tijd op de teams en maken daarna een op feiten gebaseerd (objectief) observatieverslag. Hierbij worden een drietal onderzoeksvragen meegenomen, namelijk:

 • Hoe wordt verbinding met de bewoner/cliënt gemaakt?
 • Hoe wordt omgegaan met het eigen initiatief van de bewoner/cliënt?
 • Het wordt het thuisgevoel van de bewoner/cliënt vormgegeven?

Het verslag dient als het ware als een ‘schone spiegel’, waarin het team zichzelf aan het werk ziet. Het brengt de kwaliteit binnen de relatie in beeld, daar waar het gebeurt! Doordat het team ook zelf een onderzoeksvraag heeft geformuleerd bij aanvang van de observaties, ontstaat direct eigenaarschap in het traject.

Voordelen voor bewoners

 • Beelden van Kwaliteit is erop gericht waarde toe te voegen aan de ervaring van kwaliteit van leven
 • Nieuwe manieren van bejegening ontstaan doordat het team tijd neemt voor reflectie
 • Medewerkers rondom de bewoner investeren actief in de samenwerking met elkaar ten behoeve van de bewoner
 • Bewoners ervaren meer rust en worden gezien in wie zij zijn als mens

Professionals leren van zichzelf en van elkaar

Professionals krijgen door Beelden van Kwaliteit inzicht in eigen handelen. Door als zorgteam samen met de behandelaren in gesprek te gaan ontstaan inzichten, komt er reflectie op gang en wordt er verbinding met elkaar gemaakt. Tenslotte staan we met elkaar rondom de bewoners. Er wordt gekeken naar waar we tevreden over zijn en waar kansen liggen voor ontwikkeling. Er wordt gedeeld, geluisterd en vanuit reflectie ontstaan nieuwe ideeën! We spreken met elkaar af welke acties hier als vervolg op worden gezet en door wie. Het gesprek erna evalueren we de gemaakte afspraken en wat deze hebben opgeleverd. Op deze manier leren we van en met elkaar.

Varianten

Viattence heeft verschillende varianten ontwikkeld die ingezet kunnen worden bij een vraag van het team, te weten:

 • Traject Onbegrepen Gedrag (OG)
  Dit traject begint met een vraag vanuit het team over de uitdagingen die ervaren worden bij bewoners met OG en/of over de samenwerking binnen het team, met andere disciplines en/of naasten.
 • Een specifieke vraag
  Beelden van Kwaliteit richt zich hier op een specifieke vraag vanuit het team. Bijvoorbeeld een vraag rondom een zorgmoment, bewoner of een specifiek moment van de dag. Of een vraag rondom overleg en communicatie.

Onze collega's vertellen over hun ervaringen

In onderstaande video vertellen collega's van Viattence over hun ervaringen met Beelden van Kwaliteit.

Infographic Beelden van Kwaliteit

Bekijk de infographic

Stichting Beelden van Kwaliteit

In april 2022 is de Stichting Beelden van Kwaliteit opgericht. Deze bestaat uit de zes zorgorganisaties: Zorgverlening Het Baken, Stichting SIG, Esdégé-Reigersdaal, Odion, Raphaëlstichting en Viattence. Samen vormen deze zorgorganisaties een actief lerend netwerk, gericht op de doorontwikkeling van het gedachtengoed en de methodiek van Beelden van Kwaliteit. De Stichting heeft Beelden van Kwaliteit overgenomen van de oprichters Hans Reinders en Lydia Helwig Nazarowa en is hiermee dus eigenaar van Beelden van Kwaliteit!

Naar de website van stichting Beelden van Kwaliteit

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.