Contrast

Beelden van Kwaliteit

Viattence maakt gebruik van ‘Beelden van Kwaliteit’, een wetenschappelijk verantwoorde methode ontwikkeld aan de Vrije Universiteit te Amsterdam om kwaliteit zichtbaar te maken en te leren en ontwikkelen om kwaliteit te verbeteren.

Observaties in het dagelijks werk als basis voor kwaliteitsverbetering

Beelden van Kwaliteit werkt op basis van observaties. Gedurende drie weken worden de teams geobserveerd door medewerkers van Viattence die daarvoor zijn opgeleid tot ‘onderzoeker’. Zij hebben de opdracht een (op feiten gebaseerd objectief) observatieverslag te maken waarin het geobserveerde team zichzelf aan het werk ziet.

De uitkomst van hun observaties bestaan uit beschreven beelden, die zichtbaar maken hoe professionals zorg en ondersteuning dagelijks vormgeven. De observatoren trekken geen conclusies, dat is de taak van het team. Om hen daartoe uit te dagen, vindt er een gesprek plaats met het kwaliteitspanel. Bij Viattence bestaat het panel uit interne en externe mensen, die vragen stellen naar aanleiding van het verslag, maar ook ‘pluimen’ uitdelen voor goede voorbeelden. Wat doen zorgverleners voor hun cliënten? Hoe stimuleren ze cliënten of bewoners om dingen zelf te doen? Hoe komen ze over?

Medewerkers leren van zichzelf en van elkaar

Medewerkers krijgen door Beelden van Kwaliteit inzicht in eigen handelen. Ze waarderen de kans om van zichzelf en van elkaar te leren. Teams ervaren het als verfrissend en goed voor de zelfontwikkeling. Voor het kwaliteitspanel is het interessant om de verschillen tussen de teams te zien. Beelden van Kwaliteit maakt het verband tussen de cultuur van een locatie en de kwaliteit van zorg goed zichtbaar. Wat vindt het team belangrijk in de onderlinge samenwerking? Hoe zien medewerkers individuele cliënten? Wie heeft het voor het zeggen?

Kwaliteitspanel houdt spiegel voor en zet aan tot reflecteren

Het gesprek met het kwaliteitspanel leidt voor deelnemende teams tot aandachtspunten waaraan verder gewerkt wordt om te leren en verbeteren. In een vervolgtraject formuleren teams hun eigen bevindingen als eerste stap in een proces van leren en ontwikkelen. Teams geven zelf aan wat de leerbehoefte is en welke ondersteuning zij vanuit de organisatie nodig hebben. Beelden van kwaliteit is ook onderdeel geweest van een onderzoekover persoonsgerichte zorg.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.