Contrast

Cijfers

Personeelssamenstelling

Viattence wil haar medewerkers inzicht geven in de inkomsten en uitgaven per team. Wat komt er binnen, wat geef je uit en waaraan geef je dat geld uit? Er zijn drie dingen van invloed op het budget, namelijk het aantal cliënten en het zorgzwaartepakket dat zij hebben (ook wel ZZP genoemd), de functies van de medewerkers en de inzet van uren van deze medewerkers. De samenstelling van het team en of de inzet in uren en functies kunnen wijzigen naar gelang de cliëntpopulatie wijzigt en dus de wensen en behoeften van cliënten. Viattence heeft dit alles in één instrument gezet (het ZZP stuurinstrument), zodat teams te allen tijde inzicht hebben in de inkomsten en uitgaven en hier zelf op kunnen sturen.

Ook in het personeelsbestand van Viattence vinden van tijd tot tijd wisselingen plaats. Het volgende overzicht geeft meer inzicht over de instroom van nieuwe medewerkers en de uitstroom van bestaande medewerkers van het meest recente kwartaal.

Bekijk het verslag 'Personeelssamenstelling Q2 2023'

Net Promotor Score

De Net Promotor Score (NPS) is een eenvoudige manier om de klanttevredenheid en loyaliteit van een organisatie te meten. De NPS wordt opgehaald door cliënten (of medewerkers en vrijwilligers) de volgende vraag voor te leggen: “Hoe waarschijnlijk is het dat u Viattence zou aanbevelen aan een vriend of collega?” (0 = zeer onwaarschijnlijk, 10 = zeer waarschijnlijk).

De NPS wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotoren (cijfer 9 en 10) en percentage Criticasters (cijfer 0 tot 6). Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd. Naast het ophalen van het cijfer is het dus van belang om te achterhalen waarom een bepaald cijfer wordt gegeven. Deze achterliggende redenen geven Viattence handvatten om onze zorg aan de cliënten verder te verbeteren.

Uw waardering helpt ons leren en verbeteren

We hechten veel waarde aan de mening van onze cliënten en hun naasten, hiermee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning continu verbeteren. Daarom is Viattence aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland vergelijkt alle zorgaanbieders op een eerlijke wijze en geeft u een inkijkje in ervaringen van anderen.

Bekijk onze waarderingen op Zorgkaart Nederland

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.