Contrast
Contact

Cijfers

Personeelssamenstelling

Viattence wil haar medewerkers inzicht geven in de inkomsten en uitgaven per team. Wat komt er binnen, wat geef je uit en waaraan geef je dat geld uit? Er zijn drie dingen van invloed op het budget, namelijk het aantal cliënten en het zorgzwaartepakket dat zij hebben (ook wel ZZP genoemd), de functies van de medewerkers en de inzet van uren van deze medewerkers. De samenstelling van het team en of de inzet in uren en functies kunnen wijzigen naar gelang de cliëntpopulatie wijzigt en dus de wensen en behoeften van cliënten. Viattence heeft dit alles in één instrument gezet (het ZZP stuurinstrument), zodat teams te allen tijde inzicht hebben in de inkomsten en uitgaven en hier zelf op kunnen sturen.

Ook in het personeelsbestand van Viattence vinden van tijd tot tijd wisselingen plaats. Het volgende overzicht geeft meer inzicht over de instroom van nieuwe medewerkers en de uitstroom van bestaande medewerkers van het meest recente kwartaal.

Bekijk het verslag 'Personeelssamenstelling Q1 2024'

Totaalscore

Viattence hecht veel waarde aan het werkend leren. Dit betekent dat wij continu én op verschillende manieren reflecteren op de zorg die wij leveren en hier op anticiperen. Hiernaast is het ook een vereiste vanuit het 'Kwaliteitskader verpleeghuiszorg' om landelijk cliëntervaringen te delen. Dit gebeurt vanuit de Totaalscore. De Totaalscore wordt berekend op basis van 6 vragen die in het ‘Handboek indicatoren verpleeghuiszorg’ zijn gepubliceerd. Deze vragen komen overeen met de zes vragen van ZorgkaartNederland, de onafhankelijke website voor het vergelijken van zorgorganisaties.

De deelvragen zijn:

  1. Afspraken: Verliep het maken van een afspraak goed? En komt de organisatie/medewerker gemaakte afspraken over tijden, tijdstippen en bereikbaarheid na?
  2. Verpleging: Hoe beoordeelt u de kwaliteit en het effect van de verpleging, verzorging of behandeling?
  3. Omgang medewerkers: Behandelen de medewerkers u met aandacht? Gaan de medewerkers op een goede manier met u om?
  4. Kwaliteit van leven: Sluit de zorg aan op wat u zelf belangrijk vindt? Past het bij de manier waarop u wilt leven?
  5. Luisteren: Wordt u gezien en gehoord? Wordt er passend gereageerd op uw vraag of verzoek?
  6. Accommodatie: Vindt u het gebouw, de voorzieningen en de omgeving prettig? Wat is het aantal ervaringen waarop de totaalscore is gebaseerd?

Uw waardering helpt ons leren en verbeteren

We hechten veel waarde aan de mening van onze cliënten en hun naasten, hiermee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning continu verbeteren. Daarom is Viattence aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland vergelijkt alle zorgaanbieders op een eerlijke wijze en geeft u een inkijkje in ervaringen van anderen.

Bekijk onze waarderingen op Zorgkaart Nederland

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.