Contrast

Kwaliteitsplan

Viattence blijft altijd werken aan het continu verbeteren van de zorg en ondersteuning die we bieden. Daarom hebben we een plan gemaakt voor de jaren 2019 – 2021, dat ook is toegespitst op het jaar 2021. Dat plan bestaat uit twee onderdelen: een kwaliteitsplan voor de verpleeghuiszorg, de thuiszorg, Viattence Vitaal en de ondersteunende diensten én een kwaliteitsplan met aandachtpunten vanuit de dorpskernen. Deze zogeheten Jaar-Kwaliteitsplannen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verschillende intern én extern betrokkenen. Denk hierbij ook aan de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de VVAR.

Bekijk ons Jaar-Kwaliteitsplan

Viattence Jaar- Kwaliteitsplan 2021

Verpleeghuiszorg

Viattence geeft de zorg en ondersteuning vanuit ondernemende medewerkers die visie, lef en leiderschap vertonen, verantwoordelijkheid nemen, kansen en bedreigingen zien en buiten de kaders denken. Iedereen bij Viattence gaat uit van het principe dat we De mens zien! Bij cliënten en medewerkers gaan we uit van ieders levensverhaal, mogelijkheden en talenten en handelen we daarnaar. We gaan uit van de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber voor zowel cliënten als voor onszelf als medewerkers van Viattence. We werken eraan dat we de basis op orde hebben en houden in een maatschappij die nu en in de toekomst andere zaken van ons verwacht dan vroeger. We zijn een lerende organisatie en maken onderdeel uit van een lerend netwerk.

We bieden zorg in de vorm van kleinschalig wonen als verpleeghuiszorg, creëren daarin een micro- maatschappij en halen het dorp naar binnen met vrijwilligers, familieleden en buren. Het levensverhaal van een ieder staat centraal en daar passen we de cliëntreis en medewerkersreis op aan. We streven naar gelijkwaardige relaties met elkaar in de woongroepen. We gaan uit van het verlangen van cliënten en medewerkers en maken gebruik van de zintuigen om beleving te bieden en zingeving te versterken.

Per plaats zijn er een aantal focusgebieden om ons verder op te ontwikkelen, zo houden we oog voor de coulour locale van verschillende locaties en dorpen. De cijfers geven de stand weer van eind 2020 ter illustratie van de verschillen tussen de dorpskernen.

Thuiszorg en Viattence Vitaal

Voor de thuiszorg en Viattence Vitaal zijn aparte plannen gemaakt om ontwikkelingen zichtbaar te maken en ook hier te vernieuwen en leren. Het uitgangspunt is tweeledig: we willen het aantal crisisopnamen in het verpleeghuis beperken. Daarom willen we onze expertise vooral op het gebied van dementiezorg al in de thuissituatie meer inzetten. Dit zal er bovendien aan bijdragen dat mantelzorgers langer voor hun familielid kunnen zorgen en familierelaties minder onder druk komen te staan omdat een crisis wordt voorkomen.

De ondersteunende diensten, hier benoemd als bedrijfsvoering, hebben een aantal acties geformuleerd met als doel de zorg maximaal te ontlasten en ondersteunen. Ook wordt ingezet op het boeien en binden van medewerkers.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.