A A A

Kwaliteitsplan

Viattence heeft een plan gemaakt voor 2018, dat bestaat uit een kwaliteitsplan voor de verpleeghuiszorg en een plan voor de thuiszorg, Viattence Vitaal en de ondersteunende diensten. Dit plan is tot stand gekomen door informatie op te halen uit alle onderdelen van de organisatie, ook de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de VVAR zijn hierbij betrokken. Het plan is weergegeven in tweetal onderstaande  infographics:

Klik op de afbeelding voor een vergroting van het kwaliteitsplan voor de verpleeghuiszorg van Viattence:

Kwaliteitsplan Viattence 2018 afbeelding

 

Viattence geeft de zorg en ondersteuning vanuit ondernemende medewerkers die visie, lef en leiderschap vertonen, verantwoordelijkheid nemen, kansen en bedreigingen zien en buiten de kaders denken. Iedereen bij Viattence gaat uit van het principe dat we De mens zien! Bij cliënten en medewerkers gaan we uit van ieders levensverhaal, mogelijkheden en talenten en handelen we daarnaar. We gaan uit van de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber zowel voor cliënten als voor onszelf als medewerker van Viattence. We werken eraan dat we de basis op orde hebben en houden in een maatschappij die nu en in de toekomst andere zaken van ons verwacht dan vroeger. We zijn een lerende organisatie en maken onderdeel uit van een lerend netwerk.

We bieden zorg in de vorm van kleinschalig wonen als verpleeghuiszorg, creëren daarin een micro- maatschappij en halen het dorp naar binnen met vrijwilligers, familieleden en buren. Het levensverhaal van een ieder staat centraal en daar passen we de cliëntreis en medewerkersreis op aan. We streven naar gelijkwaardige relaties met elkaar in de woongroepen. We gaan uit van het verlangen van cliënten en medewerkers en maken gebruik van de zintuigen om beleving te bieden en zingeving te versterken.

Per plaats zijn er een aantal focusgebieden om ons verder op te ontwikkelen, zo houden we oog voor de colour locale van verschillende locaties en dorpen. De cijfers geven de stand weer van eind 2017 ter illustratie van de verschillen tussen de dorpskernen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting van het jaarplan voor de andere onderdelen van Viattence:

Jaarplan Viattence 2018

 

Voor de thuiszorg en Viattence Vitaal zijn aparte plannen gemaakt om ontwikkelingen zichtbaar te maken en ook hier te vernieuwen en leren. Uitgangspunt is crisisopnamen in het verpleeghuis te beperken en onze expertise vooral op het gebied van dementiezorg daarvoor al in de thuissituatie meer in te zetten. Dit zal er bovendien aan bijdragen dat mantelzorgers het langer kunnen volhouden voor hun familielid te zorgen en familierelaties minder onder druk komen te staan omdat een crisis wordt voorkomen.

De ondersteunende diensten, hier benoemd als bedrijfsvoering, heeft een aantal acties geformuleerd met als doel de zorg maximaal te ontlasten en ondersteunen. Ook wordt ingezet op het boeien en binden van medewerkers.

De cijfers hebben betrekking op de gehele Viattence organisatie.

Aan het begin van 2019 zal een een kwaliteitsverslag over 2018 worden gemaakt naar aanleiding van het kwaliteitsplan 2018. Ook dat kwaliteitsverslag wordt hier dan gepubliceerd.

Kwaliteitsverslag 2017

Hier treft u het kwaliteitsverslag van Viattence aan over het jaar 2017. Viattence voldoet aan de voorwaarden uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg door aan het einde van het jaar een kwaliteitsverslag te maken gebaseerd op de kwaliteitsplannen die wij maken om als lerende organisatie onze kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. Hoe wij dat in 2017 hebben gedaan laten wij graag zien in onderstaand kwaliteitsverslag.

Klik op de afbeelding voor een vergroting van het kwaliteitsverslag:

Kwaliteitsverslag 2017 Viattence

← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat