A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Kwaliteitsplan

Viattence blijft altijd werken aan het continu verbeteren van de zorg en ondersteuning die we bieden. Daarom hebben we een plan gemaakt voor de jaren 2019 – 2021, dat ook is toegespitst op het jaar 2021. Dat plan bestaat uit twee onderdelen: een kwaliteitsplan voor de verpleeghuiszorg, de thuiszorg, Viattence Vitaal en de ondersteunende diensten én een kwaliteitsplan met aandachtpunten vanuit de dorpskernen . Deze zogeheten Jaar-Kwaliteitsplannen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verschillende intern én extern betrokkenen. Denk hierbij ook aan de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de VVAR.

Bekijk ons Jaar-Kwaliteitsplan als infographic

 

————————————————————————————————————————————–

Viattence Jaar- Kwaliteitsplan 2021 | Verpleeghuiszorg  

Viattence geeft de zorg en ondersteuning vanuit ondernemende medewerkers die visie, lef en leiderschap vertonen, verantwoordelijkheid nemen, kansen en bedreigingen zien en buiten de kaders denken. Iedereen bij Viattence gaat uit van het principe dat we De mens zien! Bij cliënten en medewerkers gaan we uit van ieders levensverhaal, mogelijkheden en talenten en handelen we daarnaar. We gaan uit van de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber zowel voor cliënten als voor onszelf als medewerker van Viattence. We werken eraan dat we de basis op orde hebben en houden in een maatschappij die nu en in de toekomst andere zaken van ons verwacht dan vroeger. We zijn een lerende organisatie en maken onderdeel uit van een lerend netwerk. 

We bieden zorg in de vorm van kleinschalig wonen als verpleeghuiszorg, creëren daarin een micro- maatschappij en halen het dorp naar binnen met vrijwilligers, familieleden en buren. Het levensverhaal van een ieder staat centraal en daar passen we de cliëntreis en medewerkersreis op aan. We streven naar gelijkwaardige relaties met elkaar in de woongroepen. We gaan uit van het verlangen van cliënten en medewerkers en maken gebruik van de zintuigen om beleving te bieden en zingeving te versterken. 

Per plaats zijn er een aantal focusgebieden om ons verder op te ontwikkelen, zo houden we oog voor de colour locale van verschillende locaties en dorpen. De cijfers geven de stand weer van eind 2020 ter illustratie van de verschillen tussen de dorpskernen. 

Thuiszorg en Viattence Vitaal

Voor de thuiszorg en Viattence Vitaal zijn aparte plannen gemaakt om ontwikkelingen zichtbaar te maken en ook hier te vernieuwen en leren. Het uitgangspunt is tweeledig: we willen het aantal crisisopnamen in het verpleeghuis beperken. Daarom willen we onze expertise vooral op het gebied van dementiezorg al in de thuissituatie meer inzetten. Dit zal er bovendien aan bijdragen dat mantelzorgers langer voor hun familielid kunnen zorgen en familierelaties minder onder druk komen te staan omdat een crisis wordt voorkomen. 

De ondersteunende diensten, hier benoemd als bedrijfsvoering, hebben een aantal acties geformuleerd met als doel de zorg maximaal te ontlasten en ondersteunen. Ook wordt ingezet op het boeien en binden van medewerkers. De cijfers  in het Jaar-Kwaliteitsplan hebben betrekking op de gehele organisatie. 

 

Kwaliteitsverslag Viattence

Viattence voldoet aan de voorwaarden uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg door aan het einde van het jaar een kwaliteitsverslag te maken. Dit verslag is gebaseerd op onze kwaliteitsplannen die ons helpen om als lerende organisatie de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Hoe wij dat in 2020 hebben gedaan, leest u in het Kwaliteitsverslag over 2020.

Bekijk het kwaliteitsverslag 2020

 

 

 


Wellicht ook interessant:

 

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat