Contrast

Evaluatie tafelgesprekken naasten

Zorgen doen we samen bij Viattence. Met elkaar werken we dag in dag uit aan de veiligheid en het welzijn van onze cliënten. Hierin is niet alleen een rol weggelegd voor de medewerkers van Viattence, maar ook bijvoorbeeld de vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierin een onmiskenbare rol. Daarom zijn er enkele weken geleden evaluatiegesprekken geweest met naasten van bewoners en cliënten van Viattence. Tijdens een tafelgesprek hebben we het gehad over de ervaringen van naasten tijdens de eerste coronagolf. In dit bericht delen we de belangrijkste onderwerpen die naar voren zijn gebracht in deze gesprekken.

Terugkoppeling evaluatiegesprekken coronatijd

Naasten van onze cliënten uitten veel complimenten aan de medewerkers van Viattence, daar zijn wij ontzettend dankbaar voor! Het is fijn te merken dat er waardering is voor onze inzet in tijdens de eerste coronagolf.

We hebben de naasten ook gevraagd naar verbeterpunten. Die lagen veelal op het gebied van het bieden van maatwerk. Naasten gaven aan graag zelf een rol te willen spelen in het bieden van persoonsgerichte aandacht en een waardevolle dag; ook bij een eventuele tweede coronagolf. Goede communicatie over wat er zich afspeelt in de woonzorglocaties lijkt hierbij onmisbaar. Wie zijn er ziek, zijn er wellicht medebewoners overleden? Sommige naasten gaven ‘dat het bijna voelt alsof je ineens geen onderdeel meer uitmaakt van het gezin, als je niet meer op bezoek mag komen’. Wij zien dit als een groot compliment: naasten voelen zich blijkbaar heel erg onderdeel van de woongroep. Ook is er behoefte aan vroegtijdige, goede afspraken over alternatieven om contact te houden met bewoners voor het geval bezoek niet mogelijk zou zijn. Ten slotte willen naasten graag in gesprek over de medische gevolgen en de te nemen besluiten, mocht hun naaste die in een van onze locaties woont, positief getest worden op het coronavirus.

Wat gaan wij doen met de opgehaalde informatie?We gebruiken de conclusies uit de evaluaties met naasten niet alleen om in algemene zin de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Inmiddels hebben wij onze medewerkers deelgenoot gemaakt van de belangrijkste conclusies van de tafelgesprekken. Daarnaast hebben wij een handreiking gemaakt voor onze medewerkers om met naasten van onze cliënten het goede gesprek te voeren over wat te doen als een cliënt positief getest wordt op corona. We passen onze coronadraaiboeken aan met de informatie die naasten ons hebben gegeven. Ook vragen we medewerkers meer aandacht te besteden aan belevingsgerichte taal in hun rapportages. Zo kunnen naasten bijvoorbeeld niet alleen lezen dat vader of moeder in de tuin heeft gewandeld, maar ook lezen hóe hij of zij dat heeft ervaren. Bovendien gaan we het corona-communicatieplan aanpassen.

Chirurgisch mondmaskers tijdens bezoek tijdens deze tweede coronagolf

Op dit moment zijn alle woonzorglocaties van Viattence coronavrij. Wel zien we in de dorpen waar wij zijn gevestigd het aantal besmettingen toeneemt. Dat baart ons zorgen. We zien ons dan ook genoodzaakt in het belang van onze kwetsbare bewoners en cliënten, maar ook voor onze medewerkers per direct extra maatregelen te nemen.

Zowel onze medewerkers als bezoekers vragen wij gebruik te maken van chirurgische mondmaskers. Bezoekers krijgen een mondmasker van ons aangereikt tijdens hun bezoek. Onze medewerkers dragen deze als zij op minder dan 1.5 meter intensief contact hebben met een bewoner, naaste of andere medewerker van Viattence. Bezoekers vragen we dit te doen bij ieder bezoek en bij eventuele verzorging van hun naaste.

Uiteraard vragen we bezoekers goed aan handhygiëne te denken, zowel voordat u de locatie betreedt als ook wanneer u weer naar huis gaat. Vanzelfsprekend bezoekt u onze locaties niet bij klachten als hoesten, koorts, keelpijn, niezen et cetera.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.