A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Ondernemingsraad Viattence

De Ondernemingsraad (OR) van Viattence is een actief, betrokken en betrouwbaar medezeggenschapsorgaan die de belangen behartigt van de medewerkers en de organisatie. Binnen de kaders van de Wet op de Ondernemingsraad wenst de OR mee te beslissen over de beleidsvoornemens van de Raad van Bestuur. In een veranderende organisatie ontwikkelt de OR een eigentijdse manier van werken. Met een luisterend oor wil de OR geïnformeerd worden over de wensen en behoeften van alle medewerkers en gaat hier respectvol mee om.

Hoe informeert de OR de medewerkers van Viattence?
Maandelijks wordt een kORt verslag uitgebracht van de OR vergaderingen. Ook worden de agenda’s van de Ondernemingsraad en de Overlegvergaderingen met de bestuurder van Viattence gepubliceerd. Al deze informatie is terug te vinden op ViaNet, het intranet van Viattence waar alle medewerkers toegang toe hebben. Daarnaast gaat de OR met enige regelmaat langs de locaties om informatie uit te wisselen.

Met wie voert de OR overleg?
De OR heeft iedere maand overleg met de Raad van Bestuur van Viattence. Een keer per jaar is de Raad van Toezicht te gast in de OR vergadering en een keer per jaar is de OR te gast in de vergadering van de Raad van Toezicht. De OR is aanwezig bij het overleg met vakbonden, heeft 2 keer per jaar overleg met CCR  (Centrale Cliëntenraad) en 2 keer per jaar overleg met teamleiders van de verschillende locaties of thuiszorgteams.

Waarom zou je lid worden van de OR?
Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te worden van de Ondernemingsraad. De leden verwoorden dit zelf als volgt:

‘Fijn om mee te denken en te leren over organisatiebelangen’        ‘IK ben er voor JULLIE’   

               ‘Invloed willen uitoefenen’                    ‘OR = medewerker centraal’

 ‘In de organisatie meekijken, meedenken en meebeslissen in het belang van de medewerkers’

      ‘Er zijn voor de achterban’              ‘Het vertrouwen niet beschamen van mijn collega’s’

‘Ik zit in de OR om ook de collega’s van de ondersteunende diensten een stem te geven. We doen het samen!

                                               ‘OR en achterban; samen zijn we sterk’

 

 

De OR leden, van boven naar beneden en van links naar rechts: V.l.n.r.:
Jeanet Heres, Ina Vegter (ambtelijk secretaris), Margriet Zoet,
Renate van Daalen, Cobie Visser, Agnes Kleine,
Joëlle Bos, Sien de Waal, Erika Dijkhof, Anja Goudbeek, Marjan Hop, Fred Kroese.

Voor meer informatie over de Ondernemingsraad van Viattence kun je contact opnemen met:
Ina Vegter, ambtelijk secretaris OR, per e-mail h.vegter@viattence.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat