A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Viattence is aandacht

Viattence is Aandacht. Het zit in de naam van onze organisatie verweven en is een van onze vier kernwaarden. Persoonlijke aandacht, voor u als cliënt, voor uw familieleden en mantelzorgers, voor onze vrijwilligers, voor onze medewerkers en partners waar we intensief mee samenwerken.

Vi…. omdat uw levensverhaal ertoe doet
U bent uniek, dat realiseren wij ons maar al te goed. Daarom verdiepen wij ons in u. In uw leven, uw levensverhaal, uw naaste familieleden en uw sociale en woonomgeving. We bieden u zorg en ondersteuning, passend bij uw levensovertuiging of achtergrond. Iedere cliënt is uniek en heeft een eigen verhaal, ook u.

Attent…. omdat uw glimlach ons cadeau is
Vriendelijkheid kost niets en levert zoveel op. Daarom is dat nu juist wat u van ons kunt verwachten, een vriendelijk woord, aandacht voor de mooie momenten in het leven, wij zijn bij u te gast en zo gedragen wij ons ook.

Sense… omdat we aanvoelen waar uw kracht ligt
U kent ons en wij kennen u, daarom kunnen we inschatten wat u zelf kunt en ondersteunen wij u bij dat waar u hulp bij nodig heeft. U geeft aan wat u wilt, hoe en wanneer en wij bieden u de zorg en ondersteuning die bij u past.

Dat betekent de naam Viattence.

 

Aandacht is een van de kernwaarden van Viattence

Viattencemedewerkers werken vanuit de volgende kernwaarden:

  • Aandacht
  • Warmte
  • Betrokkenheid
  • Zorg

Eenvoudig te onthouden als AWBZ.

De missie en visie van Viattence zijn als volgt beschreven:

Missie van Viattence

Wij willen mensen die om welke reden dan ook afhankelijk zijn geworden van anderen ondersteunen en helpen met passende zorg, dienstverlening en/of huisvesting. We willen daarbij aansluiten bij hun levensloop en ondersteuning bieden om de eigenwaarde zoveel mogelijk te behouden.

Daarbij proberen we zoveel mogelijke ‘het goede’ te doen en ongewenste effecten te vermijden.

Visie van Viattence

Viattence wil met het zorgaanbod zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie van de cliënt en de cliënt zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven laten behouden. Dat doen we op basis van een in overleg opgesteld zorgleefplan en vullen dat in met een kwalitatief hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod, vanuit dienstbaarheid en betrouwbaarheid en met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging.

Over Viattence en onze visie op welbevinden

Bij Viattence willen we de mens zien. Vanuit onze kernwaarden Aandacht, Warmte, Betrokkenheid en liefdevolle Zorg (AWBZ) geven wij samen met bewoners en hun familie vorm aan welbevinden. Welbevinden gaat over lekker in je vel zitten, je goed verzorgd voelen en tevreden zijn met het leven, uitgaan van je mogelijkheden en zoveel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Welbevinden bepaalt de cliënt dus voor een groot deel zelf en samen met zijn naasten. Gekend en (h)erkend worden als de unieke persoon die de cliënt is, met waarde en betekenis voor zijn omgeving, is daarvoor essentieel.

Lees onze volledige Visie Welbevinden

Wonen, bijna net als thuis……

Dat is het gevoel dat het wonen voor deze doelgroep moet bieden, het is bijna net als thuis….
Iedereen wil zo lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen, want dat voelt als thuis, dat is veilig, warm, bekend, besloten, privé, intiem en vertrouwd. Viattence kan als verhuizing noodzakelijk is, het echte thuis nooit helemaal vervangen. Maar wij hebben wel de ambitie om bijna datzelfde gevoel te geven, dat gevoel van bijna net als thuis….. zodat onze bewoners kunnen zeggen:

“Ik wil wonen in een huis dat er aan de buitenkant en binnenkant niet uitziet als een instelling. Ik wil wonen in een huis waar welzijn en welbevinden belangrijker worden gevonden dan de ziekte of aandoening van mij als mens.

“Ik wil wonen in een huis waarin ik mezelf terug vindt. Het appartement is voor mijzelf herkenbaar en heb ik zelf ingericht. Vertrouwde zaken uit mijn eigen verleden hebben een prominente plaats, zelfs in gezamenlijke ruimten, zodat ik die herken en het maakt dat ik me meer thuis voel.

Ik wil gezelschap van andere gelijkgestemden eenvoudig kunnen opzoeken (fysiek of bijvoorbeeld digitaal), maar mij ook terug kunnen trekken als ik behoefte heb aan meer privacy. Ook familieleden of kleinkinderen moeten kunnen blijven logeren. De woonomgeving moet uitnodigen tot bewegen en er moet veel groen aanwezig zijn zowel binnen als buiten.”

Dat is wat wij bedoelen met: de zorg en ondersteuning die u wenst!

Kwaliteitsmanagementsysteem – kwaliteit van zorg aantonen met observeren

Viattence biedt zorg van goede kwaliteit. Deze goede zorg bieden onze medewerkers die direct contact hebben met de cliënt. Maar ook goede zorg kan altijd nog verder ontwikkeld worden. Daarom heeft Viattence een eigen kwaliteitsmanagementsysteem met als kern Beelden van Kwaliteit. Het idee van Beelden van Kwaliteit is om de kwaliteit van zorg aan te tonen door middel van ‘kijken, voelen, luisteren, waarnemen’, kortom: observeren. We meten kwaliteit dus niet alleen door gebruik te maken van cijfers. Wilt u meer informatie over Beelden van Kwaliteit bij Viattence? Klik dan hier.

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat