Contrast

Casemanagement dementie

Wat is dementie?

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen in de hersenen. Het zorgt ervoor dat de hersenen informatie niet meer goed verwerken met als gevolg dat het lichaam en de geest achteruitgaan. Er zijn ruim 50 soorten dementie. Meestal begint het met vergeetachtigheid. Gewone vergeetachtigheid door ouderdom betekent echter niet meteen dat iemand lijdt aan dementie. Er wordt pas gesproken van dementie als verschillende problemen samenkomen en zodanig ernstig zijn dat ze het dagelijks functioneren belemmeren.

Enkele zaken waar mensen met dementie mee geconfronteerd worden, zijn:

 • Vergeetachtigheid
 • Problemen met het oriënteren
 • Taalproblemen in woord of schrift
 • Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten
 • Problemen met het herkennen van voorwerpen
 • Aandachts- of concentratieproblemen
 • Terugtrekken uit sociale activiteiten
 • Verandering in gedrag en karakter
 • Onrust
 • Problemen met het zien

Er is pas sprake van dementie als bovenstaande symptomen steeds erger worden en niet door een ander ziektebeeld te verklaren zijn, zoals een delier, een depressie of schizofrenie

Casemanager dementie

Als u of uw naaste te maken krijgen met dementie, komt er veel op u af. U heeft ongetwijfeld veel vragen en loopt tegen knelpunten en moeilijke keuzes aan. Heel begrijpelijk. Uw huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar een casemanager dementie. Deze persoon is gespecialiseerd in dementie en kan u helpen met advies en begeleiding. Bijvoorbeeld bij vragen over het dagelijks functioneren, het organiseren van zorg en een zinvolle invulling van de dag. Een casemanager is een spil in het web tussen de cliënt, naasten, zorgverleners, thuiszorg en instellingen en biedt ondersteuning waar u dit nodig heeft.

Wat heeft een casemanager dementie u te bieden?

Een casemanager dementie helpt u en uw naasten vanaf de eerste tekenen van dementie tot een eventuele verhuizing naar een zorginstelling. De casemanager dementie:

 • is goed opgeleid en heeft veel kennis van en ervaring met dementie.
 • is aangesloten bij het Netwerk Dementie/Geriatrie Oost-Veluwe, een samenwerkingsverband van 20 organisaties op het gebied van dementie.
 • is een onafhankelijke professional in dienst van een zorgorganisatie en geeft advies over de ziekte dementie en de gevolgen daarvan. Viattence heeft diverse casemanagers in dienst.
 • zoekt samen met u en een (eventuele) mantelzorgers naar de optimale weg in het ziekteproces.
 • luistert naar uw wensen en behoeften en zoekt samen met u naar de best passende zorg- en ondersteuning.
 • kan samen of namens u met uw huisarts of specialist overleggen. Deze blijven namelijk het aanspreekpunt voor medische zaken.

Mijn moeder heeft erg veel aan jou gehad en dat waarderen we enorm. Het scheelt zoveel als er iemand is die alles overziet en de stappen weet te zetten.

Naaste van een cliënt

Ik ben dankbaar dat ik een spil in het web mag zijn. Ik ben in contact met cliënten, mantelzorgers, naasten en alle betrokken zorgverleners. Ik word er blij van wanneer ik naasten gerust kan stellen omdat alles goed geregeld is rondom hun dierbare zodat de kwaliteit van leven voor deze persoon zo hoog mogelijk blijft. Ik realiseer me dat ik niet alle problemen kan oplossen, maar beloof mensen altijd om samen met hen te onderzoeken wat er mogelijk is en probeer mantelzorgers handvaten te geven om met de veranderende situatie om te gaan. Vanaf het moment dat de diagnose dementie is gesteld tot eventuele opname. Het brede netwerk qua zorg dat hierbij komt kijken en ook het regelende aspect m.b.t. indicaties aanvragen maakt de functie erg afwisselend en uitdagend! Het is geweldig hoeveel waardering ik krijg van zowel de naasten als de cliënten.

Gerrie Montfrooij, casemanager dementie

Hoe komt u in contact met een casemanager dementie?

Een casemanager dementie komt in beeld nadat bij u de diagnose dementie is gesteld door uw huisarts of specialist van een ziekenhuis of GGZ-instelling. Hoe werkt het?

 1. Uw huisarts of specialist kan in overleg met u besluiten dat een casemanager dementie nodig is en deze medicus verwijst u dan door naar het centrale aanmeldpunt. Dit aanmeldpunt voor de regio van Viattence is gevestigd in het geheugensteunpunt Epe.
 2. Zodra een verwijzing bij het centrale aanmeldpunt binnen is, wordt er contact met u opgenomen. U krijgt zo snel mogelijk een casemanager dementie toegewezen. Het streven is binnen 6 weken na aanmelding

Meer informatie over de geheugensteunpunten vindt u op www.netwerkdementie.nl

Contactgegevens geheugensteunpunten

Geheugensteunpunt Epe

T 06 - 82 67 79 99

E epe@hetgeheunsteunpunt.nl


Geheugensteunpunt Hattem

T 06 - 83 93 44 73

E hattem@hetgeheugensteunpunt.nl

Kijk voor meer informatie en de openingstijden op www.netwerkdementie.nl

Woont u in de gemeente Oldebroek?

Inwoners van de gemeente Oldebroek kunnen wanneer zij een diagnose dementie hebben rechtstreeks contact opnemen met de consulenten van Viattence of de thuiszorg van Viattence in Wezep.

Ik wil je graag heel hartelijk bedanken voor alle hulp en bijstand die we van je hebben gekregen de afgelopen jaren. We hebben het enorm gewaardeerd dat je mijn man begeleidt hebt tijdens zijn ziekte.

Naaste van een cliënt

Contact

Heeft u vragen over dementie en de zorg die Viattence hierin kan bieden ? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier, door ons te mailen of te bellen naar 0578 – 668 449.

Meer informatie over dementie

Alzheimer Nederland heeft vijf themabrochures samengesteld over dementie welke u gratis kunt downloaden:

 • Brochure 'Diagnose dementie? En nu?'
 • Brochure 'Leven met dementie
 • Brochure 'Regelen bij dementie'
 • Brochure 'Thuiswonen met dementie'
 • Brochure 'Als thuiswonen niet meer gaat'

Download brochures

Hiernaast zijn er diverse online platformen waar u veel informatie kunt vinden over dementie:

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie. Naast online documentatie kunt u ook terecht in één van de Alzheimer cafés voor een luisterend oor, advies en informatie.

De Hersenstichting

De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen, om zoveel mogelijk levens te redden en herstellen.

Netwerk Dementie Oost-Veluwe

In het Netwerk Dementie Oost-Veluwe werken we samen met veertien andere instellingen en individuele beroepsbeoefenaren. Ook voor casemanagement dementie

NED7.nl

NED7.nl is de online lifestyle community over gezond leven, eten en drinken, financiën én een geordend en makkelijk huishouden.

Samen dementievriendelijk

Samen dementievriendelijk zet zich in voor een dementievriendelijk Nederland.

De dementiegame

De dementiegame is een voorbeeldproject van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als onderdeel van het Vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en Trots’. Door het spelen van dit spel krijg je meer kennis over en begrip voor dementie.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.