A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Stichting Vrienden van De Klaarbeek

Naam
Stichting Vrienden van de Klaarbeek

RSIN
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer van de Stichting Vrienden van de Klaarbeek is: 818850292

Contactgegevens
Emailadres Stichting Vrienden van de Klaarbeek: vriendenklaarbeek@gmail.com

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Mw M.F.W. aan de Stegge;
Penningmeester: Hr P.C. Jongens
Vacature: Secretaris

Beleidsplan
Het beleid is er op gericht om op optimale wijze de “Doelstelling (zie hieronder)” te verwezenlijken. Dit gebeurt door middel van publiciteit en het voeren van acties onder cliënten en familieleden van de cliënten en het ondersteunen van activiteiten voor de doelgroep.

Beloningbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling
Het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de meest ruime zin, voor degenen die gebruik maken van de diensten van de Stichting Viattence, doch enkel voor zover dit betreft de locatie De Klaarbeek en de locatie De Nieuwe Antoniehof te Epe. Het gaat om uitgaven die buiten het normale budget vallen.
De Stichting Vrienden van de Klaarbeek heeft geen winstoogmerk.

Fondswerving
De Stichting heeft een beperkt eigen vermogen. De jaarlijkse inkomsten bestaat uit rente op de spaarrekening, jaarlijkse dotaties en eenmalige of jaarlijkse giften. Het beleid is er op gericht dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in principe met elkaar in evenwicht zijn.

Algemene activiteiten van de Stichting
– Het bekostigen van uitjes en optredens
– Het financieren van audio-apparatuur, geheugentrainer, meubilair

Verslag van de belangrijkste uitgeoefende activiteiten 2018
Aangeschaft/uitgegeven in 2018:
– donatie voor barbecues
– aanschaf vlaggenmast t.b.v. De Nieuwe Antoniehof

Financiële verantwoording:
Totaal financiële middelen per 31/12/2017: € 58.763

Inkomsten 2018 € 1.082
– inkomsten rente betreffende 2017 € 57
– twee donaties van resp. € 1000 en € 25

Uitgaven 2018 € 2.377
– dotaties barbecue € 1500
– kosten Rabobank € 156
– aanschaf vlaggenmast € 721

Totaal financiële middelen per 31/12/2018: € 57.468

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat