A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Stichting Vrienden van De Klaarbeek

Naam Stichting Vrienden van de Klaarbeek
RSIN 818850292
Contactgegevens vriendenklaarbeek@gmail.com

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                          Anneke Terpstra

Penningmeester               Pieter Jongens

Secretaris                           Jan Ooms

Beleidsplan

Het beleid is er op gericht om op optimale wijze de doelstelling te verwezenlijken. Dit gebeurt door middel van publiciteit en het voeren van acties onder cliënten en familieleden van de cliënten en het ondersteunen van activiteiten voor de doelgroep.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling

Het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de meest ruime zin, voor degenen die gebruik maken van de diensten van de Stichting Viattence, doch enkel voor zover dit betreft de locatie De Klaarbeek en de locatie De Nieuwe Antoniehof te Epe. Het gaat om uitgaven die buiten het normale budget vallen.

De Stichting Vrienden van de Klaarbeek heeft geen winstoogmerk.

Fondswerving

De Stichting heeft een beperkt eigen vermogen. De jaarlijkse inkomsten bestaat uit jaarlijkse dotaties en eenmalige of jaarlijkse giften.

De Stichting heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status en is daarom vrijgesteld van schenkbelasting, dit wil zeggen dat de schenking voor 100% aan het beoogde doel wordt besteed. Een gift aan een ANBI instelling is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Algemene activiteiten van de Stichting Vrienden van De Klaarbeek

  • Het bekostigen van uitjes en optredens
  • Het financieren van audio-apparatuur, geheugentrainer, meubilair\

Verslag van de belangrijkste uitgeoefende activiteiten 2020

Aangeschaft/uitgegeven in 2020:

  • geluidsinstallatie De Klaarbeek € 4840
  • veranda De Klaarbeek € 3441
  • activiteiten t.a.v. Corona voor personeel en cliënten € 2.025

Financiële verantwoording

Totaal financiële middelen per 31/12/2019:  € 54.219

Inkomsten 2020 € 80

  • diverse donaties € 75

Uitgaven 2020 € 10.461

  • kosten Rabobank  € 155
  • bijdrage aan geluidsinstallatie Klaarbeek €4.840
  • bijdrage aan veranda Klaarbeek € 3.442
  • activiteiten t.a.v. corona voor personeel en cliënten € 2025

Totaal financiële middelen per 31/12/2020:  € 43.838

Bekijk het jaarverslag 2020
Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat