A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Stichting Vrienden van de Speulbrink

Naam
Stichting Vrienden van de Speulbrink

RSIN
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer van de Stichting van de Speulbrink is: 41040364

Contactgegevens
E-mailadres Stichting Vrienden van de Speulbrink : niekbarry@gmail.com

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Mevrouw C. Borgonjen, Hoveniersstraat 18, 8171 AB  Vaassen
E: corrie.borgonjen@upcmail.nl,

Secretaris: Mevrouw M. Scholten, Heggerenkweg 49, 8171 PD  Vaassen
E: niekbarry@gmail.com, T:

Penningmeester: de heer A. Janssen, Kerkweg 31, 8171 VT  Vaassen
E: abmgjanssen@gmail.com

 

 

Het Beleidsplan
Het beleid is gericht om uitgaven voor ouderen te financieren, die onmogelijk uit het normale budget kunnen of mogen worden betaald.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten.

Doelstelling
Het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de ruimste zin van het woord en is bedoeld voor degenen die gebruik maken van de diensten van Viattence. Het betreft echter enkel voor de locatie De Speulbrink in Vaassen.

Fondswerving
De Stichting heeft een beperkt eigen vermogen. De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente op de (spaar)rekening, jaarlijkse donaties en eenmalige of jaarlijkse giften.

Het beleid is er op gericht dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in principe met elkaar in evenwicht zijn.

Financiële verantwoording

De stand van de saldi van de rekeningen per 31 december 2020 € 49.059,42

Inkomsten en uitgaven 2020
Inkomsten: Donatie: € 130,00
Uitgaven : € 3.290.89

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat