A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Stichting Vrienden van de Speulbrink

Naam:
Stichting Vrienden van de Speulbrink

RSIN:
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer van de Stichting van de Speulbrink is : 41040364

Contactgegevens:
Emailadres Stichting Vrienden van de Speulbrink : abmgjanssen@hetnet.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: De heer P. Mommers, Houtentorenweg 20/2, 7345 AC  Wenum Wiesel
E: paulmommers39@gmail.com, T: 06 – 42 20 74 04

Secretaris: Mevrouw M. Scholten, Heggerenkweg 49, 8171 PD  Vaassen
E: niekbarry@versatel.nl, T: 06 – 19 53 56 17

Penningmeester: de heer A. Janssen, Kerkweg 31, 8171 VT  Vaassen
E: abmgjanssen@hetnet.nl, T: 0578-57 44 92

Bestuurslid: Mevrouw C. Borgonjen, Hoveniersstraat 18, 8171 AB  Vaassen
E: corrie.borgonjen@upcmail.nl, T: 0578 – 57 37 23

 

Het Beleidsplan:
Het beleid is gericht om uitgaven voor ouderen te financieren, die onmogelijk uit het normale budget kunnen of mogen worden betaald.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten.

Doelstelling:
Het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de ruimste zin van het woord en is bedoeld voor degenen die gebruik maken van de diensten van Viattence. Het betreft echter enkel voor de locatie De Speulbrink in Vaassen.

Fondswerving:
De Stichting heeft een beperkt eigen vermogen. De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente op de (spaar)rekening, jaarlijkse donaties en eenmalige of jaarlijkse giften.

Het beleid is er op gericht dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in principe met elkaar in evenwicht zijn.

Financiële verantwoording :

De stand van de saldi van de rekeningen per 31 december 2018 is  € 52.294

Stand spaarrekening per 31/12/2018:

Spaarrekening : € 52.294

Inkomsten en uitgaven 2018
Inkomsten: Donatie: € 155,-
Uitgaven : € 3.255,-

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat