A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Stichting Vrienden van de Speulbrink

Naam:
Stichting Vrienden van de Speulbrink
RSIN:
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer van de Stichting van de Speulbrink is : 41040364

Contactgegevens:
Emailadres Stichting Vrienden van de Speulbrink : cverbrug@hetnet.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter : Mw.S.H.Bouwmeester-Prins
Secretaris : Hr.P.Mommers
Penningmeester : Hr.C.M.C.M.Verbruggen

Het Beleidsplan:
Het beleid is gericht om uitgaven voor ouderen te financieren, die onmogelijk uit het normale budget kunnen of mogen worden betaald.
Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten.
Doelstelling:
Het ondersteunen van aktiviteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de ruimste zin van het woord en is bedoeld voor degenen die gebruik maken van de diensten van Viattence. Het betreft echter enkel voor de lokatie De Speulbrink in Vaassen.
Fondswerving:
De Stichting heeft een beperkt eigen vermogen. De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente op de (spaar)rekening, jaarlijkse donaties en eenmalige of jaarlijkse giften.
Het beleid is er op gericht dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in principe met elkaar in evenwicht zijn.

Verslag uitgeoefende aktiviteiten 2013:
Een verzorgde middag met drankje en hapje en voor een ieder een attentie (25-jarig bestaan Stichting); voor bewoners een bloemetje; uitstapje naar kasteel; bezoek aan het museum; enkele optredens koren of andere muziekvormen.

Financiële verantwoording :
Stand spaarrekening per 31/12/2013
Spaarrekening : € 64.811,32

Lopende rekening : € 2.186,98
Inkomsten en uitgaven 2013
Inkomsten : € 1.392,27
Uitgaven : € 5.850,52

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat