A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Stichting Vrienden van Viattence

Naam:
Stichting Vrienden van Viattence
RSIN
818850310
Contactgegevens:
Emailadres Stichting Vrienden van Viattence:stvrvviattence@gmail.com

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Dhr. J. Tuinman
Secretaris: Dhr. T. Meijer
Penningmeester: Dhr. E.Bijsterbosch

Beleidsplan:
Het beleid is er op gericht om de doelstelling(zie hierna) van de Stichting te realiseren en hierdoor Stichting Viattence te Heerde te ondersteunen.
Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de meest ruime zin, voor degenen die gebruik maken van de diensten van Stichting Viattence, statutair gevestigd in Heerde.

Verslag uitgevoerde activiteiten:

Accu-Pakket Duo-fietsen
Cursus Therapeutik personeelslid
Content orgel
Kado opening Veldheem, Wezep
Turfhorst Wezep binnentuin
Bijdrage rolstoelfiets.

Financiële verantwoording:

Totale financiële middelen per 31 december 2016: Euro 82.219,75

Staat van ontvangsten en uitgaven 2016:

Inkomsten Euro 382,52

Uitgaven   Euro 6.386,90

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat