A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Stichting Vrienden van Viattence

Naam Stichting Vrienden van Viattence
RSIN 818850310
Contactgegevens stvrvviattence@gmail.com

 

Bestuurssamenstelling Stichting Vrienden van Viattence

Voorzitter: Dhr. J. Tuinman
Secretaris: Dhr. T. Meijer
Penningmeester: Dhr. E. Bijsterbosch

Beleidsplan
Het beleid is er op gericht om de doelstelling van de Stichting te realiseren en hierdoor Stichting Viattence te ondersteunen.

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de meest ruime zin, voor degenen die gebruik maken van de diensten van Stichting Viattence, statutair gevestigd in Heerde.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verslag uitgevoerde activiteiten

  • Accu-Pakket duo-fietsen
  • Cursus Therapeutik personeelslid
  • Content orgel
  • Cadeau opening Veldheem, Wezep
  • Turfhorst Wezep binnentuin
  • Bijdrage rolstoelfiets

Financiële verantwoording

Totale financiële middelen per 31 december 2020:  € 81.945.07
Staat van ontvangsten en uitgaven 2017 t/m 2020:

  • inkomsten: € 270,48
  • uitgaven: € 545,16
Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat