A A A

Actief

In de Viattence locaties worden verschillende activiteiten georganiseerd, niet alleen voor bewoners van de Viattence locaties maar ook voor (thuiszorg)cliënten, ouderen in de wijk, mantelzorgers en andere oudere inwoners uit de dorpen.De activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • Bloemschikken
 • Kaarten
 • Koken en bakken
 • Genieten van klassieke muziek
 • Geheugentraining
 • Knutselen
 • Koersbal
 • Aaihonden
 • Handwerken
 • Zingen

Deze activiteiten vinden allemaal plaats op de woongroepen of in de algemene ruimten van de locaties. Uiteraard gaan we er ook regelmatig samen op uit en maken we een gezellig uitstapje. Daarnaast bieden verschillende Viattence locaties faciliteiten als een bibliotheek, een piano en de rolstoelbus, scootmobiel en duofiets voor uitstapjes samen met familieleden of vrijwilligers.

Hoe kunt u aan deze activiteiten deelnemen?

U bent van harte welkom om aan de door Viattence georganiseerde activiteiten deel te nemen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! We hebben daarover de volgende afspraken gemaakt:

 • Alle bewoners van de Viattence locaties die een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) hebben, nemen gratis deel aan de activiteiten georganiseerd door Viattence op de groepen en in de algemene ruimten.
 • De thuiszorgcliënten en overige ouderen in de wijken kunnen deelnemen aan alle activiteiten in de algemene ruimten, tegen een vergoeding die is vastgesteld voor die specifieke activiteiten. U betaalt dus slechts voor activiteiten die u bezoekt.
 • Alle bewoners, cliënten en niet-cliënten van Viattence kunnen deelnemen aan uitstapjes en dagjes uit, tegen betaling van de kosten van de specifieke activiteiten op die dag.

Voor meer informatie over de verschillende activiteiten en de kosten hiervan kunt u kijken op de pagina’s van de locaties De Speulbrink, Wendhorst, De Klaarbeek, Turfhorst, Weidebeek en Veldheem of neem contact op met Uw Viattence Consulent op telefoonnummer 0578 – 668 449.

Mevrouw Wolf en mevrouw Lans-Wolf op de duofiets

Activiteiten mogelijk dankzij Stichting vrienden van……

Veel van deze activiteiten worden mogelijke gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de Stichtingen Vrienden van …… zonder deze steun zouden veel activiteiten niet mogelijk zijn. Meer informatie over de Stichtingen vrienden van…. en hoe ook u deze kunt ondersteunen vindt u hier.

Dagbesteding in wijkontmoetingscentra

Dagbesteding in een wijkontmoetingscentrum biedt u als zelfstandig wonende oudere de mogelijkheid om op een plezierige wijze één of meerdere dagen samen met anderen in huiselijke sfeer door te brengen. De deskundige Viattence medewerkers organiseren veelal samen met vrijwilligers activiteiten. De activiteiten in het wijkontmoetingscentrum zijn een aanvulling op thuiszorg en hulp die uw familieleden of mantelzorgers bieden. U vindt dagbesteding in wijkontmoetingscentra in :

 • Dagbesteding Wissel in het pand van Heerderhaegen op het terrein van Viattence locatie Wendhorst in Heerde
 • Dagbesteding De Flank in Viattence locatie De Speulbrink in Vaassen
 • Dagbesteding Het Praathuis in Viattence locatie De Klaarbeek in Epe
 • Dagbesteding Samenhof in Viattence locatie Weidebeek in Wezep

De locatieadressen en contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

Daarnaast neemt Viattence deel aan het project huidhonger.

Cliëntenblad Clivia

Informatie, data en verslagen van activiteiten en uitjes treft u aan in het cliëntenblad Clivia. Artikelen met foto’s, de agenda met de activiteiten van de komende twee totdrie maanden en veel verslagen van activiteiten van de afgelopen twee a drie maanden treft u aan in dit kleurige, vroijke blad. Heeft u de laatste Clivia gemist, kijk dan op onze website onder publicaties.

 

← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat