A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Uw thuiszorg wens

Thuiszorg Totaal

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dan kan het zijn dat u in de loop van de tijd meer zorg en ondersteuning nodig heeft. Dat kan met Viattence Thuiszorg Totaal. Wij bieden u die extra zorg gecombineerd met de hulp in de huishouding van Viattence Thuiszorg of extra ondersteuning en advies van Viattence Vitaal. Op deze manier combineert u huiselijke warmte met gemak en een goede zorgverlening.

Daarnaast biedt Viattence ook MPT (Modulair Pakket Thuis) of VPT (Volledig Pakket Thuis), deze zorgpakketten kunt  aanvragen als u een WLZ (Wet langdurige zorg) indicatie heeft van het CIZ. Uw huisarts blijft uw aanspreekpunt omdat u thuis woont, onze specialisten ouderengeneeskunde werken nauw samen met huisartsen en kunnen voor consulten door uw huisarts ook worden ingeschakeld.

Het MPT of VPT is vooral bedoeld voor ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Het is voor hen een goed alternatief voor opname in een zorginstelling. Het VPT of MPT levert Viattence vooral in de directe omgeving van onze woonzorglocaties. Het is een extra veilig gevoel als de zorg dichtbij is. Onze zorg is persoonsgericht, wij spelen in op uw situatie en samen met u en uw naasten maken wij afspraken over de zorg en ondersteuning die wij u met elkaar kunnen bieden. Die afspraken worden vastgelegd in het zorgplan en regelmatig met u geëvalueerd. Viattence verleent deze zorg op basis van de eisen die staan beschreven in het Addendum Langdurige Zorg Thuis met een Wlz indicatie. 

Modulair Pakket Thuis

Als u kiest voor een MPT, spreken wij met u af welke zorg u thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • Wlz-behandeling
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers*
 • huishoudelijke hulp

Uw Viattence consulent kan u hierover informeren.

*Logeeropvang is in verband met het coronavirus tijdelijk niet mogelijk. 

Volledig Pakket Thuis

Als u kiest voor een VPT, krijgt u het complete zorgpakket uit uw zorgprofiel thuis geleverd. Viattence levert dan al uw zorg. Ook alarmopvolging maakt onderdeel van het VPT. De cliënt die VPT ontvangt, is wel zelf verantwoordelijk voor het alarm (de apparatuur). Dit wordt gefinancierd uit de zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Zorg in het VPT

Het VPT kan bestaan uit:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling)
 • vervoer naar behandeling en/of dagbesteding
 • maaltijden (eten en drinken)
 • hulp bij het huishouden
 • alarmopvolging
 • logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorg

*Logeeropvang is in verband met het coronavirus tijdelijk niet mogelijk. 

Wat zit er niet in het VPT?

 • Gebruikelijke voorzieningen (waskosten, energiekosten, telefoon e.d.) zijn voor uw eigen rekening en zitten niet in het VPT
 • Het VPT bevat geen ‘algemeen medische zorg’. Als u kiest voor een VPT en dus thuis woont, vergoedt de zorgverzekering uw algemene medische zorg. De huisarts is hiervoor verantwoordelijk. Voor de huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg bent u aangewezen op uw zorgpolis (Zvw).
 • Voor eventuele woningaanpassingen kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
 • Algemene voorzieningen uit de Wmo
 • De laatste zorg na overlijden (afleggen, opbaren e.d.) van de cliënt komt niet voor rekening van de instelling, maar voor die van de nabestaanden.

Uw vaste aanspreekpunt voor Thuiszorg Totaal

Uw Viattence Consulent of de wijkverpleegkundige is uw vaste aanspreekpunt voor zorg, ook voor Thuiszorg Totaal. Het is zijn of haar taak u te helpen bij het bepalen wat u zelf kunt regelen, waar u de eigen regie houdt en waar Viattence u bij kan ondersteunen. Samen met hem of haar stelt u een zorgleefplan op en dit plan wordt regelmatig geëvalueerd met u. Indien nodig worden er artsen of andere behandelaars, maar ook uw familieleden bij betrokken. Vertel de wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker hoe u zich voelt, wat u graag wilt en hoe u het wilt. Tenslotte zeggen we bij Viattence niet voor niets: Zorgen doen we samen!

 

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat