Contrast

Thuiszorg totaal

We kunnen het ons voorstellen dat u zo lang mogelijk thuis wilt blijven wonen. Toch kan het zijn dat u in de loop van de tijd meer zorg en ondersteuning nodig heeft. Viattence biedt het u graag met Thuiszorg Totaal. Wij bieden u die extra zorg gecombineerd met de hulp in de huishouding van Viattence Thuiszorg of extra ondersteuning en advies van Viattence Vitaal. Zo combineert u huiselijke warmte en vertrouwde omgeving van uw eigen huis met gemak en een goede zorgverlening.

Zorgpakketten van Viattence

Viattence biedt twee zorgpakketten:

- Modulair Pakket Thuis (MPT)

- Volledig Pakket Thuis (VPT)

U kunt deze zorgpakketten aanvragen als u een Wlz indicatie heeft van het CIZ. Het MPT of VPT is vooral bedoeld voor ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Het is voor hen een goed alternatief voor het wonen in een zorginstelling. Viattence levert de diensten uit een VPT of MPT vooral in de directe omgeving van onze woonzorglocaties. Het is een extra veilig gevoel dat de zorg dichtbij is.

Onze zorg is persoonsgericht: we spelen in op uw situatie en samen met u en uw naasten maken we heldere afspraken over de zorg en ondersteuning die we bieden. Die afspraken worden vastgelegd in het zorgplan en regelmatig met u geëvalueerd.

Modulair Pakket Thuis (MPT)

Als u kiest voor een MPT, spreken wij met u af welke zorg u thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding
 • Wlz-behandeling
 • Vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • Logeeropvang ter ontlasting van mantelzorgers*
 • Huishoudelijke hulp

*Logeeropvang is in verband met het coronavirus tijdelijk niet mogelijk.

Volledig Pakket Thuis (VPT)

Als u kiest voor een VPT, dan krijgt u het complete zorgpakket uit uw zorgprofiel thuis geleverd. Viattence levert dan al uw zorg. Ook alarmopvolging maakt onderdeel uit van het VPT. Cliënten die het VPT ontvangen zijn wel zelf verantwoordelijk voor het alarm (de apparatuur). Dit wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Het VPT kan uit de volgende onderdelen bestaan:

 • Verpleging
 • Persoonlijke verzorging
 • Begeleiding (individueel en/of dagbesteding)
 • Wlz-behandeling (gespecialiseerde behandeling)
 • Vervoer naar behandeling en/of dagbesteding
 • Maaltijden (eten en drinken)
 • Hulp bij het huishouden
 • Alarmopvolging
 • Logeeropvang ter ontlasting van de mantelzorg

*Logeeropvang is in verband met het coronavirus tijdelijk niet mogelijk.

Wat zit er niet in het VPT?

 • Gebruikelijke voorzieningen (waskosten, energiekosten, telefoon e.d.)
 • Het VPT bevat geen ‘algemeen medische zorg’. Als u kiest voor een VPT en dus thuis woont, vergoedt de zorgverzekering uw algemene medische zorg. De huisarts is hiervoor verantwoordelijk. Voor de huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg bent u aangewezen op uw zorgpolis (Zvw).
 • Voor eventuele woningaanpassingen kunt u bij de gemeente een beroep doen op de Wmo.
 • Algemene voorzieningen worden gefinancierd uit de Wmo en dus via uw gemeente

Aanspreekpunt Thuiszorg totaal

Omdat u thuis woont, blijft uw huisarts uw medisch aanspreekpunt. Voor de overige thuiszorg is uw Viattence Consulent of de wijkverpleegkundige uw vaste aanspreekpunt. Zij helpen u bij het bepalen wat u zelf kunt regelen, waar u de eigen regie houdt en waar Viattence u bij ondersteunt. Samen stelt u een Zorgleefplan op. Indien nodig worden er artsen of andere behandelaren, maar ook uw familieleden bij betrokken. Vertel de wijkverpleegkundige of thuiszorgmedewerker hoe u zich voelt, wat u graag wilt en hoe u het wilt. Tenslotte zeggen we bij Viattence niet voor niets: Zorgen doen we samen!

Tarieven Thuiszorg

De zorg en diensten van Viattence worden in de meeste gevallen vergoed vanuit uw indicatie. Uw Viattence Consulent kan u adviseren en begeleiden bij de financiering van uw zorg. Bijvoorbeeld door het aanvragen van een indicatie of het doorverwijzen naar de juiste instantie. Zij zijn gespecialiseerd in het aanvragen van allerlei soorten zorg en ondersteuning. Bel voor een passend advies en de juiste zorgindicatie met telefoonnummer 0578 – 668 449.

Wanneer er geen vergoeding vanuit bovengenoemde regelingen mogelijk is, krijgt u maandelijks een factuur. Ook als u een indicatie op basis van een PGB (Persoonsgebonden budget) heeft, krijgt u zelf een factuur.Bekijk hier een overzicht van de zorgkosten.

Meer informatie en contact

Wil u meer informatie? Bekijk dan onze thuiszorg brochure.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier, een mail te sturen of te bellen naar 0578 – 668 449.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.