A A A
Heeft u vragen? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Verwijzers

Viattence levert aan ouderen verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, behandeling, dagbesteding en thuiszorg vanuit haar jarenlange kennis op het gebied van dementie in de regio tussen Zwolle en Apeldoorn. Viattence heeft een eigen kwaliteitsmanagementsysteem en levert kwalitatief goede zorg. Viattence is dankzij haar Viattence Consulenten die net als de wijkverpleegkundigen zelf indicaties mogen stellen in staat snel cliënten op te nemen, bijvoorbeeld in het geval van crisisopnames. Daarnaast biedt Viattence ook de mogelijkheid tot logeren met zorg, in het geval van crisiszorg of Eerstelijnsverblijf.

Dementieketenzorg

Viattence is een gewaardeerde partner in de ketenzorg voor dementie in de regio. Wij delen kennis graag met onze samenwerkingspartners, zoals verwijzers met als doel de cliënt zo veel mogelijk in eigen regie te houden en zoveel mogelijk zijn eigen leven te laten leiden. Ons verpleegkundig team is in staat de triagefunctie goed in te vullen. Vanuit het multidisciplinaire team kunnen we de volledige cliënt scannen met veel kennis van de effecten van ouder worden op de gezondheid en het brein. De specialist ouderengeneeskunde kan hierbij de huisarts ondersteunen.

Wanneer u een vermoeden heeft dat er sprake is van dementie kunt u zelf of een andere hulpverlener ook contact opnemen met een casemanager.

Onze ergotherapeuten van Viattence Vitaal zijn in het gebied tussen Zwolle en Apeldoorn de enige ergotherapeutenpraktijk. Net als de andere behandelaars van Viattence zullen zij ook in de wijken van Heerde, Wezep, Wapenveld, Epe en Vaassen te vinden zijn.

Aanbod wonen met zorg en wachtlijsten

Binnen Viattence hebben we voor de verschillende locaties vrije plaatsen voor wonen met zorg en voor sommige locaties wachtlijsten. Deze overzichten worden steeds per maand bijgewerkt voor het meest actuele overzicht. Bij spoed kunnen we altijd met u in overleg om een passende oplossing te vinden, bovendien zijn er ook plaatsen voor Kort Durend verblijf in de vorm van logeren met zorg.

Het totale aanbod van wonen met zorg binnen de verschillende Viattence locaties treft u aan in onderstaand overzicht:

sociale-kaart-zorg-en-ondersteuningsaanbod-viattence-juli-2017

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Uw Viattence Consulent via 0578 – 668 449.

Aanbod wonen met zorg en wachtlijsten in de regio

Voor het totale aanbod van wonen met zorg in de regio gaat vanaf 1 januari 2019 een nieuw initiatief van start, waarop Viattence ook haar vrije plaatsen zal gaan vermelden voor zowel verpleeghuiszorg (Wlz) als Eerstelijnsverblijf (Elv). De vrije plaatsen in de gehele regio zullen door de zorgaanbieders steeds beter worden bijgehouden hierin. U kunt het regionale aanbod terug vinden op:
Vind vrije plaatsen

Eerste lijns Verblijf (ELV)
Eén telefoonnummer 24/7 voor de regio Zwolle: 085 – 43 96 96

Vanaf 1 juni 2017 werken de volgende zorgaanbieders samen op het gebied van Eerste Lijns Verblijf (ELV):

 • Isala Ziekenhuis
 • IJsselheem,
 • Zonnehuisgroep IJssel Vecht,
 • Driezorg,
 • Het Zand
 • Zorggroep Oude Nieuwe Land,
 • Het Baken,
 • WZU,
 • RAZ,
 • Noorderboog
 • en Viattence

Eén telefoonnummer is een belangrijke stap. Maar hoe dit proces verloopt staat beschreven op deze website van huisartsen in de regio

 

Viattence in de dorpen Heerde, Epe, Vaassen en Wezep

Viattence is aanwezig in bovengenoemde dorpen en de dorpen daarom heen. Dat doen wij met teams die elkaar aanvullen met kennis en kunde over kwetsbare ouderen.

Bent u op zoek naar één van onze behandelaars van Viattence Vitaal? Neem voor de paramedische diensten dan contact op met 0578 – 668 560. Voor de medische diensten kunt u bellen met 0578 – 668 411. De (para)medische secretaressen kunnen u verder helpen.

Sociale kaart Viattence

In de onderstaande link treft u de sociale kaart aan zoals Viattence die inzet. De sociale kaart geeft een overzicht van instellingen op het gebied van zorg en welzijn in de gemeenten Epe, Heerde en Wezep.

Sociale kaart van de plaatsen Epe Heerde Oldebroek

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat