A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Viattence neemt deel aan pilot respijtzorg Epe Heerde

In het programma Langer Thuis staat het voorstel opgenomen om pilots logeerzorg in te richten als onderdeel van actielijn 2 ‘Mantelzorgers en vrijwilligers in zorg & welzijn’. Vanuit het ministerie van Vws is er oproep gedaan om pilots te starten voor logeerzorg. Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en aanbieders wordt gevraagd om hier gezamenlijk voorstellen voor te doen. Zorgaanbieders Viattence en ECR Groot Stokkert zijn twee aanbieders uit de gemeenten Epe en Heerde die sinds 2015 lokaal en regionaal ondersteuning bieden voor onder andere Logeeropvang.

Gezamenlijk met gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars heeft men vier hoofdvragen opgesteld die men beantwoord wil zien in de pilot.

Deze vier vragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

 1. Kwaliteit van leven voor klant en zijn mantelzorger door logeeropvang (sociale meerwaarde)
 2. Soepele overgang van Wmo naaar Wlz door logeeropvang of van ziekenhuis terug naar huis.
 3. Toegankelijkheid logeeropvang (eenvoudig mandaat)
 4. Kosten Wlz versus kosten Wmo/ZVW in relatie tot inzet logeeropvang

Uitgangspunt van de pilot is het volgen van de ondersteuningsbehoeftige inwoner en zijn (belaste) mantelzorger in een begin/startfase en in een eind fase. Daarbij zal gemeten worden wat de behoefte is aan respijtzorg/logeerzorg. Er wordt in kaart gebracht wat de logeerzorg aan meerwaarde biedt in het proces van de ondersteuningsbehoeftige inwoner en zijn mantelzorger. Tevens wordt gekeken of er naast de kwalitatieve effecten ook kwantitatieve (financiële) effecten optreden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Ontlasting mantelzorg (planbaar)
 • Bijdrage aan relatie mantelzorger- ondersteuningsbehoeftige inwoner
 • Effect in combinatie met andere respijtzorgvormen/zonder andere respijtvormen
 • Wanneer moet respijtzorg ingezet worden i.p.v. voorliggende voorzieningen
 • Later of niet of minder inzetten van maatwerk c.q. Wlz zorg
 • Preventie en signalering om ziekenhuisopnamen te voorkomen
 • Financiële gevolgen voor ondersteuningsbehoeftige inwoner/mantelzorger en gemeente

Pilot logeerzorg

 

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat