Contrast

Vrijwilligers en mantelzorgers

Verbinden is een belangrijke kernwaarde van Viattence. Hiermee bedoelen we onder andere de verbinding met vrijwilligers en mantelzorgers. We zien vrijwilligers en mantelzorgers als voorwaardig onderdeel van de zorgteams. We betrekken hen actief bij de zorgverlening en activiteiten van het dagelijkse leven.

De informele zorg is de basis

Het belangrijkste uitgangspunt bij Viattence is dat de cliënt of bewoner zoveel als mogelijk het leven leidt zoals hij daar invulling aan geeft. Hierbij staan mantelzorgers, naasten en vrijwilligers (informele zorg) hem of haar bij. De professionele zorg (formele zorg) voegt daaraan toe en vult aan. Dit geldt zowel voor de thuiswonende cliënt als voor de bewoner in één van onze verpleeghuizen. Het mooie van Viattence is dat een ieder die een bijdrage levert van toegevoegde waarde is; van mantelzorger tot medewerker en van vrijwilliger tot naasten. We doen het samen, ieder met zijn of haar expertise.

De organisatievisie van Viattence

Waar de naasten en mantelzorgers vanzelfsprekend de basis vormen in de zorg voor de cliënt of bewoner, zijn ook vrijwilligers essentieel. Zeker in een veranderend zorglandschap waar steeds meer gekeken moet worden naar de beste verdeling in zorg. Waarbij zorgprofessionals zich vanuit hun vakkundigheid inzetten voor de lichamelijke gezondheid van ouderen en de vrijwilligers hun bijdrage leveren aan een positief welzijn. Vrijwilligers hebben dan ook een prominente plek in de organisatievisie van Viattence:

Samen met enthousiaste, vakkundige en betrokken medewerkers en vrijwilligers, zijn we een wendbare en lerende partner in de ouderenzorg. Wij werken vanuit vindingrijkheid en vertrouwen aan een waardevol leven. Samen met anderen versterken we elkaar lokaal en regionaal op het gebied van welzijn, zorg, innovatie en lerend werken.

Wat betekent dit in de praktijk?

Naasten en mantelzorgers zijn op elk moment welkom bij onze woonzorglocaties om voor hun dierbaren te zorgen. Denk hierbij aan huishoudelijke werkzaamheden, activiteiten, een wandeling, ondersteunen bij de maaltijden en de dagelijkse verzorging. Wanneer de oudere nog thuis woont, helpen de naasten/mantelzorgers de oudere tot zover hun mogelijkheden reiken. Viattence vult aan waar nodig.

Viattence werkt samen met vele vrijwilligers. Zij zetten zich in op vele vlakken. Bijvoorbeeld door te gaan wandelen of fietsen, uitjes te begeleiden, koffie of thee te schenken, workshops te organiseren, activiteiten te begeleiden, met dieren te knuffelen, voor te lezen of samen muziek te maken. Iedereen is welkom bij Viattence. Of dit nu voor een uurtje in maand is of voor een paar uur per week. Alle hulp is welkom om de ouderen een waardevolle dag te bezorgen.

Ook vrijwilliger worden?

Op onze website www.werkenbijviattence.nl vindt u alle openstaande vacatures. Wilt u graag een andere bijdrage leveren, dan horen we dit natuurlijk ook graag! Dan kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator van het betreffende dorp. Deze vindt u in de vacatures terug.

Klik hier voor alle vrijwilliger vacatures

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.