A A A

Over Viattence

Viattence voor ouderenzorg in uw directe omgeving

Viattence levert van lichte tot zware zorg aan ouderen zowel thuis als binnen onze woonzorglocaties in Wezep, Heerde, Epe en Vaassen. Viattence heeft jarenlange ervaring met vele vormen van dementie en andere aan ouderdom gerelateerde ziekten. Viattence staat voor Aandacht voor haar cliënten en bewoners. Wij bieden de zorg en ondersteuning die u wenst!
U kent wellicht onze locaties:

Daarnaast bieden wij tussen Zwolle en Apeldoorn thuiszorg aan en hebben wij een behandelteam met veel specialistische kennis op het gebied van dementie voor de regio genaamd Viattence Vitaal.

 

Viattence is deelnemer aan Waardigheid en trots

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots. Viattence neemt deel aan dit vernieuwingsprogramma van VWS met het project Beelden van kwaliteit.

Logo Waardigheid en trots

 

 

 

 

Kwaliteit en cliënttevredenheid

Viattence biedt u de zorg en ondersteuning die u wenst. U mag verwachten dat de door ons geboden zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse wetgeving hieraan stelt. Viattence is dan ook in bezit van een zogenaamde HKZ certificering. Daarnaast streeft Viattence naar een hoge mate van cliënttevredenheid. Daarom meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Wilt u weten wat bewoners en cliënten van onze zorg en ondersteuning vinden? Kijk dan op Zorgkaart Nederland en zoek op Viattence.

Zorgkaart Nederland

Viattence is HKZ gecertificeerd

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Een zorgorganisatie met dit keurmerk, zoals Viattence, heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. U weet dus dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit van de geboden zorg.

Viattence beschikte al over het HKZ certificaat maar is onlangs door Lloyds beoordeeld op de nieuwste eisen. Deze nieuwe eisen hebben vooral betrekking op veiligheid en risicomanagement. Het managementsysteem is van toepassing op alle locaties van Viattence en omvat het bieden van huishoudelijke- en persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en diverse vormen van verblijf en wonen.

Viattence is HKZ gecertificeerd.

De inspectie en Viattence

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het najaar van 2016 een uitvraag gedaan over de kwaliteit van verpleeghuiszorg over het kalenderjaar 2015. De antwoorden van Viattence op deze uitvraag, staan vanaf dinsdag 31 januari 2017 openbaar op de website van de Inspectie.

Door te gaan naar de lijst met vragen komt u op een pagina waar u in het zoekveld de naam ‘Viattence’ kunt invullen. U kunt dan de Viattence locatie van uw keuze aanklikken. Vervolgens verschijnen de door ons aangeleverde antwoorden op de vragen van de Inspectie.

Viattence streeft ernaar de kwaliteit van zorg zo transparant mogelijk te maken om u behulpzaam te zijn met het maken van uw keuze voor de zorgaanbieder die bij u past.

Heeft u een klacht, opmerking of suggestie, laat het ons weten!

Wij vinden een goede relatie met onze cliënten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden over ons bent. Wij horen dat dan graag, zodat wij het kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.  Als u niet zelf uw klacht kunt indienen, kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Viattence indienen. U kunt uw klacht bespreken met de betrokken zorgverlener. Meestal wordt in zo’n gesprek het probleem opgelost. Soms lukt dat niet of voelt het ongemakkelijk, dan kunt u ook uw klacht bespreken met de teamleider.

Heeft het gesprek met de zorgverlener en of teamleider niet geleid tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Deze kan samen met u zoeken naar een oplossing van het probleem. U kunt de cliëntvertrouwenspersoon bereiken per mail via bemiddeling@quasir.nl

Mocht u na deze gesprekken niet tevreden zijn dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij een externe klachtencommissie Signalis. Meer informatie vindt u hier: http://klachtencommissiedzv.nl.


Privacy wetgeving en informatie:

Viattence voldoet aan de privacywetgeving op het gebied van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en BOPZ (Wet Bijzondere Opmerkingen Psychiatrische Ziekenhuizen).

Cliëntenfolder BOPZ

Cliëntenfolder WGBO

 

 

Cliëntenraad

Om de zorg te verbeteren en ook als organisatie beter te worden, vinden wij het belangrijk om te weten wat er bij onze cliënten leeft. De Cliëntenraad heeft daarbij een adviserende rol en is een belangrijke bron van informatie.

 

Wat vindt u?

Daarnaast geven verschillende cliënten hun mening over onze zorg en dienstverlening. Ook u kunt ons beoordelen. Wij nodigen u als cliënt van Viattence van harte uit uw mening over Viattence te geven.

 

← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat