Contrast
Contact

Zorg- en ondersteuningsaanbod

We hebben te maken met een samenleving waarin grote veranderingen te zien zijn als het gaat om de toename van (kwetsbare) ouderen en de wijze waarop zij ondersteuning, begeleiding en zorg nodig hebben. De verwachting voor de toekomst is dat ouderen – ook met afnemende gezondheid – steeds langer thuis blijven wonen. Dat vraagt wat van de zorg en van Viattence als zorgorganisatie. We spreken over een maatschappelijke opgave die voor ons ligt om op korte en lange termijn de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg te borgen. We doen dit graag met inwoners en organisaties in de dorpen.

Wonen thuis

Blijven wonen in uw eigen, vertrouwde omgeving is van grote waarde voor het welbevinden van ouderen in de dorpen. Bij het ouder worden kunnen beperkingen ontstaan die vragen om zorg en/of begeleiding. Viattence biedt interdisciplinaire thuiszorg aan de oudere in de dorpen. We zetten onze expertise in omtrent dementiezorg graag in en delen deze in ons netwerk. De maatschappelijke opgave waarover u hierboven kunt lezen, kunnen wij niet alleen oplossen. Daarom zullen we de samenwerking met andere (thuis)zorgorganisaties in de toekomst intensiveren.

Wonen met een +

Om ervoor te zorgen dat u of uw naaste lang mogelijk zelfstandig kan wonen, maar tevens tegemoet te komen aan de (zorg)behoeften, ontwikkelen we wonen met een +. Dit is een geclusterd woonconcept dat ouderen in staat stelt, ondanks gezondheidsproblemen op hoge leeftijd, hun eigen manier van leven te behouden. De oudere huurt of koopt een woning en Viattence biedt - in samenwerking met anderen in het dorp- de plus.

De + omvat dat wat u of uw naaste nodig heeft op het gebied van preventie, zorg, relaties, behandeling, ontmoetingen en diensten. Met dit zorgconcept, dat nog in ontwikkeling is, streven we naar het creëren van een vitale leefgemeenschap waarbij de zelfstandigheid behouden kan worden.

Wonen en zorg bijna net als thuis

Voor de zeer kwetsbare oudere voor wie het niet langer mogelijk is om in de eigenwoonomgeving te blijven wonen, bieden we een warme en veilige woonomgeving, bijna net als thuis. Onze kleinschalige woonzorglocaties bieden een vertrouwde omgeving, waar vaste, vertrouwde en vakkundige medewerkers oprechte aandacht geven aan bewoners. Onze interdisciplinaire teams zien de mens en zetten het levensverhaal van de bewoner centraal bij de hoog complexe zorg die vakkundig verleend wordt.

We werken nauw samen met de naasten en vrijwilligers van onze bewoners en betrekken hen actief bij de zorgverlening en activiteiten van het dagelijks leven.

Volop in ontwikkeling!

Het bovenstaande zorg- en ondersteuningsaanbod omvat deels wat u van ons gewend bent. Immers: ouderen in de dorpen kunnen al jarenlang rekenen op onze vertrouwde vakkundigheid bijvoorbeeld als het gaat om goede zorg thuis of onze woonzorglocaties. We werken steeds aan nieuwe diensten waaraan behoefte is. Deze worden in de toekomst opgezet en doorontwikkeld in nauwe samenwerking met verschillende interne en externe partners. Heeft u vragen over ons zorg- en ondersteuningsaanbod van nu of in de toekomst? Neem dan gerust contact met ons op.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.