Contrast

Missie & Visie

Wij willen hen die om welke reden dan ook afhankelijk zijn van anderen ondersteunen en helpen met passende zorg, dienstverlening en/of huisvesting. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan op hun levensloop en bieden we ondersteuning om de eigenwaarde zoveel mogelijk te behouden.

Met ons zorgaanbod willen we zoveel mogelijk aansluiten op de situatie van de cliënt of bewoner. Hierbij gaan we uit van eigen regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven. Dat doen we op basis van een in overleg opgesteld Zorgleefplan, dat we invullen met een kwalitatief hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod, vanuit dienstbaarheid en betrouwbaarheid en met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging.

De mens zien

Bij Viattence zien we de mens. Vanuit onze kernwaarden geven we samen met cliënten en bewoners en hun dierbaren vorm aan welzijn. Welzijn is goed in je vel zitten, je goed verzorgd voelen en tevreden zijn met het leven, uitgaan van mogelijkheden en zoveel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Wat dit exact inhoudt is aan de cliënt of bewoner zelf, samen met hen die belangrijk zijn. Gekend en (h)erkend worden als uniek persoon, met waarde en betekenis voor zijn of haar omgeving, is daarvoor essentieel.

Samen zorgen, klaar voor morgen

Wat gebeurt er veel om ons heen, we leven in een dynamische wereld. Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en daarnaast veranderen de wensen en behoeften van ouderen en hen die dichtbij staan voortdurend. Ook volgen technologische veranderingen elkaar steeds sneller op. Dit maakt dat we werken aan een herijkte missie en visie. Vanuit verbinding met elkaar (lokaal in de dorpen, met bewoners en cliënten, samenwerkingspartners, medewerkers en vrijwilligers) bouwen we verder op wat onze kracht is. Om gezamenlijk met elkaar te kunnen voorzien in de wensen en behoeften van de ouderen van nu en in de toekomst.

Binnenkort leest u hier meer over onze herijkte missie en visie.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.