Contrast
Contact

Missie & visie

Viattence is een mensgerichte organisatie die het levensverhaal van de mens wil leren kennen. We richten ons op de hulpbehoevende en kwetsbare oudere in het dorp. Hierbij focussen we op het vermogen van de oudere om zich aan te passen aan de veranderingen die ouder worden met zich meebrengt, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. U of uw naaste leeft het eigen leven en Viattence voegt toe vanuit positieve gezondheid. Dat houdt in dat we een betekenisvol leven en eigen regie centraal stellen.

Missie

“Een waardevol leven van de oudere in het dorp, dat is waar Viattence aan wil bijdragen. Met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging. U kunt vertrouwen op vakkundige medewerkers die aansluiten bij uw leven, inzetten op (zorg)preventie en zoveel mogelijk zelfstandigheid.”

Visie

We werken vanuit een mensvisie en organisatievisie aan een waardevol leven voor de ouderen in het dorp. Wie ons kent, weet: we spreken veelal over ‘de mens zien’. De mensvisie beschrijft op welke manier we dat doen. Hoe gaan we dan precies om met de oudere in het dorp? En hoe kunnen we bijdragen? U leest het in de mensvisie.

Daarnaast is er de organisatievisie, die tot uitdrukking brengt op welke manier we omgaan met medewerkers en vrijwilligers. Maar ook vertelt de organisatievisie welke rol Viattence inneemt als samenwerkings- of scholingspartner in de regio. Onze mensvisie en organisatievisie zijn hieronder verwoord.

Mensvisie

“Wij zien u en denken en werken vanuit een waardevol leven voor ieder mens. We gaan uit van hetgeen voor u belangrijk is in het leven. U kunt rekenen op onze oprechte aandacht en kennis”

Organisatievisie

“Samen met enthousiaste vakkundige en betrokken medewerkers en vrijwilligers zijn we een wendbare en lerende partner in de ouderenzorg. We werken vanuit vindingrijkheid en vertrouwen aan een waardevol leven. Samen met anderen versterken we elkaar lokaal en regionaal op het gebied van welzijn, zorg, innovatie en lerend werken.”

Samen zorgen, klaar voor morgen

We leven in een dynamische wereld waarin er veel om ons heeft gebeurt. Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en daarnaast veranderen de wensen en behoeften van ouderen en hen die dichtbij staan voortdurend. De verwachting is dat de zorgvraag van ouderen in de toekomst steeds verder zal toenemen in complexiteit en diversiteit. Ook volgen technologische veranderingen elkaar steeds sneller op en zien we veranderingen en uitdagingen op de arbeidsmarkt.

Dit maakt dat we ons voorbereiden op de toekomst. Vanuit verbinding met elkaar (lokaal in de dorpen, met bewoners en cliënten, samenwerkingspartners, medewerkers en vrijwilligers) bouwen we verder op wat onze kracht is. Om gezamenlijk met elkaar te kunnen voorzien in de wensen en behoeften van de ouderen van nu en in de toekomst.

Dit hebben we samengevat in onze meerjarenvisie, die zich vertaalt in onder andere de kernwaarden, de hierboven beschreven missie en visie en een herijkt zorg- en ondersteuningsaanbod.

Bekijk de meerjarenvisie VIA25

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.