Contrast
Contact

Dagbesteding

Elkaar ontmoeten, ontspannen, samen vrije tijd doorbrengen en af en toe een luisterend oor is prettig en bovendien gezond! Viattence biedt dagbesteding aan op verschillende plekken in Wezep, Epe, Heerde en Vaassen. Hier komen zelfstandig wonende ouderen samen om tijd met elkaar door te brengen in een vertrouwde, huiselijke sfeer. Zo leeft u zelfstandig zonder alleen te hoeven zijn, en doet u prettige nieuwe ervaringen en sociale contacten op. Het geeft een prettig dagritme en het is een goede aanvulling op de hulp die uw familieleden en mantelzorgers bieden en op de thuiszorg.

Onze dagbestedingslocaties

Viattence heeft dagbestedingslocaties voor ouderen in Wezep, Heerde, Epe en Vaassen. We zetten onze locaties voor u op een rijtje:

Viattence biedt dagbesteding van maandag tot en met vrijdag waarbij er een keuze is voor de ochtend en/of middag. Per locatie kan het aanbod verschillen. Ook gelden er soms wachtlijsten.

Onze consulenten adviseren u graag over wat voor u de beste optie is. Neem gerust contact met hen op via 0578 – 668 449 of info@viattence.nl.

Voordelen dagbesteding

 • Een waardevolle dag samen met anderen, met verschillende activiteiten
 • Dagbesteding geeft mantelzorgers wat rust en ruimte
 • Vertrouwde en vakkundige begeleiding van onze medewerkers en vrijwilligers
 • De mogelijkheid tot behandeling van de medewerkers van Viattence Vitaal
 • Thuiszorgmedewerkers komen ook bij de dagbesteding voor de dagelijkse handelingen

Wanneer je geheugen of lichaam minder functioneren dan voorheen, zijn al je andere acties moeilijk en kosten energie. Ook de dagbesteding lijkt dan vooraf veel. Achteraf zien al onze cliënten het toch als opluchting. Thuis moeten ze toch vaak op hun tenen lopen om in het normale dagelijkse leven mee te draaien en bij de dagbesteding ben je onder gelijken. Iedereen snapt elkaar.

Jannet en Joke, medewerkers dagbestedingslocatie Wissel

Een waardevolle invulling van uw dag

In grote lijnen ziet het dagprogramma van de dagbesteding er als volgt uit:

 • Tussen 9.00 en 10.00 uur inloop, ontvangst met koffie of thee.
 • 10.45 uur start activiteiten
 • 12.00 uur (warme) lunch
 • 13.00 uur rusten
 • 14.00 uur vervolg activiteiten
 • Tussen 15.30 - 16.00 uur einde activiteiten

NB. tijden en invulling kunnen afwijken, dit is een voorbeeld.

Tijdens het ontvangst bespreken we wat uw wensen zijn voor de dag. Dit kan voor iedere persoon verschillend zijn. U kunt individueel iets gaan doen of samen met anderen. Elke dag is anders. We bepalen dan ook elke keer opnieuw hoe we uw dag het meest waardevol kunnen maken.

Individuele activiteiten kunnen zijn:

Handwerken, bakken en koken, figuur zagen, verven, timmeren, puzzelen of (individuele) geheugentraining.

Groepsactiviteiten kunnen zijn:

Groepsgymnastiek, wandelen, schrijfopdrachten, thema- en groepsgesprekken, spel, zingen, video of diavertoning, bloemschikken of andere creatieve activiteiten.

Hoe regelt u dagbesteding van Viattence?

Er zijn drie mogelijkheden om in aanmerking te komen voor de dagbesteding van Viattence:

 1. Met een Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) beschikking: U kunt een Wmo beschikking aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Wanneer u deze beschikking heeft gekregen, worden in een gespreksverslag of ondersteuningsplan de afspraken vastgelegd die de gemeente met u maakt. Neemt u deze afspraken ook altijd mee naar het Welkomstgesprek op de dagbestedingslocatie. Wij gaan de doelen die u samen met de gemeente heeft opgesteld, omzetten in activiteiten die bij u én deze doelstellingen passen. Dit leggen we vast in een uitvoeringsplan.
 2. Met een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie: Wanneer u een Wlz-indicatie hebt waarmee u thuis blijft wonen, dan kunt u zich hiermee aanmelden bij één van de dagbestedingslocaties van Viattence. Ook in dit geval kijken wij samen met u (en uw mantelzorger) naar de juiste invulling die past bij uw wensen en behoeften.
 3. Zonder indicatie: Viattence biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan de dagbesteding op basis van facturatie. Het tarief per dagdeel vindt u hier.

Onze consulenten adviseren u graag over wat voor u de beste optie is. Neem gerust contact met hen op via 0578 – 668 449 of info@viattence.nl.

Uw ondersteuningsvraag

Zodra u heeft gekozen voor één van de dagbestedingslocaties van Viattence, gaan we samen met u in gesprek over uw ondersteuningsvraag. Uw behoefte en welzijn staan centraal en we maken afspraken over de ondersteuning aan u en uw mantelzorger. De afspraken leggen we vast in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt bewaard in uw dossier. Uitgangspunt is dat u zelf de regie houdt, samen met uw mantelzorger(s). De dagbesteding biedt hierbij ondersteuning met als doel uw eigen regie te versterken, zodat u na een bepaalde tijd de ondersteuning van de dagbesteding eventueel kunt loslaten. Ook onderhouden we contact met andere hulpverleners in de thuissituatie, mits u daar toestemming voor heeft gegeven. Alle informatie die in uw dossier wordt vastgelegd, kunt u zelf inzien via het cliëntportaal. U kunt hiervoor een aanmeldingsformulier bij ons opvragen via 0578 - 668 449 of via info@viattence.nl.

Eerste evaluatie

Zes weken nadat u gestart bent met dagbesteding hebben we met u en uw mantelzorger een gesprek over de ervaringen: Bevalt het u? Hebt u het gezellig in de groep? Passen de afgesproken activiteiten bij u? Aan de hand van die evaluatie komt u samen met de groepsbegeleiding tot een besluit om met de dagbesteding door te gaan, te veranderen van groep of bijvoorbeeld te stoppen.

Het cliëntgesprek

Na 6 maanden maakt één van onze medewerkers een afspraak met u om het uitvoeringsplan te evalueren. Hij of zij gaat met u dan de voortgang bespreken, afstemmen en vastleggen.

Het dagbestedingsteam

Het dagbestedingsteam bestaat uit vertrouwde en vakkundige medewerkers en vrijwilligers. Er is altijd een medewerker aanwezig die u persoonlijk ondersteunt en begeleidt.

Spijt dat ik naar de dagbesteding ben gegaan? Geen haar op mijn hoofd! Het is hier gezellig, we worden liefdevol opgevangen. Er is nog zoveel meer te doen behalve thuiszitten.

Cliënt van de dagbesteding

Viattence Vitaal & Thuiszorg

Het is mogelijk om bij de dagbesteding een behandeling zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie te krijgen. Het team van Viattence Vitaal staat klaar om op de dagbestedingslocatie te ondersteunen, zodat u niet extra hoeft te reizen. In sommige gevallen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Neemt u gerust contact op met onze consulenten om uw behoefte qua behandelingen te bespreken.

Zijn er dagelijkse handelingen waarbij u hulp nodig hebt tijdens uw aanwezigheid bij de dagbesteding? Ook de thuiszorg kan bij de dagbestedingslocaties langskomen voor ondersteuning.

Wat zijn de kosten van dagbesteding?

Neemt u deel aan de dagbesteding op basis van een indicatie WMO of Wlz en betaalt u nog geen eigen bijdrage? U bent dan voor deelname een eigen bijdrage verschuldigd. Ook als u al een bijdrage betaalt, kan het zijn dat deelname aan dagbesteding effect heeft op uw eigen bijdrage. Op CAK - Rekenhulp Eigen Bijdrage (hetcak.nl) kunt u berekenen welke bijdrage u verschuldigd bent.

Bekijk hier de particuliere tarieven voor de dagbesteding

Vervoer

U kunt op basis van eigen vervoer naar de dagbestedingslocatie komen. Indien noodzakelijk kan Viattence vervoer aan van huis naar de dagbestedingslocaties en andersom regelen. Afhankelijk van uw beschikking of indicatie wordt dit vervoer vanuit WMO of Wlz vergoed. Wanneer dit niet het geval is, worden de vervoerskosten bij u in rekening gebracht door middel van een door u verleende machtiging. Bij verhindering (bijvoorbeeld door ziekte) verzoeken wij u tijdig bericht aan het taxibedrijf en de dagbesteding door te geven. Zo voorkomt u dat de taxichauffeur voor niets bij u aan de deur staat en onnodige kosten worden gemaakt. De telefoonnummers van de dagbestedingslocaties vindt u aan de achterzijde van dit informatieboekje.

Uw aanwezigheid

Wanneer u om goede redenen niet naar uw dagbestedingslocatie kunt komen, verzoeken wij u vriendelijk dit zo vroeg mogelijk met ons te bespreken. Waar mogelijk 24 uur van tevoren. Wij kunnen u dan eventueel een andere dag aanbieden. Meldt u zich minder dan 24 uur van te voren af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Bent u ziek? Dan wordt alleen de eerste ziektedag doorberekend.

Zorgen doen we samen met vrijwilligers, familie en mantelzorgers

Zorgen doen we samen. Viattence vult aan waar nodig. Dit betekent dat er vanuit een positieve insteek wordt gekeken naar wat iemand wèl kan. Eventueel met de inzet van hulpmiddelen. Daarnaast wordt gekeken waar de omgeving kan ondersteunen. Dit zijn naasten of vrijwillige betrokkenen uit de omgeving. Wanneer iemand zo lang mogelijk zelfredzaam blijft en in contact met anderen, komt dit ten goede aan een positieve gezondheid.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier, een mail te sturen of te bellen naar 0578 – 668 449. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden bij de verschillende dagbestedingslocaties. Wanneer gewenst kunnen ze u ook helpen wanneer u een beschikking van uw gemeente heeft ontvangen.

Contactgegevens dagbestedingslocaties

Locatie De Wijerd

Roggestraat 18162 WP Epe

T 0578 - 668 379

wijerd@viattence.nl

Locatie De Wissel in Heerde

Eperweg 33

8181 ET Heerde

T 0578 - 668 513

wissel@viattence.nl

Locatie De Flank in Vaassen

Brunholdplaats 5

8171 VA Vaassen

T 0578 - 668 354

deflank@viattence.nl

Locatie De Samenhof in Wezep

Rozenbottel 1

8091 SB Wezep

T 038 - 37 56 250

samenhof@viattence.nl

Vervoer

Taxibedrijf van den Beld

Tel: 0578 - 691 887

Persoonlijke verhalen over de dagbesteding

Lees hieronder verhalen over de dagbesteding van Viattence.

Extra informatie

Melding Incidenten Cliënten (MIC)

Elke medewerker van Viattence is verplicht incidenten (ongelukken en bijna ongelukken) die te maken hebben met cliëntenzorg te melden aan de MIC commissie. Deze commissie adviseert de Raad van Bestuur over (eventueel) te nemen stappen om herhaling te voorkomen.

Cliëntenraad

In de Wet medezeggenschap zorginstellingen is vastgelegd dat iedere zorginstelling in Nederland een cliëntenraad moet hebben en wat de bevoegdheden van deze raad zijn. De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de cliënten van Viattence vertegenwoordigt. De leden ervan zijn cliënten en/of naasten. Ook namens de dagbesteding en de thuiszorg heeft een cliënt of een vertegenwoordiger van een cliënt zitting in de cliëntenraad. Meer informatie over de cliëntenraad leest u hier. In verband met het aflopen van bestuurstermijnen, zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe leden! Uw bijdrage is van harte welkom!

Bekijk hier cliëntenraad vacatures.

Waardering en klachten

Wij vinden het fijn van u te vernemen wat u van onze dienstverlening vindt. Uw waardering kunt u altijd delen met onze medewerkers of door een review te plaatsen op www.zorgkaartnederland.nl. Cliënten met een klacht kunnen terecht bij de medewerkers van de dagbesteding. Meestal kan een klacht tot tevredenheid opgelost worden. Heeft de cliënt of de familie de overtuiging dat een klacht niet goed is afgehandeld, dan kan men zich richten tot de klachtenfunctionaris. Alle informatie over het indienen van een klacht en de contactgegevens hiervoor vindt u hier.

Wilt u ouderen een waardevolle dag bieden? Kom werken bij onze dagbesteding!

Helpt u mee om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen? Door hen de mogelijkheid te bieden om overdag naar een plek te gaan waar zij zich fijn voelen, activiteiten kunnen doen en een gezellig praatje te maken? Waarbij u ondertussen de mantelzorgers steunt, maar ook zorgt dat zij hun naaste 's avonds weer gewoon thuis kunnen verwelkomen?

Word dan onze nieuwe collega op één van onze Viattence dagbestedingslocaties! We zijn altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste en betrokken collega's met een hart voor warme ouderenzorg. Dit kan zijn als vrijwilliger of als zorgprofessional. Wilt u graag werken in Vaassen, Epe, Heerde of Wezep? Check dan snel onze vacatures bij onze dagbestedingslocaties!! U mag natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar vacature@viattence.nl waarbij u aangeeft wie u bent en wat u graag wilt bijdragen!

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.