Contrast

De Klaarbeek

Stichting Vrienden van De Klaarbeek

RSIN

818850292 

Contactgegevens

vriendenklaarbeek@gmail.com

Bestuurssamenstelling 

Per 1 januari 2021

Voorzitter: Anneke Terpstra
Penningmeester: Peter Jongens
Secretaris: functie vacant

Beleidsplan

Het beleid is er op gericht om op optimale wijze de doelstelling, die hieronder staat, te verwezenlijken. Dit gebeurt door middel van publiciteit en het voeren van acties onder cliënten en familieleden van de cliënten en het ondersteunen van activiteiten voor de doelgroep. 

Doelstelling 

Het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de meest ruime zin, voor degenen die gebruik maken van de diensten van de Stichting Viattence voor de locatie De Klaarbeek en de locatie De Nieuwe Antoniehof in Epe. Het gaat om uitgaven die buiten het normale budget vallen. De Stichting Vrienden van De Klaarbeek heeft geen winstoogmerk.

Beloningbeleid 

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Fondswerving 

De Stichting heeft een beperkt eigen vermogen. De jaarlijkse inkomsten bestaat uit rente op de spaarrekening, jaarlijkse dotaties en eenmalige of jaarlijkse giften. Het beleid is er op gericht dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in principe met elkaar in evenwicht zijn. De Stichting heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status en is daarom vrijgesteld van schenkbelasting, dit wil zeggen dat de schenking voor 100% aan het beoogde doel wordt besteed. Een gift aan een ANBI instelling is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

Algemene activiteiten van de Stichting Vrienden van De Klaarbeek

  • Het bekostigen van uitjes en optredens 
  • Het financieren van audioapparatuur, geheugentrainer en meubilair 

Verslag van de belangrijkste uitgeoefende activiteiten 2020 

Aangeschaft/uitgegeven  in 2020: 

  • Geluidsinstallatie De Klaarbeek
  • Veranda De Klaarbeek
  • Activiteiten t.a.v. Corona voor personeel en cliënten

Financiële verantwoording

Totale financiële middelen per 31 december 2020: €43.838

Inkomsten 2020: € 80
Diverse donaties: € 75

Uitgaven 2020: € 10.461

  • Kosten Rabobank  € 155 
  • Bijdrage aan geluidsinstallatie De Klaarbeek €4840
  • Bijdrage aan veranda De Klaarbeek €3442
  • Activiteiten t.a.v. corona voor personeel en cliënten €2025

Bekijk het jaarverslag 2020

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.