Contrast

Onze organisatie

Over Viattence

Viattence biedt verschillende vormen van thuiszorg, dagbesteding, behandeling, wonen met zorg en verpleeghuiszorg aan ouderen in Wezep, Heerde, Epe en Vaassen. Uw mogelijkheden en de wens om het leven te leiden zoals u dat wenst met de naasten om u heen, staan hierbij centraal. De vertrouwde zorg van onze vakkundige medewerkers sluit hierop aan en vult aan waar nodig. Zo maken we samen van iedere dag een waardevolle dag!

Bekijk onze algemene brochure Contact

Dàt maakt ons eigen

Elke dag werken al onze medewerkers en vrijwilligers aan de zorg en het welzijn van bewoners en cliënten. Het verlenen van waardevolle zorg doen we vanuit aandacht, met warmte en betrokkenheid en zorg voor en om elkaar.

Wat gebeurt er veel om ons heen, we leven in een dynamische wereld. Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en daarnaast veranderen de wensen en behoeften van ouderen en hen die dichtbij staan voortdurend. Ook volgen technologische veranderingen elkaar steeds sneller op. Dit maakt dat we onze kernwaarden, dat wat ons eigen maakt, goed onder de loep nemen. Met elkaar kijken we naar dat hoe we dit optimaal kunnen inzetten om de beste zorg te leveren aan ouderen in het dorp. Hierbij gaan we uit van verbinding, vertrouwen, vakkundigheid en vindingrijkheid.

Verbinding

We zoeken verbinding met de mens zoals hij zichzelf ziet in zijn kwetsbaarheid, veerkracht en wat zijn leven betekenisvol maakt. Daarnaast zoeken we actief verbinding met de kennis, kunde en ervaringen van anderen zoals collega's, naasten en samenwerkingspartners. Tot slot zoeken we verbinding en samenwerking bij de ontwikkeling in de dorpskern en de regio.

Vertrouwen

We werken vanuit vertrouwen en de positieve intentie van de ander. Dit vertrouwen komt bijvoorbeeld tot uiting in het geven en nemen van verantwoordelijkheid en regie. Iedere bewoner, cliënt en collega kan bij Viattence vertrouwen op de professionals om hem of haar heen.

Vakkundig

We investeren in de vakkundigheid van onze medewerkers door hen te laten leren en ontwikkelen. Daarnaast streven we naar expertiseteams die nauw met elkaar samenwerken. Technologie en E-Health zien we hierbij als essentieel.

Vindingrijk

We onderzoeken het verhaal achter de mens en geven daar vanuit vorm aan de zorg. Bovendien zijn we nieuwsgierig en leergierig als het gaat om nieuwe kennis en mogelijkheden. We leren en verbeteren dan ook vanuit reflectie en hebben een open en onderzoekende houding.

Viattence is er voor u!

Viattence is de specialist op het gebied van ouderenzorg op de Veluwe tussen Zwolle en Apeldoorn. Wij bieden zorg en ondersteuning thuis of binnen een van onze locaties in Wezep, Heerde, Epe of Vaassen. Wij hebben afspraken gemaakt met de gemeenten van deze dorpskernen en kunnen u thuis dus ook Wmo zorg en ondersteuning bieden. U kent ons wellicht van onze locaties Korteslag en Hofje Wendakker in Heerde, De Klaarbeek en De Nieuwe Antoniehof in Epe, De Speulbrink in Vaassen of Turfhorst, Weidebeek, Veldheem in Wezep.

Bekijk de sociale kaart met ons zorg- en ondersteuningsaanbod

Gegevens Stichting Viattence

Naam

Stichting Viattence

RSIN of fiscaal nummer

821762758

KVK nummer

08215422

IBAN nummer

NL29 INGB 0692 0608 39

NL03 RABO 0364 4024 23

Contactgegevens

Stichting Viattence

Korte Veenteweg 9c

8161 PC EPE

Externe toetsing

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geregeld inspecties uit. Dit doet ze om de kwaliteit van zorg die geboden wordt, op het allerhoogste niveau te houden. Ook bij Viattence hebben inspecties plaats gevonden:

In 2019 bracht de Inspectie een bezoek aan Viattence, met als onderwerp: de inzet van ICT in de zorg. Dit heet ook wel ‘e-health’ of ‘digitale zorg’. De inspectie toetste of Viattence bij het gebruik van e- health zorgt voor de nodige voorwaarden voor goede en veilige zorg, die volgen uit wetten, (veld)normen en richtlijnen op dit gebied.
In 2019 bracht de Inspectie een bezoek aan Viattence met als doel: het toetsen van een selectie van de verbetermaatregelen zoals vastgelegd in het plan van aanpak van Viattence van augustus 2019.

Bekijk het rapport van de inspectie

Bekijk het e-health inspectierapport

WMO Toezicht Dagbesteding

Viattence heeft overeenkomsten op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met de gemeenten Oldebroek, Epe en Heerde. In dat kader wordt Viattence ook getoetst door de gemeente. Onderstaande link biedt inzicht in de rapportage van een dergelijke toets, zoals deze in 2017 heeft plaatsgevonden bij Dagbesteding De Samenhof in locatie Weidebeek in Wezep.

Bekijk het rapport

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.