Contrast
Contact

Duurzaamheid

Viattence laat haar duurzaamheidsbeleid aansluiten bij de Green Deal voor de zorg waar brancheorganisatie Actiz namens de sector Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg over onderhandelt met VWS. De Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg bevat de volgende thema’s voor de periode 2019-2021:

  • Energietransitie
  • Circulaire bedrijfsvoering
  • Gezonde leef- en verblijfsomgeving

Visie op duurzaamheid

Dit doet Viattence vanuit haar visie met daaraan toegevoegd een visie op duurzaamheid: Viattence wil met het zorgaanbod zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie van de cliënt en de cliënt zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven laten behouden. Dat doen we op basis van een in overleg opgesteld Mijn Leefplan (voormalig zorgleefplan) en vullen dat in met een kwalitatief hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod, vanuit dienstbaarheid en betrouwbaarheid en met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging. 

Waarbij Viattence er naar streeft om het milieu zo min mogelijk te belasten en bij te dragen aan een gezonde leef- en verblijfsomgeving in het werkgebied.

Viattence spreekt bovendien de ambitie uit een actieve bijdrage te leveren aan het vormen van een inclusieve wijk, bijvoorbeeld ook op het gebied van het delen of leveren van energie.

Duurzaamheid in de praktijk

Als doelstelling heeft Viattence gesteld 10% minder energiegebruik in 2021 ten opzichte van 2018 van de locaties, zoals ook landelijk in de Green deal overeenkomst wordt vastgelegd. Het betreft bijvoorbeeld isoleren van gebouwen, overgang van gas naar elektrisch en inzet duurzame energie. In de locaties die Viattence huurt is nog energiebesparing te behalen op het gebied van verlichting en het nog beter inregelen van cv installaties. Bij vervanging of aanschaf van apparatuur wordt nog meer gelet op A-energielabels.

Duurzaam inkopen kan een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire bedrijfsvoering. Door duurzaamheidscriteria vanaf het inkoopproces mee te nemen bij offerte aanvragen, gaan we hierop gerichter sturen. Daarnaast speelt de bewustwording bij medewerkers op het gebied van duurzaamheid een belangrijke rol. De maatschappelijke discussie over het milieu en het klimaat helpt hierbij, maar ook in de interne communicatie wordt hierover met medewerkers het gesprek aangegaan, hoe kunnen zij bijdragen aan een circulaire bedrijfsvoering.

Gewoon Gezond

Binnen Viattence is er voor medewerkers het project Gewoon Gezond gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Met workshops gericht op inspanning en ontspanning gegeven voor en door medewerkers en het stimuleren van een goede werk-privé balans. Wanneer een medewerker goed voor zichzelf zorgt, kan hij ook goed voor een ander zorgen. Viattence geeft vanuit dit perspectief aandacht aan het welbevinden en zingeving van medewerkers.

Viattence medewerkers streven ernaar te werken vanuit het concept van positieve gezondheid van Machteld Huber. In het zorgleefplan van Viattence is dit concept inmiddels vertaald in het Mijn Leefplan. Cliënten en hun naasten kunnen via het cliëntenportaal van Viattence inzicht krijgen in Mijn Leefplan waarin medewerkers rapporteren. Werken en denken vanuit Positieve gezondheid is niet alleen voor bewoners maar ook voor medewerkers zelf van belang. In het project Gewoon Gezond worden ook activiteiten en workshops aan medewerkers aangeboden vanuit dit gedachtegoed.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.