Contrast
Contact

Ergotherapie

Het is prettig als u zo lang mogelijk zelfstandig de dagelijkse handelingen als aankleden, eten en telefoneren kunt blijven doen. Ervaart u bij het ouder worden problemen met dagelijkse handelingen en activiteiten? Dan kan een ergotherapeut van Viattence u helpen.

De ergotherapeuten van Viattence Vitaal weten alles over zelfredzaamheid van ouderen en kunnen inspelen op uw vragen en behoeften. Ook als de problemen complexer zijn dan het inschenken van een kop thee of het aantrekken van schoenen. Tegelijkertijd hebben onze ergotherapeuten niet alleen oog voor noodzakelijke dagelijkse handelingen, maar ook voor activiteiten waaraan u plezier beleeft. Zij weten bijvoorbeeld hoe belangrijk het blijven beoefenen van een hobby kan zijn.

Behandeling en advies

Onze ergotherapeuten brengen eerst de belemmeringen, wensen en mogelijkheden in kaart. Samen met u en uw naaste(n) stellen zij een behandelplan op dat volledig bij u past. In sommige gevallen leert u bepaalde handelingen opnieuw uitvoeren, in andere gevallen leert u handelingen anders uitvoeren. U oefent alle handelingen samen met de ergotherapeut.

Ook bieden zij advies over aanpassingen in uw woning of het gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast bieden onze ergotherapeuten advies omtrent zitvoorzieningen, een prettige lighouding en valpreventie. Onze ergotherapeuten denken ook mee met mantelzorgers over hoe hij of zij minder belast wordt. De ergotherapeuten van Viattence werken in onze woonzorglocaties, maar komen ook bij u thuis! Immers: samen zorgen we er graag voor dat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen en uw zelfstandigheid bewaart.

EDOMAH

Ergotherapeuten van Viattence Vitaal zijn EDOMAH geschoold (EDOMAH staat voor: Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorger aan Huis).

Als de oudere met dementie niet meer in staat is om zonder hulp van de mantelzorger activiteiten tot een goed resultaat te brengen doet dit een groot appèl op de vaardigheden van de mantelzorger in de omgang en communicatie met zijn partner/ouder. Ook kunnen andere rollen en taken van de mantelzorger in het geding komen. Mantelzorgers ervaren gevoelens van hulpeloosheid, sociale isolatie en verlies van autonomie.

De oudere met dementie, de mantelzorger en de ergotherapeut werken samen aan het doel 'de oudere met dementie zolang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren.' Regie, plezier en voldoening van de oudere met dementie bij zijn activiteiten staan voorop. Dit wordt bereikt door aan te sluiten bij de mogelijkheden van de oudere met dementie en deze te vergroten en de mantelzorger te versterken in diens rol.

De ergotherapeuten werken nauw samen met casemanagers en andere betrokken disciplines.

Lig- en zithouding

Hoe ouder mensen worden, hoe minder zij bewegen en dus ook minder draaien in bed en verzitten in de stoel. Hierdoor kunnen doorligplekken (decubitus), vergroeiingen van de ruggengraat en bekken of een dwangstand in de armen en benen (contracturen) ontstaan. Contracturen en pijn hebben een negatief effect op het dagelijks functioneren. Ergotherapeuten inventariseren de huidige lig- en zithouding, de problemen die ondervonden worden en zij adviseren om ervoor te zorgen dat decubitus en contracturen vermeden worden en zo’n groot mogelijk comfort wordt bereikt. Vooral mensen die veelvuldig in de rolstoel zitten, wisselen steeds minder van houding, waarbij het belangrijk is om ervoor te zorgen dat het lichaam niet de kans krijgt om te vergroeien of dat er decubitus ontstaat. Samen met de zorg en wondverpleegkundige zorgen zij voor goede zorg rondom decubitus en decubituspreventie.

PDL-specialisatie

De ergotherapeuten van Viattence zijn gespecialiseerd in PDL, dit staat voor Passiviteit van het Dagelijks Leven. Passiviteit kan ontstaan door lichamelijke en/of cognitieve beperkingen. Op momenten dat zelfstandigheid met adviezen of inzetten van hulpmiddelen niet meer haalbaar is, dan is PDL een passende benaderingswijze om cliëntengerichte zorg te kunnen aanbieden.

De aandachtsgebieden waar de PDL-techniek op is gericht zijn het liggen, zitten, wassen en verschonen, kleden en verplaatsen. Door passende benaderingstechnieken en door het bieden van belevingsgerichte zorg kan er bij complexe casussen worden meegedacht. PDL kan ook ondersteuning bieden in de palliatieve fase. Cliënten met pijnklachten en contracturen waarbij de dagelijkse handelingen pijnlijk of lastig uit te voeren zijn, kunnen baat hebben bij de PDL-benaderwijze. Ergotherapeuten bieden samen met betrokken disciplines ondersteuning aan cliënt en familie van cliënt.

ParkinsonNet

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen te maken krijgen met klachten in de uitvoer van dagelijkse activiteiten. De ergotherapeuten van Viattence helpen om deze problemen in kaart te brengen en de persoon te behandelen om weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Viattence is geschoold en aangesloten bij ParkinsonNet. Naast de ergotherapeut is ook de logopedist en de fysiotherapeut van Viattence aangesloten bij ParkinsonNet. Hierdoor is er een nauwe samenwerking onderling, maar ook met andere behandelaren uit het netwerk.

Specialist sensorische informatieverwerking

Ieder mens krijgt prikkels binnen, denk aan licht, geluiden of een aanraking. Deze prikkels worden in de hersenen verwerkt en komt bij ieder mens tot uiting in passend gedrag. Bij veel licht knijp je je ogen toe, bij een toeter kijk je naar wie je moet zwaaien en bij een aanraking kan je bijvoorbeeld nog eens dichter bij die ander gaat staan om de aanraking in stand te houden.

Maar wat als je hersens beschadigd zijn en die verwerking niet meer goed loopt? Je wordt over- of ondergevoelig voor een prikkel. Er is bijvoorbeeld zoveel geluid om je heen dat je gaat schreeuwen van schrik. Of zoveel licht dat je je ogen maar altijd dicht houdt terwijl je wel wakker bent. Of je evenwichtssysteem is constant overprikkelt waardoor je heel stil op de stoel blijft zitten terwijl je in de armleuningen knijpt.

Soms ontstaat hierdoor onbegrepen gedrag of probleemgedrag. Ergotherapeuten geven advies, waarbij het kan voorkomen dat er hulpmiddelen ingezet worden.

Bij Viattence werken een aantal mensen die zich hebben gespecialiseerd in deze problematiek. Door goed te observeren, het uitvragen van de mens en zijn omgeving kunnen zij kijken hoe het leven voor de persoon met hersenletsel weer meer betekenis kunnen geven en hoe men fijner en met een veilig gevoel de dag door kan komen.

Samen zorgen we er graag voor dat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

Vanuit verbinding samenwerken

Onze ergotherapeuten werken nauw samen met specialisten van andere vakgroepen, zoals onze fysiotherapeuten of logopedisten. Dat is erg prettig, want wanneer de situatie daarom vraagt, kunt u rekenen op een vakkundig team om u heen!

De kosten van ergotherapie

Wilt u weten of ergotherapie voor u vergoed wordt? Kijk dan op www.zorgwijzer.nl.
Of wilt u weten met welke zorgverzekeraars wij (inmiddels) een contract hebben afgesloten en met wie wij nog in onderhandeling zijn? Bekijk hier het overzicht.Bekijk hier de particuliere tarieven van ergotherapie.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over ergotherapie voor ouderen? Neem gerust contact op met ons medisch secretariaat via het contactformulier, via medisch-secretariaat@viattence.nl of bel naar 0578 – 668 440.

Onze ergotherapeuten

Hieronder vindt u een overzicht van al onze ergotherapeuten.

Albertina Jansen

Ergotherapeut

[javascript protected email address]

Esther Bruijn

Ergotherapeut

[javascript protected email address]

Vera Schepman

Ergotherapeut

[javascript protected email address]

Koen Groters

Ergotherapeut

[javascript protected email address]

Marianna Giannakopoulou

Ergotherapeut

[javascript protected email address]

Word jij ook onderdeel van onze team?

Jij kunt voor onze ouderen het verschil maken. Ouder worden komt met gebreken. Dit kan soms heel frustrerend en moeilijk zijn. Hoe fijn is het wanneer je hierbij geholpen wordt waardoor je nog zoveel mogelijk zelf kunt doen? Dit is toch de mooiste bijdrage die je kunt leveren? Onze ouderen verdienen het om zo goed mogelijk te kunnen genieten van elke waardevolle dag.

Ben jij ergotherapeut en wil jij onze ouderen een warm hart toedragen? Kom ons team Viattence Vitaal versterken met jouw talent! Stuur een mail naar vacature@viattence.nl of bekijk onze vacatures op www.werkenbijviattence.nl.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.