Contrast
Contact

Disclaimer

Disclaimer Viattence

Aan de inhoud van www.viattence.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Het is evenwel niet geheel uitgesloten dat de informatie op www.viattence.nl onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Viattence kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect voortvloeiende uit het gebruik van onjuiste of onvolkomen informatie op www.viattence.nl. Aan de informatie op www.viattence.nl kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Email disclaimer Viattence

Viattence heeft aan het opstellen en verzenden van e-mailbericht(en) (met eventuele bijlagen) de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat dit bericht onvolledig is, onjuistheden bevat, niet voor u is bestemd en/of te laat wordt ontvangen. Viattence aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en is strikt vertrouwelijk. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u vriendelijk verzocht bovenstaande afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht en alle kopieën daarvan te verwijderen en te vernietigen.

Viattence aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico’ s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Viattence staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 08215422. Op alle diensten van Viattence zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.