Contrast
Contact

Wat doet de cliëntenraad?

Bij Viattence hechten we veel waarde aan de mening van onze cliënten en hun familieleden. Viattence laat haar bewoners van de woonzorglocaties graag ‘wonen net als thuis’: we werken volgens het principe van kleinschalig wonen. Daarnaast doet Viattence er alles aan uitstekende zorg te  leveren in de vorm van thuiszorg én zorg op de dagbestedingslocaties. Om deze zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de cliënt is het erg belangrijk om te weten wat er onder de cliënten leeft. Daarom zijn de leden van de lokale cliëntenraad de ogen, oren en de stem van de cliënten van Viattence. Vanuit die invalshoek hebben zij een adviserende rol en zijn ze en belangrijke bron van informatie. 

De cliëntenraad van Viattence

Een cliënt en/of een familielid kan meepraten over het beleid van een instelling. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) en geldt dus ook voor Viattence. Samen met de organisatie heeft de raad een medezeggenschapsregeling opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we de medezeggenschap samen vorm willen geven. Onze Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten in de verschillende locaties van Viattence en heeft een toetsende rol met betrekking tot de zorg- en dienstverlening van Viattence. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en heeft de Cliëntenraad inspraak bij benoemingen van leidinggevenden in de zorg. De cliëntenraad geeft advies over onderwerpen als:

 • kwaliteit van zorg 
 • voeding 
 • veiligheid, gezondheid en hygiëne 
 • geestelijke verzorging 
 • inventariseren van algemene klachten 
 • reorganisatie 
 • samenwerkingen met andere instellingen 
 • ingrijpende verbouwingen 
 • de benoeming van Raad van Bestuur, managers en teamleiders

Bekijk hier de folder van de cliëntenraad

Samenstelling en overlegstructuur 

Viattence beschikt over vier cliëntenraden: 

 • Cliëntenraad Viattence locatie Epe 
 • Cliëntenraad Viattence locatie Vaassen 
 • Cliëntenraad Viattence locatie Heerde 
 • Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 

Alle cliëntenraden hebben een verschillend aantal leden, die samen een vertegenwoordiging vormen van de cliënten. De cliëntenraden worden bij hun werkzaamheden ondersteund door de ambtelijk secretaris, mevrouw E. van den Bosch. De raden vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. De Cliëntenraad deelt informatie over de actuele onderwerpen. 

Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad (CCR) die 10 keer per jaar overlegt met de Raad van Bestuur van Viattence. Hierin worden de locatie overstijgende zaken besproken. De CCR bestaat uit een afvaardiging (voorzitter of vicevoorzitter) van elke lokale raad  en een onafhankelijk voorzitter: Jon Dogger.

Bekijk hieronder de jaarverslagen over 2023 van de cliëntenraden en de centrale cliëntenraad:


Jaarverslag 2023 | Centrale Cliëntenraad

Jaarverslag 2023 | Cliëntenraad Wezep

Jaarverslag 2023 | Cliëntenraad Heerde

Jaarverslag 2023 | Cliëntenraad Vaassen

Jaarverslag 2023 | Cliëntenraad Epe

Deelnemen aan de Cliëntenraad? 

U kunt als cliënt of familielid meepraten over het woon- en zorgklimaat in de locaties van Viattence. Iedereen die zich bij de zorg en welzijn van onze cliënten betrokken voelt, kan zich kandidaat stellen. Er zijn regelmatig vacatures. Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat ze zich kunnen inleven in de belangen van cliënten. Ook moeten ze voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen.

Bekijk de actuele vacatures

Meer informatie

Lees meer over de cliëntenraad in de folder. Ook vindt u hier de privacyverklaring voor cliënten.

Privacyverklaring voor cliënten

Contact Cliëntenraden 

Heeft u opmerkingen, vragen, wensen of aanbevelingen? Neem dan contact op met de cliëntenraad. De Cliëntenraad neemt geen individuele klachten in behandeling, daar hebben we een klachtencommissie voor.

Albert Mulder

Voorzitter Cliëntenraad Heerde

[javascript protected email address]
0578 – 662 046

Yvon van der Hoop

Voorzitter Cliëntenraad Vaassen

[javascript protected email address]
06 - 2004 7134

Jon Dogger

Onafhankelijk Voorzitter Centrale Cliëntenraad

[javascript protected email address]
06 - 5783 6037

Teun van Leeuwen

Voorzitter Cliëntenraad Epe

[javascript protected email address]
06 - 5317 6521

Eipie van den Bosch

Ambtelijk Secretaris van alle Cliëntenraden 

[javascript protected email address]
06 – 3963 3735

Gertie Scholten

Voorzitter van Cliëntenraad Wezep

[javascript protected email address]

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.