Contrast
Contact

De Speulbrink

Stichting Vrienden van De Speulbrink

RSIN

41040364 

Bankrekeningnummer

NL47 ABNA 0631 5488 66

Contactgegevens

abmgjanssen@gmail.com

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Mevrouw C. Borgonjen, Hoveniersstraat 18, 8171 AB Vaassen
Secretaris
: Mevrouw M. Scholten, Heggerenkweg 49, 8171 PD Vaassen
Penningmeeste
r: De heer A. Janssen, Kerkweg 31, 8171 VT Vaassen

Het Beleidsplan

Het beleid is gericht om uitgaven voor ouderen te financieren, die onmogelijk uit het normale budget kunnen of mogen worden betaald. 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten. 

Doelstelling 

Het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de ruimste zin van het woord en is bedoeld voor degenen die gebruik maken van de diensten van Viattence. Het betreft echter enkel voor de locatie De Speulbrink in Vaassen. 

Fondswerving 

De Stichting heeft een beperkt eigen vermogen. De jaarlijkse inkomsten bestaan uit rente op de (spaar)rekening, jaarlijkse donaties en eenmalige of jaarlijkse giften. Het beleid is er op gericht dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in principe met elkaar in evenwicht zijn. 

Financiële verantwoording 

De stand van de saldi van de rekeningen per 31 december 2023 € 32.831,11

Inkomsten en uitgaven 2023

Inkomsten: € 90,-
Uitgaven: € 3.675,09

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.