Contrast
Contact

Zorgen doen we samen

Het belangrijkste uitgangspunt bij Viattence is dat de cliënt of bewoner zoveel als mogelijk het leven leidt zoals hij/zij dat deed of dat nu graag wil. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierbij erg belangrijk. De professionele zorg hierop vult aan. Dit geldt zowel voor de thuiswonende cliënt als voor de bewoner in één van onze woonzorglocaties. We hechten er waarde aan dat de client of bewoner, samen met de naaste(n), zoveel mogelijk de regie kan nemen over de invulling van zijn/haar waardevolle dag. Want: zorgen doen we samen.

De organisatievisie van Viattence

Waar de naasten en mantelzorgers vanzelfsprekend de basis vormen in de zorg voor de cliënt of bewoner, zijn ook vrijwilligers essentieel. Zeker in een veranderend zorglandschap waar steeds meer gekeken moet worden naar de beste verdeling in zorg. Waarbij zorgprofessionals zich vanuit hun vakkundigheid inzetten voor de lichamelijke gezondheid van ouderen en de vrijwilligers hun bijdrage leveren aan een positief welzijn. Vrijwilligers hebben dan ook een prominente plek in de organisatievisie van Viattence:

Samen met enthousiaste, vakkundige en betrokken medewerkers en vrijwilligers, zijn we een wendbare en lerende partner in de ouderenzorg. Wij werken vanuit vindingrijkheid en vertrouwen aan een waardevol leven. Samen met anderen versterken we elkaar lokaal en regionaal op het gebied van welzijn, zorg, innovatie en lerend werken.

Wat betekent dit in de praktijk?

Naasten en mantelzorgers zijn op elk moment welkom bij onze woonzorglocaties om voor hun dierbaren te zorgen. Denk hierbij aan huishoudelijke werkzaamheden, activiteiten, een wandeling, ondersteunen bij de maaltijden en de dagelijkse verzorging. Wanneer de oudere nog thuis woont, helpen de naasten/mantelzorgers de oudere tot zover hun mogelijkheden reiken. Viattence vult aan waar nodig.

Viattence werkt samen met vele vrijwilligers. Zij zetten zich in op vele vlakken. Bijvoorbeeld door te gaan wandelen of fietsen, uitjes te begeleiden, koffie of thee te schenken, workshops te organiseren, activiteiten te begeleiden, met dieren te knuffelen, voor te lezen of samen muziek te maken. Iedereen is welkom bij Viattence. Of dit nu voor een uurtje in maand is of voor een paar uur per week. Alle hulp is welkom om de ouderen een waardevolle dag te bezorgen.

Lees hier de persoonlijke verhalen van diverse vrijwilligers en mantelzorgers.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.