Contrast
Contact

Viattence

Stichting Vrienden van Viattence

Bankrekeningnummer

NL 86 INGB 0692 1144 24

RSIN

818850310 

Contactgegevens

Emailadres Stichting Vrienden van Viattence: teunisenteuniemeijer@gmail.com

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: dhr. G. Steenhuis
Secretaris: Dhr. T. Meijer 
Penningmeester: vacant 

Beleidsplan 

Het beleid is er op gericht om de doelstelling(zie hierna) van de Stichting te realiseren en hierdoor Stichting Viattence te Heerde te ondersteunen. 

Doelstelling 

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor ontspanning in de meest ruime zin, voor degenen die gebruik maken van de diensten van Stichting Viattence, statutair gevestigd in Heerde.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Verslag uitgevoerde activiteiten 

  • Roels beestenboel
  • Kwiek Beweegroute
  • Bijdrage nieuwe rolstoelbus

Financiële verantwoording 

Totale financiële middelen per 31 december 2022: €65.832,86
Staat van ontvangsten en uitgaven 2021 en 2022:

Inkomsten: €766,99
Uitgaven: €16.760,10

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.