Contrast
Contact

Viattence en Triada tekenen overeenkomst voor samenwerking

Op 27 februari 2024 tekenden Viattence en Woonstichting Triada een intentieovereenkomst voor meer samenwerking. Ze willen gezamenlijk buurten creëren, waar zorg en wonen goed op elkaar zijn afgestemd en mensen elkaar helpen. Dit is een belangrijke eerste stap naar de toekomst, waarbij Triada met zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeente, bewoners en bijvoorbeeld verenigingen afspraken maakt om zo goed mogelijk samen te werken. Met als doel dat ouderen in de dorpen waarin Viattence en Triada actief zijn, een goede kwaliteit van leven in de wijk ervaren.

De samenwerking en plannen sluiten aan bij actueel landelijk, regionaal en gemeentelijk beleid op het gebied van wonen en zorg en bij de meerjarenvisies van beide partijen.

Plan van aanpak

Concreet willen Viattence en Triada de samenwerking starten in de gebieden rondom de Viattence locaties Hofje Wendakker in Heerde en De Klaarbeek in Epe. Triada wil voor senioren een gebied creëren waar wonen en zorg dichtbij elkaar zijn, hierbij ondersteunt Viattence met extra services en diensten zoals een zorgpakket op maat en het creëren van plekken voor ontmoeting. De komende tijd wordt er een plan van aanpak opgesteld met concrete stappen en geplande resultaten. Ook andere partijen zijn van harte welkom om aan te sluiten op dit initiatief.

“Met deze overeenkomst is een eerste stap gezet in de vormgeving van onze samenwerking en daar zijn we heel blij mee. Ook andere partijen zijn welkom bij dit initiatief zoals: gemeente, welzijnsorganisaties maar ook bewonersinitiatieven. We willen rondom deze twee gebieden naast passende woningen een uitgebreid palet aan diensten en zorg voor senioren kunnen aanbieden. Hierdoor blijft het voor deze doelgroep interessant om te wonen in of rondom deze twee gebieden.” zegt Jolanda van Loon (directeur-bestuurder van Triada).

Wiesje Heeringa, Raad van Bestuur van Viattence, zegt het volgende over de samenwerking:
“Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen, dit kan natuurlijk ook een ‘nieuw thuis’ zijn in bestaande appartementen of mogelijk in nieuw te bouwen woonvormen. Het is belangrijk dat ouderen goed kunnen wonen, elkaar kunnen ontmoeten, ondersteund worden door technologie en dat je elkaar helpt in de buurt. Daarnaast zijn er vragen waarop zorg een antwoord is. Als Viattence gaan we graag met mensen in gesprek hoe ze hun eigen leven leiden, en hoe we als Viattence aanvullend kunnen zijn. Daarvoor werken we graag samen met de buurt, de gemeente, welzijn en anderen. De samenwerking met Triada zorgt ervoor dat we gezamenlijk werken aan goed wonen voor ouderen.”

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.