Contrast
Contact

Voor elke fase van dementie de juiste zorg

Woensdag 21 september was Wereld Alzheimer Dag. Een belangrijke dag die vooral bedoeld is om meer bekendheid te geven aan het onderwerp dementie. Bij de woonzorglocaties van Viattence verzorgen we vele mensen met geheugenproblematiek, maar ook bij onze thuiszorg en dagbesteding neemt het aandeel cliënten met dementie steeds verder toe. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dit vraagt om goede zorg en expertise op dit vakgebied.

Wanneer iemand de diagnose Alzheimer of dementie krijgt, ben je natuurlijk niet direct 24-uurszorg nodig. De aandoening heeft een procesmatig ziekteverloop welke plaatsvindt in verschillende fasen. Juist doordat Viattence een breed zorgaanbod heeft, kunnen we uitstekend aansluiten bij de zorgvraag. In eerste instantie vanuit de eigen vertrouwde omgeving, later bij onze woonzorglocaties.

Dementie en thuiszorg

In de thuiszorg kunnen wij mede door de koppeling met onze woonzorglocaties heel goed ondersteuning bieden aan beginnend dementerenden. Heel praktisch: vanaf de eerste zorgvraag tot de laatste, alle benodigde stappen en de kennis hierover zijn aanwezig bij Viattence. De thuiszorg weet ook direct hierin procesmatig stappen te ondernemen. De Wijkverpleegkundigen bespreken transparant en in een vroegtijdig stadium scenario's en mogelijkheden met de cliënt en hun naasten. Dit geeft heel veel rust en duidelijkheid en dat vergemakkelijkt de samenwerking met alle betrokken partijen. Dit schept een goed vertrouwen, wat de basis is in samenwerking. En dit dient het doel: gezondheidsbevordering!

Doordat Viattence zorg in alle fasen van het ziekteproces aanbiedt, zijn er ook vele vakkundige collega’s beschikbaar om zorg te verlenen. Dit maakt het voor de thuiszorg heel laagdrempelig om collega's van andere afdelingen te benaderen om een casus te bespreken. Het kantoor van de thuiszorg is daarbij gevestigd op onze woonzorglocaties. Dit resulteert in het snel kunnen schakelen met verschillende zorgprofessionals. Ook creëert het een zeer warme overdracht wanneer meer zorg nodig is.

Zorgverlening in de praktijk

Een mooi voorbeeld van een warme overdacht was bij één van onze cliënten die thuiszorg ontving in een appartement op een woonzorglocatie. Zij was in een fase van dementie beland waarbij een gesloten afdeling haar meer zou helpen, maar de overgang naar PG was voor haar heel spannend. Deze cliënt kreeg een eigen toegangs-tag waarmee zij een paar keer per week zelfstandig naar de PG kon gaan om te wennen. Ze leerde de mensen kennen en had eigen regie om er naartoe te gaan en weer te vertrekken. Door het aanbod van een appartement bij een woonzorglocatie, thuiszorg en hiernaast de zorg op een woonzorglocatie sloot Viattence in de verschillende fasen van het dementieproces nauwsluitend aan bij de zorgvraag.

Bij een andere cliënt in de thuiszorg was er sprake van vereenzaming, omdat zij door haar beginnende dementie niet meer aan haar eigen activiteiten kon deelnemen. Door Viattence werd een koppeling gelegd met één van onze dagbestedingslocaties (gekoppeld aan een woonzorglocatie) waar mensen uit de wijk ook laagdrempelig een kopje koffie mogen drinken en hierdoor actief blijven. Door het nemen van kleine stapjes, doorloopt de cliënt het proces op eigen snelheid en in eigen regie.

Verbinding, Vakkundigheid, Vindingrijk en Vertrouwen

De kernwaarden van Viattence komen in bovenstaande voorbeelden goed naar voren. In welk stadium een cliënt zich ook bevindt, wij kunnen de juiste vakkundige zorg bieden en blijven bieden. Samen met de cliënten en hun naasten zoeken we samen in elke fase naar de juiste zorg die aansluit bij de wensen en behoeften. Waarbij eigen regie en positieve gezondheid continu centraal staan.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.