Contrast
Contact

Palliatieve zorg

Wanneer iemand bij Viattence komt wonen, geldt dat de palliatieve fase vaak al is begonnen. Dit betekent dat genezing niet meer mogelijk is en de zorg zich voornamelijk richt op de kwaliteit van leven. Naast medische en lichamelijke zorg, zoals het voorkomen en verlichten van pijn, is er aandacht voor mentale en sociale steun en geestelijke zorg wanneer het eind van het leven nadert. De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan het weken tot een aantal jaar duren.

De palliatieve zorg heeft als doel om de bewoner zelf te laten beslissen over hoe hij zijn leven leidt en hoe de zorg ingericht wordt, het bieden van informatie en het bieden van keuzemogelijkheden. Deze zorg heeft de volgende kenmerken:

  • De zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden;
  • Generalistische en specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken (waar nodig) als team samen;
  • In nauwe samenwerking met de bewoner en/of naasten wordt de behandeling afgestemd op hun waarden, wensen en behoeften;
  • De wensen van de bewoner en/of naasten omtrent waardigheid worden tijdens het leven, sterven en tijdens het afscheid erkend en gesteund.

Bekijk ook het onderstaande filmpje waar uitleg gegeven wordt aan palliatieve zorg.

Film palliatieve zorg

Terminale zorg

Palliatieve en terminale zorg zijn twee termen die vaak door elkaar gebruikt, maar toch andere betekenis hebben. Terminale zorg is speciaal voor bewoners die een levensverwachting hebben van drie maanden of minder. Bij deze vorm van zorg wordt er alles aangedaan om nare ziekteverschijnselen tegen te gaan zoals pijn, jeuk of benauwdheid. Daarnaast wordt er ook steun geboden voor geestelijke klachten zoals angst of depressiviteit. Er is aandacht voor zingeving en de levensbeschouwing van de bewoner en de naasten: wat betekent het om binnenkort te sterven, welke bijzondere wensen zijn er, hebben de bewoner en de familie behoefte aan rituelen die horen bij hun levensbeschouwing, etc.? Kortom, er wordt alles aangedaan om de laatste levensfase van de cliënt of bewoner zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken met alle nodige middelen.

Leefplan

Met elke (toekomstige) bewoner bij Viattence wordt een Mijn Leefplan opgesteld. Deze wordt geschreven vanuit de wensen, behoeften en verlangens van de bewoner. Het geeft een goed inzicht in wat de bewoner wil en hoe de medewerkers van Viattence daar op in kunnen spelen. In het bewonersgesprek waarbij het 'Mijn Leefplan' besproken wordt, komt ook palliatieve zorg aan bod. De wens is om de behoeften zo vroeg mogelijk te inventariseren, zodat informatie bekend is als de allerlaatste fase (onverwacht) zijn intrede doet.

Levensloopverhaal

Naast 'Mijn Leefplan' wordt ook een levensloopverhaal opgetekend. Dit is een beschrijving van het leven van de bewoner vanaf zijn of haar kindertijd tot (en met) het moment dat de bewoner bij Viattence komt wonen. In het verhaal staat iets over schooltijd, opleiding, beroep, eigen gezin, (klein)kinderen, belangrijke contacten, hobby’s, hoogte- en dieptepunten in het leven, karakter en levensbeschouwing. Het verslag geeft naast deze feiten ook inzicht in wat van waarde is voor de bewoner. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rust, een bijzondere foto, een dierbaar voorwerp. Hierbij streven we ernaar om ook de wensen t.a.v. levensbeschouwelijke begeleiding in de terminale fase vast te leggen. Door goed inzicht te hebben in de levensloop en de wensen, kunnen we onze bewoners bij Viattence zo goed mogelijk ondersteuning bieden wanneer de laatste fase aanbreekt.

De rol van verpleegkundige palliatieve zorg

De verpleegkundigen palliatieve zorg van Viattence worden ingeschakeld op verzoek van het zorgteam of van bewoners wanneer de palliatieve fase is aangebroken en vastgesteld door de arts. De verpleegkundige palliatieve zorg levert een bijdrage aan het beheersen van de symptomen en volgt de bewoner nauwlettend samen met het zorgteam en de arts. Zij geven als team planmatig aan wat nodig is om het laatste stuk van het leven zo comfortabel mogelijk te maken, afgestemd op de wensen en behoefte van de bewoner.

Thuiswonend en palliatieve zorg

Ook wanneer iemand nog thuis woont, worden verpleegkundigen palliatieve zorg ingezet. Ze doen dit o.a. door huisbezoeken te brengen, het notitieboekje aan te bieden ennauw contact met de huisarts en/of medisch specialist te onderhouden. Vaak wordt de verpleegkundige palliatieve zorg ingezet via een verwijzing van de huisarts of via het transferbureau na een ziekenhuisopname.

Samenwerking Palliatieve zorg

Viattence neemt deel aan het Netwerk Dementie/geriatrie en het netwerk Palliatieve zorg in de regio rondom Apeldoorn. In het Palliatieve netwerk Oost-Veluwe werken zorg, welzijn- en vrijwilligersorganisaties in de regio samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren en op een hoger niveau te brengen. Op de website van het netwerk vindt u veel extra informatie over Palliatieve zorg en alle partners die aangesloten zijn.

Meer informatie over het Palliatieve netwerk Oost-Veluwe

Contact

Wilt u meer informatie over palliatieve zorg bij Viattence? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier, door ons te mailen of te bellen naar 0578 – 668 449.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.