Contrast
Contact

Klokkenluidersregeling

Voor een zorgorganisatie is een voorziening voor het melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. Viattence werkt dan ook met een externe vertrouwenspersoon op het gebied van integriteit. Is er een vermoeden van een misstand bij een (zorg)collega? Bemerken collega's bijvoorbeeld een (dreigend) strafbaar feit, een dreigende schending van wet- en regelgeving, een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu? Dan kunnen zij zich wenden tot onze externe vertrouwenspersoon integriteit door te mailen naar a.halbersma@gimd.nl.

Hieronder is tevens onze klokkenluidersregeling opgenomen. Deze regeling draagt eraan bij dat we zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van (een vermoeden van) een misstand bescherming ontvangen.

Bekijk de klokkenluidersregeling

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.