A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Lerend netwerk

voor Humanitas Deventer, Viattence en Zorggroep Noordwest-Veluwe

De drie ouderenzorgaanbieders Humanitas Deventer, Viattence en Zorggroep Noordwest-Veluwe gaan samen een Lerend Netwerk vormen. Met als doel de kwaliteit van de geboden zorg aan ouderen te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Kennis delen, ervaringen uitwisselen en blijven verbeteren

De Kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg is in 2017 vastgesteld in het Kwaliteitskader en alle drie de organisaties zijn hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Een van de opdrachten uit het Kwaliteitskader is, samen de kwaliteit van zorg te verbeteren en het lerend vermogen binnen en buiten de organisaties te versterken.
De eerste kennismakingsgesprekken zijn benut door hun visie op kwaliteit te delen. Hiermee is de basis gelegd voor een actieve onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen over verschillende onderwerpen door bezoek, consultatie, benchmarking en intervisie.

Waar gaan zij mee aan de slag:

  • De effecten van de invoering van het Kwaliteitskader voor de organisatie en medewerkers
  • Het beoordelen van elkaars kwaliteitsplan en geven van tips en trucs aan elkaar
  • Het delen van ervaringen met het aanleveren van kwaliteitsgegevens, hoe kan dit slimmer, efficiënter en begrijpelijker
  • Het delen van ervaringen over het zorgleefplan, gesprekken over de behoefte aan zorg bij cliënt thuis, het team van de toekomst, moreel beraad en het elektronisch cliëntendossier.
  • Het uitwisselen van ervaringen over de invoering van een adviesraad van verpleegkundigen en verzorgenden (VAR/VVAR).

De samenwerking binnen het Lerend Netwerk maakt daarmee bovendien onderdeel uit van het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag van de zorgaanbieders dat zij in het kader van transparantie zullen publiceren op hun website.

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat