Contrast
Contact

Adviesrapport naar aanleiding van inspectie Wmo bij De Samenhof

In augustus 2020 heeft vanuit toezicht op Wmo van de gemeente Oldebroek een inspectiebezoek plaatsgevonden bij dagbestedingslocatie De Samenhof in Wezep. Het inspectiebezoek en -verslag werden uitgevoerd en opgesteld door Visible: een onderzoeks- en adviesbureau ingehuurd door de gemeente Oldebroek. Deze maand mochten we het rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek ontvangen.

Om een goed beeld te krijgen van de dagelijkse gang van zaken bij De Samenhof in Wezep zijn onder andere gesprekken gevoerd met teamleiders en andere collega’s, er zijn gesprekken gevoerd met cliënten en er zijn verschillende plannen, dossiers en andere documenten ingezien.

Conclusie uit rapport


De conclusie uit het rapport is dat aan de meeste gestelde eisen voldaan is. De inspectie concludeert dat nagenoeg geheel is voldaan aan de verwachtingen op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid én een cliëntgerichte benadering die is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Ook voldoet De Samenhof aan verschillende wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld op het gebied van waarborging van private cliëntgegevens.

Tijdens het bezoek is door de toezichthouders opgevallen dat de cliënten zich zichtbaar op hun gemak voelen bij De Samenhof. De cliënten waarmee de onderzoekers hebben gesproken, verklaren zeer tevreden te zijn over de collega’s en de activiteiten. Een mooi compliment!

Ontwikkelpunten


Er is ruime voor verbetering op onder andere het gebied van de VOG van de medewerkers en de meldcode voor huiselijk geweld. In goed overleg en nauwe samenwerking met intern betrokkenen wordt nu beoordeeld hoe we hier op korte termijn mee aan de slag kunnen.

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.