Contrast
Contact

Boosterprik

Dit najaar heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten dat aan bewoners van zorginstellingen een 3e vaccinatie tegen het coronavirus gegeven mag worden. Bij ouderen is de bescherming tegen COVID-19 na het ontvangen de eerste twee vaccinaties namelijk wat lager dan bij jongere mensen. Met een derde vaccinatie - een zogeheten boosterprik - kan de bescherming worden verhoogd. Zo zijn ouderen, maar ook de mensen die om hen heen staan, beter beschermd en hebben nieuwe virusvarianten minder kans zich te ontwikkelen en te verspreiden.

Dit betekent dat ook Viattence bewoners van woonzorglocaties de mogelijkheid biedt voor een boosterprik met het Pfizer-vaccin. Het gaat vooralsnog om bewoners behandeling ontvangen van de specialist ouderengeneeskunde van Viattence

Werkwijze

Viattence mag de boosterprik aanbieden aan bewoners met een Wlz-indicatie voor wie de artsen van Viattence medisch eindverantwoordelijk zijn. Voorafgaand aan het toedienen van de derde vaccinaties wordt uiteraard toestemming gevraagd aan (wettelijk vertegenwoordigers van) de bewoners net zoals het geval was bij de eerste vaccinatieronde aan het begin van 2021. Dat gebeurt medio november, zodat in de allerlaatste dagen van november de vaccinaties daadwerkelijk toegediend kunnen worden aan bewoners die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Bewoners of cliënten onder behandeling van hun eigen huisarts

Bewoners en/of cliënten voor wie de huisarts medisch verantwoordelijk is, hebben in eerste instantie de mogelijkheid om via de GGD hun derde vaccinatie te ontvangen. Viattence onderzoekt in overleg met de GGD en de huisartsen hoe we ook deze bewoners zo snel mogelijk een boostervaccinatie aan kunnen bieden. Mogelijk kan Viattence hier een rol in spelen. Mocht dat zo zijn, dan gaat Viattence ook deze bewoners en/of hun vertegenwoordigers vragen of zij in aanmerking willen komen voor de derde vaccinatie.

Meer informatie over de extra prik

Men kan de extra vaccinatie ontvangen vanaf 6 maanden na het ontvangen van de laatste vaccinatie tegen corona óf 6 maanden na het doormaken van een Corona-infectie. Bovendien moet er minimaal twee weken zitten tussen het ontvangen van de griepprik en de coronavaccinatie. Bewoners met een Wlz-indicatie krijgen de extra prik met het vaccin van Pfizer.

Meer informatie over de boosterprik

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.