Contrast
Contact

Samen vorm geven aan kwaliteit van zorg bij Viattence

Het bieden van kwalitatief goede zorg die het leven van onze bewoners, cliënten en hun naasten waardevol maakt, vinden we heel belangrijk bij Viattence. Met regelmaat doen we hier dan ook onderzoek naar in samenwerking met bewoners, cliënten en hun naasten. Immers: in deze verbinding en relatie wordt kwaliteit van zorg gemaakt.

De PREM in 2021

In de tweede helft van 2021 hebben we met behulp van externe betrokkenen meegewerkt aan de PREM, een onderzoek dat de ervaringen van thuiszorgcliënten meet. Thuiszorgcliënten zijn bevraagd op verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld aandacht vanuit collega’s, het nakomen van gemaakte afspraken en het vertrouwen en deskundigheid.

DorpskernAanbevelingscijfer volgens respondenten PREM
Heerde7,9
Wezep8,2
Epe8,3

Vaassen

8,4

De aanbevelingscijfers volgens de PREM zijn gemiddeld 8,2 voor alle dorpskernen, daar zijn er erg blij mee! Naast cijfers zijn er ontwikkelpunten meegegeven, gespecificeerd per dorpskern. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de planning en personele bezetting. Deze en andere aandachtspunten worden in samenwerking met betrokken collega’s opgepakt.

Zorgkaart Nederland in 2021

Ook is in het najaar van 2021 onderzoek gedaan naar de ervaringen van alle cliënten, dus ook onder (naasten van) bewoners van onze woonzorglocaties. De ervaringen die naar voren kwamen uit dit onderzoek (dat in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau is uitgevoerd) zijn weergegeven op de website van Zorgkaart Nederland. We vroegen deelnemers aan het onderzoek onder andere naar hun leefomgeving, hoe ze kwaliteit van leven ervaren en naar het nakomen van afspraken. 144 cliënten hebben meegewerkt aan het onderzoek en geven Viattence een totaalscore van een 8,3. Een mooie waardering waar we trots op zijn!

Beelden van Kwaliteit in 2021

Beelden van Kwaliteit is een methode van kwaliteitsonderzoek in de langdurige zorg. Deze geeft inzicht in de praktijk van alledag binnen een bepaald team of woonzorglocatie. Er wordt niet gekeken naar cijfers, maar naar gesproken en geschreven woord en/of beeld. Door te observeren zonder te oordelen en het team vervolgens vragen te stellen, kunnen de verzorgenden reflecteren op hun eigen gedrag en dat van de cliënten.

Binnen de teams van Viattence blijkt in 2021 dat zij heel goed zijn in: begaan zijn met de bewoner, hen als uitgangspunt nemen in de zorg en zo veel mogelijk eigen wensen, eigen regie en zelfstandigheid bieden/realiseren. De mens en zijn levensloop goed kennen. De bewoner horen en zien. Warme, liefdevolle zorg bieden, zodat de bewoner ervaart: ik doe ertoe, ik tel mee en ik ben van waarde!

Ook zijn er ontwikkelpunten naar voren gekomen naar aanleiding van Beelden van Kwaliteit. Deze zijn bijvoorbeeld gericht op een gezonde balans in prikkels voor bewoners en de verbetering in multi- of interdisciplinair werken. Ook deze worden integraal onderdeel van de aanpak om kwaliteit naar een nog hoger niveau te brengen!

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.