Contrast
Contact

Herhaalprik tegen corona (2e booster) voor bewoners

Op 24 februari 2022 heeft de minister van VWS besloten om het advies van de Gezondheidsraad over te nemen waarbij een herhaalprik tegen corona (2e booster) beschikbaar wordt gesteld voor mensen vanaf 70 jaar, bewoners van verpleeghuizen, bepaalde mensen met een afweerstoornis en mensen met het downsyndroom. Viattence bereidt zich daarom op dit moment voor op het vaccineren van bewoners in onze woonzorglocaties.

Waarom een herhaalprik tegen corona?

Bij de genoemde groep mensen neemt de bescherming tegen ernstige ziekte door COVID-19 sneller af. Met een herhaalprik blijven zij goed beschermd tegen ernstige ziekte door het coronavirus. Dat is ook nodig met het oog op het huidige verloop van het aantal besmettingen. Kwetsbare groepen lopen een groter risico op ernstige ziekte en op ziekenhuisopname.

Toestemming bewoners en huisarts

Deze week wordt gekeken wie van de bewoners in aanmerking kan én wil komen. Als algemene regel geldt dat de herhaalprik tegen corona beschikbaar wordt voor iedereen die 3 maanden of langer geleden een booster of corona heeft gehad. Voor de bewoners met een Wlz-indicatie waarbij de artsen van Viattence medisch eindverantwoordelijk zijn, geldt dat de eerste contactpersoon benaderd wordt voor toestemming op het geven van de herhaalprik tegen corona en het delen van de gegevens met het RIVM. Voor de bewoners die niet onder behandeling zijn bij Viattence, wordt tevens toestemming gevraagd bij de eigen huisarts.

Vaccineren

Maandag 7 maart worden de vaccins besteld. Na ontvangst zullen de vaccinaties zo snel mogelijk door de zorgteams gegeven worden. De exacte prikdata moeten we nog vaststellen. Bij het vaccineren houden we ons aan de werkinstructie van het RIVM. Dat betekent onder andere dat er altijd een arts aanwezig is bij het prikken of direct oproepbaar.

Niet vaccineren
Wel of niet vaccineren is in de eerste plaats een persoonlijke beslissing. Hiernaast kan er op medische gronden besloten worden om niet te vaccineren. Dit kan zijn omdat men onlangs nog COVID-19 heeft gehad. Of omdat er een medische reden is waardoor de arts die medisch eindverantwoordelijk is, heeft geoordeeld dat het op dit moment (nog) niet verstandig is om tot vaccinatie over te gaan. Viattence zal over circa 3 maanden opnieuw een herhaalprik tegen corona aanbieden aan hen die nu niet gevaccineerd kunnen worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herhaalprik tegen corona verwijzen we u naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/herhaalprik-tegen-corona

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.