Contrast
Contact

Kortgeding tegen bezuinigingen wordt voorgezet

Wellicht heeft u er in het nieuws over gehoord: de financiële ontwikkelingen in de ouderenzorg. Zorgkantoren publiceerden in juni van dit jaar het inkoopbeleid voor de ouderenzorg voor de jaren 2024 tot en met 2026. In het inkoopbeleid staat beschreven welke plannen er zijn en ook hoe de ouderenzorg de komende jaren betaald wordt. Dat inkoopbeleid leidde bij zorgaanbieders tot grote zorgen over de houdbaarheid van de zorg aan ouderen.

Door een stapeling van bezuinigingen en kostenstijgingen dreigt de financiële situatie voor verpleeghuisorganisaties namelijk onhoudbaar te worden. Er is sprake van:

  • hoge inflatie
  • hoge huren
  • hoge energiekosten
  • stijgende rentelasten

En er zijn extra (investering)kosten, omdat we meer digitaal gaan doen, maar ook door allerlei nieuwe eisen bij bouw- en verbouw.

Daarbovenop komen de besparingen van het kabinet.

Financiële uitdagingen

Daarom hebben verschillende zorgaanbieders een dringende brief verstuurd naar het Ministerie van VWS en hebben er gesprekken met het ministerie plaatsgevonden. In een uiterste poging om te komen tot een meer realistische financiering van de ouderenzorg hebben 250 ouderenzorgorganisaties een kortgeding aangespannen tegen het inkoopbeleid 2024 - 2026 van de zorgkantoren van VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Salland. De zitting en uitspraak vinden plaats in oktober 2023.

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen, hebben zowel de minister als de zorgkantoren inmiddels het financiële beleid bijgesteld. Hier is vanuit de zorgaanbieders waardering voor, met name door de opstelling van de zorgkantoren. De financiële ruimte die nu ontstaat is een goede eerste stap, maar nog niet voldoende om de ouderenzorg de komende jaren te borgen. Met deze reden wordt het kortgeding van oktober (in aangepaste vorm) dan ook doorgezet.

Maar er zijn meer uitdagingen dan alleen financieel.

Zorg voor ouderen moet anders

Als samenleving moeten we de zorg voor ouderen anders organiseren. Dit snappen we als zorgsector en hier staan we ook achter. Er komen namelijk steeds meer ouderen bij, die ook nog eens ouder worden. Daarnaast is er steeds minder gekwalificeerd zorgpersoneel beschikbaar. Deze tekorten worden in de toekomst alleen maar groter. Het is dus belangrijk dat we ‘anders’ gaan zorgen.

Vakkundige zorgprofessionals moeten zich focussen op de échte zorgtaken en alleen aanvullen met zorg waar het écht nodig is. Mantelzorgers, familie, buren en anderen uit het netwerk van een cliënt zullen een grotere rol moeten spelen in de zorg voor hun naaste. Maar ook bijvoorbeeld gemeenten, wijkcentra, verenigingen, supermarkten spelen hierin een rol. Dit vraagt om:

  • een andere blik op zorg;
  • een andere inrichting van de organisatie van zorg;
  • en een gedragsverandering.

We moeten er immers niet aan denken dat er straks te weinig mensen zijn om alle benodigde zorg te verlenen!

Een andere uitdaging is het voorkómen van gezondheidsproblemen. Hoe kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen niet vereenzamen? Is het een oplossing dat we het weer normaal gaan vinden in de eigen buurt naar elkaar om te kijken? Maar hoe organiseer je dat dan? En ook: Hoe kunnen we er zélf aan bijdragen dat we zo gezond mogelijk blijven, met gezonde voeding en genoeg beweging?

Plannen maken en uitvoeren

Om alle noodzakelijke veranderingen in de ouderenzorg te realiseren, wordt er in Nederland gewerkt vanuit drie akkoorden:

  1. Het Programma Wonen en Zorg voor Ouderen (WOZO)
  2. Het Integraal Zorgakkoord (IZA)
  3. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Vanuit deze drie akkoorden worden er nu plannen gemaakt voor de toekomstige zorg. Die plannen moeten natuurlijk allemaal op elkaar worden afgestemd. Dat is een heel grote klus, waaraan vele partijen een steentje moeten én willen bijdragen. Denk aan zorgaanbieders, maar ook aan zorgkantoren, verzekeraars, gemeenten, woningcorporaties, huisartsen en ziekenhuizen, en welzijnsorganisaties. Al die partijen zijn nodig om de zorg aan ouderen écht te veranderen. Uiteraard is er geld nodig voor het krachtig (door)ontwikkelen van de plannen. Maar ook tijd. En menskracht. Alle plannen vanuit de WOZO, IZA en GALA worden dit najaar concreet gemaakt. Ook Viattence werkt hier hard aan mee.

Blijf op de hoogte!

We houden u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in de ouderenzorg. Zowel als het gaat om het kortgeding en de financiële uitdagingen als om de plannen die bijdragen aan een toekomstbestendige ouderenzorg waar we samen zorgen voor een waardevolle dag van ouderen!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van Viattence nieuws?

Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief!

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.