Contrast
Contact

De Praktijkroute Noord-Veluwe: gepersonaliseerd leren in de praktijk!

Viattence biedt in samenwerking met zorgorganisaties WZU, Het Baken en onderwijsinstellingen Deltion en Landstede de praktijkroute Noord-Veluwe. Ruim 80 studenten bekwamen zich hier in circa 1 tot 3 jaar tot Helpende of Verzorgende IG. Zij volgen 1 dag per week onderwijs in Wezep of Heerde en passen het geleerde direct toe in de praktijk bij één van de drie zorgorganisaties. Gepersonaliseerd leren is het uitgangspunt. Dit betekent dat vanuit de praktische leervraag onderwijs wordt geboden. Maar ook dat iedereen leert op eigen tempo.

Een opleiding passend bij deze tijd

Viattence startte een aantal jaar geleden met het aanbieden van een praktijkroute BOL-opleiding. Hierbij liepen studenten stage tijdens een opleiding. De afgelopen jaren is dit verder ontwikkeld en passend gemaakt bij de huidige tijd waarbij steeds meer zij-instromers vanuit andere betaalde banen kiezen om de overstap naar de ouderenzorg te maken. Een onbetaalde stage en fulltime opleiding is voor hen niet passend. Een BBL-opleiding zoals de praktijkroute - waarbij je direct betaald aan de slag gaat - wel. Aangezien het steeds moeilijker is om gekwalificeerd zorgpersoneel te krijgen, zijn deze zij-instromers ontzettend belangrijk.

Leerwoongroep De Turfhorst

Aanvullend aan de prakrijkroute is er binnen Viattence ook een pilot gestart met een leerwoongroep. Hier werken onder begeleiding van VIG coaches alleen zorgstudenten, Helpende en Verzorgenden IG. “De leerwoongroep biedt een veilig leerklimaat, je leert met en van elkaar. Zeker wanneer je wat onzeker bent, is het een prettige manier om te leren . Je doet de opleiding écht samen. Bovendien is begeleiding altijd dichtbij.”, vertelt Annet Siebrand, praktijkopleider bij Viattence.

Na 3 jaar wordt nu de leerwoongroep geëvalueerd. Wat gaat goed, wat vraagt om verbetering? Hoe kunnen we het nog beter afstemmen op de leerbehoefte? Hoe wordt het ervaren door studenten, maar ook door cliënten en hun naasten? Is het resultaat naar wens? Annet: “Er zijn inmiddels 25 studenten gediplomeerd waarvan er 18 nog steeds binnen Viattence werkzaam zijn. De anderen hebben een zorgbaan dichterbij huis gevonden. Ik vind het een heel mooi project en fantastisch dat alle studenten die we hebben opgeleid nu een bijdrage levert aan de ouderenzorg.”

Intrinsieke motivatie

Annet vertelt: “De intrinsieke motivatie van studenten is bij de praktijkroute de basis. Wat wil jij leren? Waar heb jij behoefte aan vanuit de praktijk? Dit is totaal anders dan het schoolse leren van vroeger waar je alle informatie kreeg aangereikt en groepsgewijs alle stappen van een opleiding op dezelfde tijd doorliep. Nu kijken we veel meer naar wat nodig is om in de praktijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen. Hierbij word je bij de hand genomen zoals bij een normale stage. Je doorloopt de studie van begeleid leren naar onbegeleid leren. Dit laatste moet je natuurlijk ook als gediplomeerde blijven doen om je vakkennis bij te houden. Door deze wijze van leren, krijg je ook andere medewerkers die veel breder kijken naar het welbevinden van cliënten. Je past niet alleen de zorgtaken toe die je geleerd hebt, maar je leert écht te kijken naar wat de cliënt nodig heeft en hierbij jijzelf ook.

Aanpassing van cultuur

De nieuwe manier van leren vraagt iets van de generatie die gewend is aan de schoolse manier van leren. Dit geldt in de eerste plaats voor de personen die de praktijkroute volgen. We raden hen aan om minimaal een aantal maanden de studie een kans te geven. We merken dat veel studenten er als een berg tegenop zien om weer te gaan leren. We merken echter bij iedereen dat zij na een half jaar gewend zijn en soms zelfs verbaasd dat ze binnen een jaar hun diploma Helpende op zak hebben!

Ook voor de huidige collega’s die nog wel op de schoolse manier hun studie hebben gevolgd is het wennen. Het is echt een cultuurverandering. Zij zijn niet enkel begeleiders die vertellen hoe het moet, maar ook zij kunnen leren. Je doet het met elkaar en samen kijk je hoe je op de beste manier persoonlijke zorg kunt leveren. Binnen de praktijkroute gaan we daarom ook plekken aanbieden aan huidige collega’s bij expertlessen. Dit zijn workshops die gegeven worden door vakkundige collega’s op basis van vragen vanuit de praktijk.

De toekomst van opleiden

In de toekomst gaan we deze nieuwe manier van leren nog verder toepassen. In plaats van een volledige opleiding, kun je straks waarschijnlijk ook deelcertificaten halen om snel aan de slag te kunnen in de ouderenzorg. We evalueren en ontwikkelen de opleiding continu. De leraren van beide opleidingen werken nu al steeds meer samen en vullen elkaar aan. Ook worden er bijvoorbeeld geen toetsen meer afgenomen, maar rond je projecten af. Ook zijn er niet meer twee vaste instroommomenten voor de Praktijkroute waarop je kunt solliciteren. Wanneer iemand zich aanmeld, kijken we op dat moment naar de mogelijkheden waarbij je wellicht eerst start als woonassistent voordat je met de studie begint. Gepersonaliseerd leren wordt op deze manier steeds verder vormgegeven!”

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.